• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Torsion Springs(Page4)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 16 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Free Angle θ
Material
Inner Dia. ID
Twisting Angle Фd2(deg)
Wire Dia. d(Ø)
Number of Winding n
Spring Constant k(N・mm/deg)

  [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-616

   [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-617

    [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-618

     [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-619

      [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-620

       [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-621

        [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-622

         [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-623

          [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-624

           [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-625

            [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-626

             [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-627

              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-628

               [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-629

                [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-630

                 [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-631

                  [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-632

                   [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-633

                    [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-634

                     [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-635

                      [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-636

                       [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-701

                        [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-702

                         [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-703

                          [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-704

                           [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-705

                            [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-706

                             [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-707

                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-708

                               [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-709

                                [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-710

                                 [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-711

                                  [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-712

                                   [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-713

                                    [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-714

                                     [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-715

                                      [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-716

                                       [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-717

                                        [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-718

                                         [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-719

                                          [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-720

                                           [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-721

                                            [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-722

                                             [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-723

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-724

                                              Brand

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-616

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-617

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-618

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-619

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-620

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-621

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-622

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-623

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-624

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-625

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-626

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-627

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-628

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-629

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-630

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-631

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-632

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-633

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-634

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-635

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-636

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-701

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-702

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-703

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-704

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-705

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-706

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-707

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-708

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-709

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-710

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-711

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-712

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-713

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-714

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-715

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-716

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-717

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-718

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-719

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-720

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-721

                                              [90-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-722

                                              [135-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-723

                                              [180-Degree] Torsion Spring (L/R)(Stainless Steel) EA952SH-724

                                              CAD
                                              Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more
                                              Free Angle θ---------------------------------------------
                                              Material---------------------------------------------
                                              Inner Dia. ID---------------------------------------------
                                              Twisting Angle Фd2(deg)---------------------------------------------
                                              Wire Dia. d(Ø)---------------------------------------------
                                              Number of Winding n---------------------------------------------
                                              Spring Constant k(N・mm/deg)---------------------------------------------

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Torsion Springs