• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Compression Springs

Search by specifying the lower class category

Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Series
CAD
Days to Ship
Material
Allowable Load (Configurable Range)(N)
End Surface Status
Allowable Load P2(N)
Height H2 at Allowable Load(mm)
Free Height Hf(mm)
Coil O.D. OD(Ø)
Coil I.D. ID(Ø)
Spring Constant k(N/mm)
Wire Dia. d(Ø)
Total Number of Winding N

  Round Wire Coil Springs/Deflection 45%/O.D. Referenced

   Round Wire Coil Springs/Deflection 40%/O.D. Referenced

    Round Wire Coil Springs/Deflection 45%/I.D. Referenced

     Round Wire Coil Springs/Deflection 40%-60%/Configurable/O.D. Referenced

      Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40% - 45% /O.D. Referenced

       Round Wire Coil Springs/Deflection 27%-30%/O.D. Referenced

        Compression Coil Spring

         UltraSpring Compression Coil Springs

          Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx60% - 75% /O.D. Referenced

           D Series Compression Coil Spring (DIN 2098 Standard)

            Compression Spring

             Round Wire Coil Springs/Deflection 15%-25%/O.D. Referenced

              Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx35% - 40% /O.D. Referenced

               Coil Spring For Light Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40% / 45% / 50%

                Coil Spring For Ultra High Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx65%

                 K Series Compression Coil Spring (Japan Spring Manufactures Association Standard)

                 • On Sale Till 31/12/2018

                 Compression Coil Spring (Stainless Steel)

                  Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx25% - 30% /O.D. Referenced

                   Round Wire Compression Coil Spring J Spring JA

                    Coil Spring For Ultra Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx60%

                     Strong Spring TF (Light Small Load)

                      Coil Spring For High Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx50%

                       Washers for Coil Springs - Standard

                        DS Series, Compression Coil Spring

                         Strong Spring TL (Light Load)

                          Coil Spring For Medium Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx25.6% / 28.8% / 32%

                           Strong Spring TM (Middle Load)

                            Coil Spring For Heavy Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx19.2% / 21.6% / 24%

                             Coil Spring For Medium Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40%

                              Coil Spring For Light Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx32% / 36% / 40%

                               Compression Spring K Series

                                Strong Spring TH (Heavy Load)

                                 Washers for Coil Springs - Tapped

                                  Corrosion- and Acid-Resistant Spring

                                   Mold Spring SM (Medium Load)

                                    Compression Spring C Series

                                     Strong Spring TB (Extra Heavy Load)

                                      Washers for Coil Springs - Washers

                                       Coil Spring For Ultra Heavy Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx16% / 18% / 20%

                                        Round-Wire Coil Spring LR

                                         Titanium Compression Spring

                                          Compression Spring BC Series

                                           Thick Coil Spring

                                            Compression Spring Set EA952TE

                                             Compression Spring T Series

                                             Brand

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             SHOWA SPRING

                                             ACCURATE

                                             MISUMI

                                             KS SANGYO

                                             SAMINI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             KS SANGYO

                                             TRUSCO

                                             MISUMI

                                             TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                             MISUMI

                                             TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             KS SANGYO

                                             TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                             MISUMI

                                             TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             SHINSEI HATSUJHO

                                             TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                             MISUMI

                                             SAMINI

                                             SAMSOL

                                             SHINSEI HATSUJHO

                                             TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

                                             SAMINI

                                             SHINSEI HATSUJHO

                                             SAMINI

                                             ESCO

                                             SHINSEI HATSUJHO

                                             Product Series

                                             Round Wire Coil Springs/Deflection 45%/O.D. Referenced

                                             Round Wire Coil Springs/Deflection 40%/O.D. Referenced

                                             Round Wire Coil Springs/Deflection 45%/I.D. Referenced

                                             Round Wire Coil Springs/Deflection 40%-60%/Configurable/O.D. Referenced

                                             Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40% - 45% /O.D. Referenced

                                             Round Wire Coil Springs/Deflection 27%-30%/O.D. Referenced

                                             Compression Coil Spring【1-20 Pieces Per Package】

                                             UltraSpring Compression Coil Springs

                                             Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx60% - 75% /O.D. Referenced

                                             D Series Compression Coil Spring (DIN 2098 Standard)【1-20 Pieces Per Package】

                                             Compression Spring

                                             Round Wire Coil Springs/Deflection 15%-25%/O.D. Referenced

                                             Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx35% - 40% /O.D. Referenced

                                             Coil Spring For Light Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40% / 45% / 50%

                                             Coil Spring For Ultra High Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx65%

                                             K Series Compression Coil Spring (Japan Spring Manufactures Association Standard)【1-20 Pieces Per Package】

                                             Compression Coil Spring (Stainless Steel)【2-20 Pieces Per Package】

                                             Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx25% - 30% /O.D. Referenced

                                             Round Wire Compression Coil Spring J Spring JA【10-20 Pieces Per Package】

                                             Coil Spring For Ultra Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx60%

                                             Strong Spring TF (Light Small Load)

                                             Coil Spring For High Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx50%

                                             Washers for Coil Springs - Standard

                                             DS Series, Compression Coil Spring【1-20 Pieces Per Package】

                                             Strong Spring TL (Light Load)

                                             Coil Spring For Medium Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx25.6% / 28.8% / 32%

                                             Strong Spring TM (Middle Load)

                                             Coil Spring For Heavy Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx19.2% / 21.6% / 24%

                                             Coil Spring For Medium Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40%

                                             Coil Spring For Light Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx32% / 36% / 40%

                                             Compression Spring K Series【1-2 Pieces Per Package】

                                             Strong Spring TH (Heavy Load)

                                             Washers for Coil Springs - Tapped

                                             Corrosion- and Acid-Resistant Spring

                                             Mold Spring SM (Medium Load)

                                             Compression Spring C Series【1-5 Pieces Per Package】

                                             Strong Spring TB (Extra Heavy Load)

                                             Washers for Coil Springs - Washers

                                             Coil Spring For Ultra Heavy Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx16% / 18% / 20%

                                             Round-Wire Coil Spring LR

                                             Titanium Compression Spring

                                             Compression Spring BC Series

                                             Thick Coil Spring

                                             Compression Spring Set EA952TE

                                             Compression Spring T Series

                                             CAD
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             Days to Ship Same day or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 5 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more 13 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day Same day or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more
                                             MaterialStainless Steel WireStainless Steel WireStainless Steel WireStainless Steel Wire / Piano WirePiano WireStainless Steel WireStainless Steel Wire / Piano WireStainless Steel Wire / Piano Wire / Oil Tempered WirePiano WireStainless Steel Wire / Piano Wire / Oil Tempered WireStainless Steel Wire / Piano WireStainless Steel WirePiano WireOil Tempered WireOil Tempered WireStainless Steel WireStainless Steel WirePiano WireStainless Steel WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered Wire-Stainless Steel WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireOil Tempered WireSteel WireOil Tempered Wire-HastelloySteelSteel WireOil Tempered Wire-Oil Tempered WireOil Tempered WireTitanium AlloySteel WireSteel-Stainless Steel Wire
                                             Allowable Load (Configurable Range)(N)~1.50 / 1.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00~1.50 / 1.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.001.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00-~1.50 / 1.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.001.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.001.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~~1.50 / 1.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~~1.50 / 1.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00~1.50 / 1.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~~1.50 / 1.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.001.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.0050.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00~1.50 / 1.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00~1.50 / 1.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.004.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~~1.50 / 1.51~4.50 / 4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.0050.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~-4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~-150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~-4.51~8.50 / 16.01~30.00 / 30.01~50.00107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~4.51~8.50 / 8.51~16.00 / 16.01~30.00 / 50.01~73.00 / 107.01~150.00230.01~580.00 / 580.01~-150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~8.51~16.00 / 30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00 / 150.01~230.00 / 230.01~580.00 / 580.01~30.01~50.00 / 50.01~73.00 / 73.01~107.00 / 107.01~150.00-4.51~8.50 / 8.51~16.00--
                                             End Surface StatusWith Grinding / Without GrindingWith Grinding / Without GrindingWith Grinding / Without GrindingWith Grinding / Without GrindingWith Grinding / Without GrindingWith Grinding / Without GrindingWith Grinding / Without GrindingWith Grinding / Without GrindingWithout GrindingWith Grinding / Without GrindingWith Grinding / Without GrindingWith Grinding / Without GrindingWith Grinding / Without Grinding--With Grinding / Without GrindingWith GrindingWith Grinding / Without Grinding-----With Grinding---------With Grinding-Without Grinding------With Grinding--
                                             Allowable Load P2(N)0.15 ~ 35.30.98 ~ 125.52.65 ~ 102.9-0.98 ~ 117.73.4 ~ 3532.33 ~ 1558.560.21 ~ 2750.770.38 ~ 23.50.2646 ~ 51940.81 ~ 72206.1 ~ 3532.9 ~ 171.659 ~ 392029.4 ~ 392.30.62 ~ 327.320.27 ~ 327.544.9 ~ 735.5-68.6 ~ 588.478.5 ~ 400078.5 ~ 1324-4.7 ~ 707.198.1 ~ 610098 ~ 1225137.3 ~ 8500137 ~ 183387.2 ~ 157078 ~ 824-206 ~ 13000-7.11 ~ 31.2--343 ~ 18000-177 ~ 2403-49 ~ 146-5.685 ~ 13.799--
                                             Height H2 at Allowable Load(mm)1 ~ 443 ~ 486 ~ 65-2.75 ~ 603.25 ~ 60-0.78 ~ 538.051.25 ~ 360.7 ~ 277-3.75 ~ 643 ~ 655 ~ 2507 ~ 1051.92 ~ 57.51.92 ~ 44.033.5 ~ 76-6 ~ 120-7.5 ~ 200-3.4 ~ 299.7-6.8 ~ 119-7.6 ~ 13312 ~ 1806 ~ 120--------8 ~ 140------
                                             Free Height Hf(mm)5 ~ 805 ~ 8015 ~ 10015 ~ 2505 ~ 1005 ~ 807 ~ 3001 ~ 10155 ~ 901 ~ 10155 ~ 4005 ~ 805 ~ 10010 ~ 50020 ~ 3004 ~ 1264.5 ~ 1055 ~ 1005 ~ 5015 ~ 30010 ~ 50015 ~ 400-4.4 ~ 58510 ~ 50010 ~ 17510 ~ 35010 ~ 17520 ~ 30010 ~ 20030 ~ 10510 ~ 350-10 ~ 6010 ~ 35029 ~ 12610 ~ 350-10 ~ 17510 ~ 10015 ~ 50100 ~ 260200 ~ 400-70 ~ 75
                                             Coil O.D. OD(Ø)2 ~ 202 ~ 205.9 ~ 20.45 ~ 272 ~ 274 ~ 204.5 ~ 800.6 ~ 1353 ~ 270.6 ~ 1351.7 ~ 1004 ~ 203 ~ 276 ~ 7011 ~ 422 ~ 361.36 ~ 263 ~ 272 ~ 1410.5 ~ 438 ~ 7010.5 ~ 50-3 ~ 688 ~ 706 ~ 258 ~ 706 ~ 2510.5 ~ 526 ~ 2511.5 ~ 228 ~ 70-6 ~ 128 ~ 706.5 ~ 368 ~ 70-6 ~ 253 ~ 2512 ~ 2030 ~ 6097 ~ 147-3.5 ~ 22.6
                                             Coil I.D. ID(Ø)--5 ~ 16-1.4 ~ 23.6--0.4 ~ 1152.3 ~ 24.4---1.9 ~ 22.83 ~ 38.57 ~ 31--1.7 ~ 21.41.48 ~ 126 ~ 314 ~ 38.56 ~ 36--4 ~ 38.53 ~ 12.54 ~ 38.53 ~ 12.55.5 ~ 373 ~ 12.5-4 ~ 38.5--4 ~ 38.5-4 ~ 38.5-3 ~ 12.52 ~ 17-----
                                             Spring Constant k(N/mm)0.05 ~ 0.980.5 ~ 3.90.29 ~ 2.94-0.5 ~ 2.92 ~ 14.70.107 ~ 86.8910.029 ~ 737.6270.1 ~ 0.50.0294 ~ 232.260.05 ~ 2394.9 ~ 29.41.5 ~ 4.92 ~ 1120.45 ~ 12.070.059 ~ 42.5320.029 ~ 19.9072.9 ~ 29.40.07 ~ 4.711.09 ~ 19.611.91 ~ 94.071.7 ~ 52.96-0.116 ~ 97.8573.07 ~ 198.615.1 ~ 1535.32 ~ 367.489.5 ~ 3062.73 ~ 65.423.1 ~ 82.4-10.78 ~ 736.11-0.48 ~ 2.914.704 ~ 371.42-20.76 ~ 1285.71-14.8 ~ 4811.12 ~ 76.674.1 ~ 9-49.4 ~ 194.9--
                                             Wire Dia. d(Ø)0.13 ~ 1.70.1 ~ 90.45 ~ 2.20.4 ~ 3.20.2 ~ 2.80.4 ~ 3.20.4 ~ 100.1 ~ 100.16 ~ 1.70.1 ~ 100.16 ~ 150.55 ~ 3.50.3 ~ 3--0.2 ~ 3.20.12 ~ 3.20.4 ~ 4.50.2 ~ 1----0.5 ~ 5---------0.6 ~ 1.2------1.6 ~ 2.5-14 ~ 22--
                                             Total Number of Winding N--6 ~ 31----3 ~ 29.5-5.5 ~ 20.5-----4.5 ~ 205.25 ~ 20.5------5.5 ~ 20.5------8.5 ~ 13----11.5 ~ 18----2.5 ~ 5.512 ~ 28--12 ~ 55.75

                                             Loading...