• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Tension Springs(Page4)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Material
Type
Allowable Load (Configurable Range)(N)
Hook Opposing Angle
Allowable Load P2(N)
Length L2 at Allowable Load(mm)
Free Length Lf(mm)
Coil Outer Dia. OD(Ø)
Initial Tension Pi(N)
Spring Constant k(N/mm)
Wire Dia. d(Ø)
Total Number of Winding N
Max. Deflection(mm)

  Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-119

   Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-12

    Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-120

     Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-121

      Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-122

       Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-123

        Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-124

         Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-125

          Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-126

           Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-127

            Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-128

             Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-13

              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-131

               Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-132

                Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-133

                 Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-134

                  Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-135

                   Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-136

                    Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-137

                     Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-138

                      Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-139

                       Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-14

                        Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-140

                         Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-141

                          Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-142

                           Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-143

                            Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-144

                             Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-145

                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-146

                               Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-147

                                Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-148

                                 Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-149

                                  Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-15

                                   Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-150

                                    Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-151

                                     Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-152

                                      Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-153

                                       Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-154

                                        Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-155

                                         Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-156

                                          Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-157

                                           Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-158

                                            Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-159

                                             Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-16

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-160

                                              Brand

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-119【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-12【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-120【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-121【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-122【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-123【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-124【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-125【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-126【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-127【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-128【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-13【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-131【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-132【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-133【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-134【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-135【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-136【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-137【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-138【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-139【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-14【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-140【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-141【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-142【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-143【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-144【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-145【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-146【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-147【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-148【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-149【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-15【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-150【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-151【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-152【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-153【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-154【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-155【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-156【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-157【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-158【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-159【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-16【5 Pieces Per Package】

                                              Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-160【5 Pieces Per Package】

                                              CAD
                                              Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more
                                              Material---------------------------------------------
                                              Type---------------------------------------------
                                              Allowable Load (Configurable Range)(N)---------------------------------------------
                                              Hook Opposing Angle---------------------------------------------
                                              Allowable Load P2(N)---------------------------------------------
                                              Length L2 at Allowable Load(mm)---------------------------------------------
                                              Free Length Lf(mm)---------------------------------------------
                                              Coil Outer Dia. OD(Ø)---------------------------------------------
                                              Initial Tension Pi(N)---------------------------------------------
                                              Spring Constant k(N/mm)---------------------------------------------
                                              Wire Dia. d(Ø)---------------------------------------------
                                              Total Number of Winding N---------------------------------------------
                                              Max. Deflection(mm)---------------------------------------------

                                              Loading...กำลังโหลด …