• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Springs

We provide springs used in various industries, mainly compression springs and tension springs.
In particular, the Misumi brand has standardized important specifications for the same diameter and reduces the trouble of designing springs.

[Search Keywords]
spring, push spring, pull spring, Sun-S, square wire, round wire, coil spring, torsion, constant load, plastic spring