• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Joints for Pipe Frames(Page10)

Search by specifying the lower class categoryค้นหาโดยระบุหมวดหมู่ที่ต่ำกว่า

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Joint Type
Corner Type
Intermediate/Corner Type
Intermediate Joint Type
Accessory Type
Mounting Method
Operating Environment
Material
Surface Treatment
Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre)

  Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-AP

   Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-101

    Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-102

     Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-103

      Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-104

       Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-105

        Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-106

         Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-106B

          Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-110A

           Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-111A

            Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-112

             Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-151

              Pipe Frame Opening and Closing Part JB-152

               Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-153

                Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-160

                 Pipe Frame Opening and Closing Part JB-161

                  Pipe Frame Opening and Closing Part JB-162

                   Pipe Frame Opening and Closing Part JB-163

                    Pipe Frame Opening and Closing Part JB-164

                     Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-165

                      Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-3/NSJ-3N

                       Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-5/NSJ-5N

                        Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-6/NSJ-6N

                         Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-9/NSJ-9N

                          Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP01

                           Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP02

                            Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP03

                             Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP04

                              Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP05

                               Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP06

                                Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP07

                                 Uni+LIM (⌀19), Joint VJ-1

                                  Uni+LIM (⌀19), Joint VJ-2

                                   Uni+LIM (⌀19), Joint VJ-3

                                    Uni+LIM (⌀19), Joint VJ-4

                                     Uni+LIM (⌀19), Joint VJ-5

                                      Components for Pre-Dan, Pre-Dan Socket Bracket

                                       Components for Pre-Dan, Pre-Dan Joint

                                        Components for Pre-Dan, Knob Bolt

                                         Metal Joint Component, G-1BS

                                          Metal Joint Component, G-4S

                                           Metal Joint Component, G-66

                                            Metal Joint Component, G-7BS

                                             Metal Joint Component, G-7CS

                                              Metal Joint Component, G-90S

                                              Brand

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              TMEHJAPAN

                                              TMEHJAPAN

                                              TMEHJAPAN

                                              TMEHJAPAN

                                              TMEHJAPAN

                                              TMEHJAPAN

                                              TMEHJAPAN

                                              TMEHJAPAN

                                              TMEHJAPAN

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-AP

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-101

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-102

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-103

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-104

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-105

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-106

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-106B

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-110A

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-111A

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-112

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-151

                                              Pipe Frame Opening and Closing Part JB-152

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-153

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-160

                                              Pipe Frame Opening and Closing Part JB-161

                                              Pipe Frame Opening and Closing Part JB-162

                                              Pipe Frame Opening and Closing Part JB-163

                                              Pipe Frame Opening and Closing Part JB-164

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-165

                                              Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-3/NSJ-3N

                                              Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-5/NSJ-5N

                                              Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-6/NSJ-6N

                                              Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-9/NSJ-9N

                                              Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP01

                                              Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP02

                                              Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP03

                                              Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP04

                                              Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP05

                                              Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP06

                                              Pipe Frame Uni-Pla Joint, UP07

                                              Uni+LIM (⌀19), Joint VJ-1

                                              Uni+LIM (⌀19), Joint VJ-2

                                              Uni+LIM (⌀19), Joint VJ-3

                                              Uni+LIM (⌀19), Joint VJ-4

                                              Uni+LIM (⌀19), Joint VJ-5

                                              Components for Pre-Dan, Pre-Dan Socket Bracket

                                              Components for Pre-Dan, Pre-Dan Joint

                                              Components for Pre-Dan, Knob Bolt

                                              Metal Joint Component, G-1BS

                                              Metal Joint Component, G-4S

                                              Metal Joint Component, G-66

                                              Metal Joint Component, G-7BS

                                              Metal Joint Component, G-7CS

                                              Metal Joint Component, G-90S

                                              CAD
                                              Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day 2 Day(s) or more Same day 2 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more
                                              TypeAccessoriesMetal JointMetal JointAccessoriesMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointAccessoriesMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointPlastic JointPlastic JointPlastic JointPlastic JointPlastic JointPlastic JointPlastic JointPlastic JointPlastic JointPlastic JointPlastic JointPlastic JointMetal JointMetal JointAccessoriesMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal Joint
                                              Joint Type-CenterCenter-CenterCenterCenterCenterCenterCornerCenterCenterCenterCenterCenterCenterCenterCenterIntermediate/Corner-CenterCenterCenterCenterCenterCornerIntermediate/CornerCenterCornerCenterCenterCenterIntermediate/CornerCenterCenterCenterSingle ItemSingle Item-Single ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle Item
                                              Corner Type---------Others---------------L Type-3--L Type-1----------------
                                              Intermediate/Corner Type------------------T-Shaped (1 Direction Through)-------T-Shaped (1 Direction Through)-----L-Shaped (1 Direction Through)------------
                                              Intermediate Joint Type-ThroughThrough-OthersOthersOthersOthersThrough-ParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallel--5-Direction (1 Direction Through)6-Direction (1 Direction Through)CrossOthersT-Shaped (1 Direction Through)--6-Direction (1 Direction Through)-T-Shaped (1 Direction Through)ThroughT-Shaped (1 Direction Through)-5-Direction (1 Direction Through)Cruciform (1 Direction Through)6-Direction (1 Direction Through)---------
                                              Accessory TypeAnchor--Cap (End)---------------Hook, Hanger------------------Screw, Nut------
                                              Mounting MethodScrew-Fixed TypePlug-In TypePlug-In TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeHooking & Click ClampingScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningScrew-Fixed TypeScrew-Fixed Type-Screw-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed Type
                                              Operating EnvironmentStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardAntistaticAntistatic-AntistaticAntistaticAntistaticAntistaticAntistaticAntistatic
                                              Material-SteelSteel-SteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteel-SteelSteelSteelSteelResinResinResinResinResinResinResinResinResinResinResinResinSteelSteel-SteelSteelSteelSteelSteelSteel
                                              Surface Treatment-Trivalent ChromateTrivalent Chromate-Trivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent Chromate-Cathodic Electrodeposition CoatingCathodic Electrodeposition CoatingCathodic Electrodeposition CoatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating------------Cathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating / Chrome Plating / Sprayed and Baked PaintCathodic Electrodeposition Coating / Chrome Plating-Cathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating / Chrome Plating / Sprayed and Baked PaintCathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating / Chrome Plating / Sprayed and Baked PaintCathodic Electrodeposition Coating / Chrome PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating / Chrome Plating / Sprayed and Baked PaintCathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating / Chrome Plating / Sprayed and Baked PaintCathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating / Chrome Plating / Sprayed and Baked Paint
                                              Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre)-27.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.519191919192828-282828282828

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Joints for Pipe Frames