• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Tension Springs(Page6)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Material
Type
Allowable Load (Configurable Range)(N)
Hook Opposing Angle
Allowable Load P2(N)
Length L2 at Allowable Load(mm)
Free Length Lf(mm)
Coil Outer Dia. OD(Ø)
Initial Tension Pi(N)
Spring Constant k(N/mm)
Wire Dia. d(Ø)
Total Number of Winding N
Max. Deflection(mm)

  Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-23

   Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-24

    Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-25

     Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-26

      Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-3

       Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-31

        Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-32

         Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-33

          Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-34

           Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-35

            Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-36

             Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-37

              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-38

               Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-39

                Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-4

                 Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-40

                  Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-41

                   Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-42

                    Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-43

                     Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-44

                      Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-45

                       Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-46

                        Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-47

                         Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-48

                          Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-49

                           Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-50

                            Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-51

                             Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-52

                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-53

                               Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-54

                                Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-61

                                 Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-62

                                  Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-63

                                   Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-64

                                    Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-65

                                     Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-66

                                      Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-67

                                       Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-68

                                        Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-69

                                         Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-70

                                          Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-71

                                           Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-72

                                            Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-73

                                             Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-74

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-75

                                              Brand

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-23【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-24【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-25【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-26【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-3【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-31【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-32【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-33【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-34【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-35【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-36【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-37【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-38【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-39【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-4【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-40【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-41【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-42【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-43【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-44【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-45【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-46【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-47【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-48【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-49【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-50【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-51【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-52【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-53【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-54【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-61【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-62【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-63【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-64【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-65【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-66【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-67【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-68【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-69【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-70【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-71【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-72【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-73【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-74【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-75【5 Pieces Per Package】

                                              CAD
                                              Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more
                                              Material---------------------------------------------
                                              Type---------------------------------------------
                                              Allowable Load (Configurable Range)(N)---------------------------------------------
                                              Hook Opposing Angle---------------------------------------------
                                              Allowable Load P2(N)---------------------------------------------
                                              Length L2 at Allowable Load(mm)---------------------------------------------
                                              Free Length Lf(mm)---------------------------------------------
                                              Coil Outer Dia. OD(Ø)---------------------------------------------
                                              Initial Tension Pi(N)---------------------------------------------
                                              Spring Constant k(N/mm)---------------------------------------------
                                              Wire Dia. d(Ø)---------------------------------------------
                                              Total Number of Winding N---------------------------------------------
                                              Max. Deflection(mm)---------------------------------------------

                                              Loading...กำลังโหลด …