• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Irregular Cross Section Wire Springs

Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Series
CAD
Days to Ship
Material
Allowable Load (Configurable Range)(N)
End Surface Status
Allowable Load P2(N)
Height H2 at Allowable Load(mm)
Free Height Hf(mm)
Coil O.D. OD(Ø)
Coil I.D. ID(Ø)
Spring Constant k(N/mm)

  Coil Spring For Light Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40% / 45% / 50%

   Coil Spring For Ultra High Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx65%

    Coil Spring For Ultra Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx60%

     Strong Spring TF (Light Small Load)

      Coil Spring For High Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx50%

       Coil Spring For Medium Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx25.6% / 28.8% / 32%

        Strong Spring TM (Middle Load)

         Strong Spring TL (Light Load)

          Coil Spring For Heavy Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx19.2% / 21.6% / 24%

           Coil Spring For Medium Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40%

            Strong Spring TH (Heavy Load)

             Mold Spring SM (Medium Load)

              Strong Spring TB (Extra Heavy Load)

               Coil Spring For Light Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx32% / 36% / 40%

                Coil Spring For Ultra Heavy Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx16% / 18% / 20%

                 Round-Wire Coil Spring LR

                  Strong Spring for High Deflection TR

                   Mold Spring SH (Heavy Load)

                    ISO Standard Spring TJB

                     ISO Standard Spring TJM

                      Round-Wire Coil Spring MR

                       Polyetheretherketone/Cutting Plastic Spring PEEK/MPB

                        Polycarbonate/Plastic Spring PC/PB

                         ISO Standard Spring TJL

                          Round-Wire Coil Spring MR (Long Size)

                           Strong Spring for High Deflection TU

                            Polyacetal/Plastic Spring POM/PB

                             Polyetheretherketone/Plastic Spring PEEK/PB

                              Mold Spring (SB Extra Heavy Load)

                               Mold Spring SF (Light Small Load)

                                Mold Spring (SG Ultra Heavy Load)

                                 Mold Spring SL (Light Load)

                                  Mold Spring (SR High Deflection)

                                   Mold Spring SU (Ultra High Deflection)

                                    ISO Standard Spring TJH

                                     Round-Wire Coil Spring LR (Long Size)

                                      Strong Spring α TD

                                       Strong Spring α TE

                                        Strong Spring α TLR

                                         Strong Spring for High Deflection TY

                                          Polycarbonate / Plastic Spring PC / PB

                                           Polyacetal / Plastic Spring POM / PB

                                            Polyetheretherketone / Plastic Spring PEEK / PB

                                            Brand

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            SAMSOL

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            SAMSOL

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            NIPPON CHEMICAL SCREW

                                            NIPPON CHEMICAL SCREW

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            NIPPON CHEMICAL SCREW

                                            NIPPON CHEMICAL SCREW

                                            SAMSOL

                                            SAMSOL

                                            SAMSOL

                                            SAMSOL

                                            SAMSOL

                                            SAMSOL

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                            NIPPON CHEMICAL SCREW

                                            NIPPON CHEMICAL SCREW

                                            NIPPON CHEMICAL SCREW

                                            Product Series

                                            Coil Spring For Light Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40% / 45% / 50%

                                            Coil Spring For Ultra High Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx65%

                                            Coil Spring For Ultra Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx60%

                                            Strong Spring TF (Light Small Load)

                                            Coil Spring For High Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx50%

                                            Coil Spring For Medium Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx25.6% / 28.8% / 32%

                                            Strong Spring TM (Middle Load)

                                            Strong Spring TL (Light Load)

                                            Coil Spring For Heavy Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx19.2% / 21.6% / 24%

                                            Coil Spring For Medium Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40%

                                            Strong Spring TH (Heavy Load)

                                            Mold Spring SM (Medium Load)

                                            Strong Spring TB (Extra Heavy Load)

                                            Coil Spring For Light Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx32% / 36% / 40%

                                            Coil Spring For Ultra Heavy Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx16% / 18% / 20%

                                            Round-Wire Coil Spring LR

                                            Strong Spring for High Deflection TR

                                            Mold Spring SH (Heavy Load)

                                            ISO Standard Spring TJB

                                            ISO Standard Spring TJM

                                            Round-Wire Coil Spring MR

                                            Polyetheretherketone/Cutting Plastic Spring PEEK/MPB

                                            Polycarbonate/Plastic Spring PC/PB

                                            ISO Standard Spring TJL

                                            Round-Wire Coil Spring MR (Long Size)【2 Pieces Per Package】

                                            Strong Spring for High Deflection TU

                                            Polyacetal/Plastic Spring POM/PB

                                            Polyetheretherketone/Plastic Spring PEEK/PB

                                            Mold Spring (SB Extra Heavy Load)

                                            Mold Spring SF (Light Small Load)

                                            Mold Spring (SG Ultra Heavy Load)

                                            Mold Spring SL (Light Load)

                                            Mold Spring (SR High Deflection)

                                            Mold Spring SU (Ultra High Deflection)

                                            ISO Standard Spring TJH

                                            Round-Wire Coil Spring LR (Long Size)【2 Pieces Per Package】

                                            Strong Spring α TD

                                            Strong Spring α TE

                                            Strong Spring α TLR

                                            Strong Spring for High Deflection TY

                                            Polycarbonate / Plastic Spring PC / PB

                                            Polyacetal / Plastic Spring POM / PB

                                            Polyetheretherketone / Plastic Spring PEEK / PB

                                            CAD
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            Days to Ship Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 16 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more
                                            MaterialOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireSteelOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireSteelOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WirePEEKPolycarbonateOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WirePOMPEEKSteelSteelSteelSteelSteelSteelOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WirePolycarbonatePOMPEEK
                                            Allowable Load (Configurable Range)(N)50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.0050.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~8.51~16.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~230.01~580.00 / 580.01~150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~50.01~73.00 / 73.01~107.00~1.50 / 1.51~4.501.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00107.01~150.00 / 230.01~580.00 / 580.01~50.01~73.00 / 73.01~107.0073.01~107.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.001.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00~1.50 / 1.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~8.51~16.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~580.01~580.01~580.01~150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~~1.50 / 1.51~4.50~1.50 / 1.51~4.50~1.50 / 1.51~4.50
                                            End Surface Status---------------------Without GrindingWithout Grinding---Without GrindingWithout Grinding------------Without GrindingWithout GrindingWithout Grinding
                                            Allowable Load P2(N)59 ~ 392029.4 ~ 392.368.6 ~ 588.478.5 ~ 400078.5 ~ 132498 ~ 1225137.3 ~ 850098.1 ~ 6100137 ~ 183387.2 ~ 1570206 ~ 13000-343 ~ 1800078 ~ 824177 ~ 2403----------------------------
                                            Height H2 at Allowable Load(mm)5 ~ 2507 ~ 1056 ~ 120-7.5 ~ 2006.8 ~ 119--7.6 ~ 13312 ~ 180---6 ~ 1208 ~ 140----------------------------
                                            Free Height Hf(mm)10 ~ 50020 ~ 30015 ~ 30010 ~ 50015 ~ 40010 ~ 17510 ~ 35010 ~ 50010 ~ 17520 ~ 30010 ~ 35010 ~ 35010 ~ 35010 ~ 20010 ~ 17510 ~ 10020 ~ 30010 ~ 35025 ~ 30525 ~ 30515 ~ 405 ~ 2518 ~ 5025 ~ 30530015 ~ 30018 ~ 5018 ~ 5010 ~ 35010 ~ 50015 ~ 30010 ~ 50015 ~ 30015 ~ 30025 ~ 30530050 ~ 30050 ~ 30030 ~ 50020 ~ 3008 ~ 17.28 ~ 17.28 ~ 17.2
                                            Coil O.D. OD(Ø)6 ~ 7011 ~ 4210.5 ~ 438 ~ 7010.5 ~ 506 ~ 258 ~ 708 ~ 706 ~ 2510.5 ~ 528 ~ 708 ~ 708 ~ 706 ~ 256 ~ 253 ~ 2514.5 ~ 468 ~ 7010 ~ 6310 ~ 636 ~ 85 ~ 128 ~ 2510 ~ 636 ~ 810.5 ~ 436 ~ 253 ~ 258 ~ 708 ~ 7010 ~ 508 ~ 7010.5 ~ 4610.5 ~ 4310 ~ 633 ~ 2541.5 ~ 71.543 ~ 7330 ~ 6014.5 ~ 462 ~ 92 ~ 92 ~ 9
                                            Coil I.D. ID(Ø)3 ~ 38.57 ~ 316 ~ 314 ~ 38.56 ~ 363 ~ 12.54 ~ 38.54 ~ 38.53 ~ 12.55.5 ~ 374 ~ 38.54 ~ 38.54 ~ 38.53 ~ 12.53 ~ 12.52 ~ 179 ~ 324 ~ 38.55 ~ 385 ~ 383.6 ~ 53 ~ 104 ~ 20.55 ~ 383.6 ~ 56 ~ 314 ~ 20.52.2 ~ 20.54 ~ 38.54 ~ 38.55 ~ 254 ~ 38.56 ~ 326 ~ 315 ~ 382 ~ 1723 ~ 5023 ~ 4716 ~ 359 ~ 321 ~ 7.51 ~ 7.51 ~ 7.5
                                            Spring Constant k(N/mm)2 ~ 1120.45 ~ 12.071.09 ~ 19.611.91 ~ 94.071.7 ~ 52.965.1 ~ 1535.32 ~ 367.483.07 ~ 198.619.5 ~ 3062.73 ~ 65.4210.78 ~ 736.114.704 ~ 371.4220.76 ~ 1285.713.1 ~ 82.414.8 ~ 4811.12 ~ 76.671.74 ~ 27.249.604 ~ 746.763 ~ 842.11.5 ~ 280.76.3 ~ 26.10.011 ~ 1.030.1 ~ 2.451 ~ 197.4-1.09 ~ 19.610.09 ~ 2.40.06 ~ 3.4818.42 ~ 1218.141.666 ~ 112.01424.5 ~ 1262.242.744 ~ 213.5421.76 ~ 27.241.078 ~ 19.62.2 ~ 526.3-11 ~ 547.519.7 ~ 423.210.59 ~ 128.892.96 ~ 48.810.038 ~ 2.340.027 ~ 2.180.053 ~ 3.96

                                            Loading...

                                            1. 1