• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Shock Absorbers, Gas Springs(Page5)

Search by specifying the lower class categoryค้นหาโดยระบุหมวดหมู่ที่ต่ำกว่า

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Main Body, Related Components
Structure
Stroke S(mm)
Nominal Mounting Screw [M]
Max. Absorbed Energy(J)
Nominal Mounting Screw [Inch]
Orifice Type
Operating Environment
Body Material
Overall Length L(mm)

  Optional Parts [Drip-Proof Cap] FA-1215B□-C-060

   Optional Parts [Drip-Proof Cap] FK-1008□-C-060

    Optional Parts [Drip-Proof Cap] FK-1210□-C-060

     Optional Parts [Drip-Proof Cap] FK-1412□-C-060

      Optional Parts [Drip-Proof Cap] FK-1612□-C-060

       Optional Parts [Drip-Proof Cap] FK-2725□-C-060

        Optional Parts [Drip-Proof Cap] FK-3035□-C-060

         Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-1210M□□-C-060

          Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-1410R□□-C-060

           Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-1612X□□-C-060

            Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-2016E□□-C-060

             Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-2530G□□-C-060

              Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-2725F□□-C-060

               Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-3035T□□-C-060

                T-Type Series KBMT12-20

                 T-Type Series KBMT14-25

                  T-Type Series KBMT9-15

                   Double Cushion Series KBMD8-20

                    Micro Series KBM7-3

                     Long Stroke Series KBM14-50

                      Compact Series KBM7-15

                       General-Purpose Series, M25 Pitch Change KBM11-25

                        General-Purpose Series, M25 Low-Speed KBM11-25

                         General-Purpose Series, M25 Standard KBM11-25

                          Adjustable 4-Step Switchable Series KBMA11-25

                           Adjustable 4-Step Switchable Series KBMA7-15

                            Adjustable Relief Series KBM11-40

                             Non-Adjustable Relief Series KBM20-50-1 *

                              Shock Absorber A2M12 Series

                               Shock Absorber A2M16 Series

                                Shock Absorber W-A2M10 Series

                                 Shock Absorber W-A2M12 Series

                                  Shock Absorber W-A2M14 Series

                                   Shock Absorber W-A2M16 Series

                                    Shock Absorber W-A2M25 Series

                                     Stop Sleeve, AAH

                                      Cooler Nut, AKM

                                       Bracket for Power Stop, ABV-B

                                        Rod Head, AKS/AKK

                                         Adjustable Relief Series KBM20-50- *

                                          Non-Step Adjustable Series KBA20-50- *

                                           Protruding Spring Pin (SEPS/SEPR)

                                            Urethane Caps

                                             Jam Nut

                                              Foot Mount

                                              Brand

                                              FUJI LATEX

                                              FUJI LATEX

                                              FUJI LATEX

                                              FUJI LATEX

                                              FUJI LATEX

                                              FUJI LATEX

                                              FUJI LATEX

                                              FUJI LATEX

                                              FUJI LATEX

                                              FUJI LATEX

                                              FUJI LATEX

                                              FUJI LATEX

                                              FUJI LATEX

                                              FUJI LATEX

                                              KYB

                                              KYB

                                              KYB

                                              KYB

                                              KYB

                                              KYB

                                              KYB

                                              KYB

                                              KYB

                                              KYB

                                              KYB

                                              KYB

                                              KYB

                                              KYB

                                              TAIYO

                                              TAIYO

                                              TAIYO

                                              TAIYO

                                              TAIYO

                                              TAIYO

                                              TAIYO

                                              NBK

                                              NBK

                                              NBK

                                              NBK

                                              KYB

                                              KYB

                                              IMAO CORPORATION

                                              ENIDINE

                                              ENIDINE

                                              ENIDINE

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] FA-1215B□-C-060

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] FK-1008□-C-060

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] FK-1210□-C-060

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] FK-1412□-C-060

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] FK-1612□-C-060

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] FK-2725□-C-060

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] FK-3035□-C-060

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-1210M□□-C-060

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-1410R□□-C-060

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-1612X□□-C-060

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-2016E□□-C-060

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-2530G□□-C-060

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-2725F□□-C-060

                                              Optional Parts [Drip-Proof Cap] F□□-3035T□□-C-060

                                              T-Type Series KBMT12-20

                                              T-Type Series KBMT14-25

                                              T-Type Series KBMT9-15

                                              Double Cushion Series KBMD8-20

                                              Micro Series KBM7-3

                                              Long Stroke Series KBM14-50

                                              Compact Series KBM7-15

                                              General-Purpose Series, M25 Pitch Change KBM11-25

                                              General-Purpose Series, M25 Low-Speed KBM11-25

                                              General-Purpose Series, M25 Standard KBM11-25

                                              Adjustable 4-Step Switchable Series KBMA11-25

                                              Adjustable 4-Step Switchable Series KBMA7-15

                                              Adjustable Relief Series KBM11-40

                                              Non-Adjustable Relief Series KBM20-50-1 *

                                              Shock Absorber A2M12 Series

                                              Shock Absorber A2M16 Series

                                              Shock Absorber W-A2M10 Series

                                              Shock Absorber W-A2M12 Series

                                              Shock Absorber W-A2M14 Series

                                              Shock Absorber W-A2M16 Series

                                              Shock Absorber W-A2M25 Series

                                              Stop Sleeve, AAH

                                              Cooler Nut, AKM

                                              Bracket for Power Stop, ABV-B

                                              Rod Head, AKS/AKK

                                              Adjustable Relief Series KBM20-50- *

                                              Non-Step Adjustable Series KBA20-50- *

                                              Protruding Spring Pin (SEPS/SEPR)

                                              Urethane Caps

                                              Jam Nut

                                              Foot Mount

                                              CAD
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 5 Day(s) or more Quote 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more Same day or more 5 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day Quote 4 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 53 Day(s) or more 54 Day(s) or more 54 Day(s) or more 53 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote Same day or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more
                                              Main Body, Related ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsMain BodyMain BodyMain BodyRelated ComponentsRelated ComponentsRelated Components
                                              Structure--------------Fixed TypeFixed TypeFixed TypeFixed TypeFixed TypeFixed TypeFixed TypeFixed TypeFixed TypeFixed TypeAdjustable TypeAdjustable TypeAdjustable TypeFixed TypeAdjustable TypeAdjustable TypeAdjustable TypeAdjustable TypeAdjustable TypeAdjustable TypeAdjustable Type----Adjustable TypeAdjustable TypeFixed Type---
                                              Stroke S(mm)--------------2025152035015252525251540501012810101230 ~ 40----50507.6 ~ 12.3---
                                              Nominal Mounting Screw [M]--------------202514201025142525252514253612161012141625----36-8 ~ 12-10 ~ 1233 ~ 115
                                              Max. Absorbed Energy(J)--------------29809.8291.2989.88048 ~ 8080809.81181962.949.811.774.95.889.8149 ~ 63.7----390390----
                                              Nominal Mounting Screw [Inch]---------------------------------------------
                                              Orifice Type--------------Dash Pot TypeDash Pot TypeDash Pot TypeMulti Orifice TypeMulti Orifice TypeMulti Orifice TypeMulti Orifice TypeMulti Orifice TypeMulti Orifice TypeMulti Orifice TypeMulti Orifice TypeMulti Orifice TypeMulti Orifice TypeMulti Orifice TypeSingle Orifice TypeSingle Orifice TypeIrregular Multi Orifice TypeIrregular Multi Orifice TypeIrregular Multi Orifice TypeIrregular Multi Orifice TypeIrregular Multi Orifice Type----Multi Orifice TypeMulti Orifice Type----
                                              Operating Environment--------------StandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard----StandardStandardStandard---
                                              Body MaterialSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelBrassSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteel----SteelSteelStainless Steel / SteelSteel / ResinSteelSteel
                                              Overall Length L(mm)35182830345060283034355150601141479418131 ~ 3723984.5 ~ 95118.5 ~ 128.5118.5 ~ 128.5118.5 ~ 128.5153110205 ~ 208.5225 ~ 22976 ~ 84102 ~ 11758.9 ~ 65.276 ~ 8480 ~ 88102 ~ 117155 ~ 200.5----225 ~ 22923044 ~ 67---

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Shock Absorbers, Gas Springs