• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Antistatic Materials

This is the selection page for antistatic products. Ionizers (static eliminator), static measuring devices, conductive rubber legs, static removal brushes, rubber sheets for static protection and foundation storage racks are available for antistatic products.
[Ionizer Type] It can be selected from fan type, blower type, bar type, nozzle type and gun type. A lineup with additional functions such as air filter, air volume adjustment and abnormal signal output is available.
[Conductive Rubber Legs] Products with outer diameter of 10 mm to 36 mm are available, which are ideal for areas around legs where static electricity must be eliminated.
[Conductive Rubber Sheet] Ideal as a cushioning material in places where static electricity must be eliminated.