• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Springs

We provide springs used in various industries, mainly compression springs and tension springs.
In particular, the Misumi brand has standardized important specifications for the same diameter and reduces the trouble of designing springs.

[Search Keywords]
spring, push spring, pull spring, Sun-S, square wire, round wire, coil spring, torsion, constant load, plastic spring