• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
  Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Tension Springs(Page8)


Caster
Screw Fitting
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
Brand
Product Series
CAD
Days to Ship
Material
Type
Allowable Load (Configurable Range)(N)
Hook Opposing Angle
Allowable Load P2(N)
Length L2 at Allowable Load(mm)
Free Length Lf(mm)
Coil Outer Dia. OD(Ø)
Initial Tension Pi(N)
Spring Constant k(N/mm)
Wire Dia. d(Ø)
Total Number of Winding N
Max. Deflection(mm)

  [Stainless Steel] Tension Spring EA952XL-162

   Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-2

    Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-3

     Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-4

      Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-5

       Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-6

        Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-7

         Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-8

         Brand

         ESCO

         ESCO

         ESCO

         ESCO

         ESCO

         ESCO

         ESCO

         ESCO

         Product Series

         [Stainless Steel] Tension Spring EA952XL-162【2 Pieces Per Package】

         Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-2

         Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-3

         Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-4

         Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-5

         Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-6

         Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-7

         Double Tapered-ended Tension Spring EA952XM-8

         CAD
         Days to Ship 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s)
         Material--------
         Type--------
         Allowable Load (Configurable Range)(N)--------
         Hook Opposing Angle--------
         Allowable Load P2(N)--------
         Length L2 at Allowable Load(mm)--------
         Free Length Lf(mm)--------
         Coil Outer Dia. OD(Ø)--------
         Initial Tension Pi(N)--------
         Spring Constant k(N/mm)--------
         Wire Dia. d(Ø)--------
         Total Number of Winding N--------
         Max. Deflection(mm)--------

         Loading...