• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ball Rollers

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Shape
Load Capacity Range(N)
Load Capacity(N)
Body Material
Ball Material
Outer Dia. D(Ø)

  Ball Rollers/Built-in Spring/Press Formed Flange Mounting

   Ball Rollers/Press Formed Screw Mounted Threaded Stud

    Ball Rollers (For upward facing) - Milled Stainless Steel - Lock Nut / Flange Mounting

     Piece to Piece Puzzle, Option Parts

      Ball Bear IM-S Type (main body material stainless steel)

       Ball Rollers/Milled Threaded Stud

        Ball Rollers/Plunger Type/Press Fit

         Ball Rollers/Round Head Stud

          Plain bear PV series pressed product

           Ball Rollers/Set Screw

            Ball Rollers/Hex Head Stud

             Ball Casters K-142

              SW Type Specialized Wheel SW-I without Flange

               Ball Rollers (For upward facing) - Milled Stainless Steel - Press Fit / Insertion, Adhesive

                Freebare H-type (Bolt type)

                 Ball Transfer IK-N Model

                  Ball Bear IS-N type (Body Material: Stainless Steel)

                   Ball transfer IK type

                    Free Bear D-type (Bolt Type)

                     Ball Roller Units/Hex Head/Stud/Press-Fit Type

                      Free Bearing HS/DS-Type

                       Free turning ball caster (BA-25)

                        Freebear Y-Type

                         Freebear S-Type

                          SW special wheel SW-K type (Tsubatsuki)

                          • On Sale Till 31/10/2019

                          Ball Casters for upturn of the ball

                           Ball Bear IS type

                            Ball Bear IM type (Body material: stainless steel)

                             US Ball Bearing (main body material: steel)

                              Ball Casters K-1143

                               Ball Casters K-143

                                Free bearing L-Type

                                 Ball Bear ISR-18T type

                                  Omni Wheel TYPE 2570 (For Heavy Loads)

                                  • On Sale Till 31/10/2019

                                  Ball conveyor U-8B (P) X

                                   ISR-C38 Air Ball Lifter

                                    Ball bearing IS-S series

                                     Ball Bearing IBT Type

                                      Turn table IRT type

                                       Ball Bear ISR-38 type

                                        US-S Ball Bearing (main body material: stainless steel)

                                         IB Ball Bearing (main body material: steel)

                                          IBU Ball Bearing

                                           SW Type Special Wheel SW-BS-I type (Non flange, heavy load type)

                                            OmniDirectional Wheel TYPE 2530 (For Heavy Load)

                                            Brand

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            IGUCHI KIKO

                                            IGUCHI KIKO

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            ATEC

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            TAKIGEN

                                            IGUCHI KIKO

                                            MISUMI

                                            FREEBEAR

                                            IGUCHI KIKO

                                            IGUCHI KIKO

                                            IGUCHI KIKO

                                            FREEBEAR

                                            MISUMI

                                            FREEBEAR

                                            MAKITECH

                                            FREEBEAR

                                            FREEBEAR

                                            IGUCHI KIKO

                                            TRUSCO

                                            IGUCHI KIKO

                                            IGUCHI KIKO

                                            IGUCHI KIKO

                                            TAKIGEN

                                            TAKIGEN

                                            FREEBEAR

                                            IGUCHI KIKO

                                            FUJI SEISAKUSHO

                                            TRUSCO

                                            IGUCHI KIKO

                                            IGUCHI KIKO

                                            IGUCHI KIKO

                                            IGUCHI KIKO

                                            IGUCHI KIKO

                                            IGUCHI KIKO

                                            IGUCHI KIKO

                                            IGUCHI KIKO

                                            IGUCHI KIKO

                                            FUJI SEISAKUSHO

                                            Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                            Ball Rollers/Built-in Spring/Press Formed Flange Mounting

                                            Ball Rollers/Press Formed Screw Mounted Threaded Stud

                                            Ball Rollers (For upward facing) - Milled Stainless Steel - Lock Nut / Flange Mounting

                                            Piece to Piece Puzzle, Option Parts

                                            Ball Bear IM-S Type (main body material stainless steel)

                                            Ball Rollers/Milled Threaded Stud

                                            Ball Rollers/Plunger Type/Press Fit

                                            Ball Rollers/Round Head Stud

                                            Plain bear PV series pressed product

                                            Ball Rollers/Set Screw

                                            Ball Rollers/Hex Head Stud

                                            Ball Casters K-142

                                            SW Type Specialized Wheel SW-I without Flange

                                            Ball Rollers (For upward facing) - Milled Stainless Steel - Press Fit / Insertion, Adhesive

                                            Freebare H-type (Bolt type)

                                            Ball Transfer IK-N Model

                                            Ball Bear IS-N type (Body Material: Stainless Steel)

                                            Ball transfer IK type

                                            Free Bear D-type (Bolt Type)

                                            Ball Roller Units/Hex Head/Stud/Press-Fit Type

                                            Free Bearing HS/DS-Type

                                            Free turning ball caster (BA-25)

                                            Freebear Y-Type

                                            Freebear S-Type

                                            SW special wheel SW-K type (Tsubatsuki)

                                            Ball Casters for upturn of the ball

                                            Ball Bear IS type

                                            Ball Bear IM type (Body material: stainless steel)

                                            US Ball Bearing (main body material: steel)

                                            Ball Casters K-1143

                                            Ball Casters K-143

                                            Free bearing L-Type

                                            Ball Bear ISR-18T type

                                            Omni Wheel TYPE 2570 (For Heavy Loads)【2 Pieces Per Package】

                                            Ball conveyor U-8B (P) X

                                            ISR-C38 Air Ball Lifter

                                            Ball bearing IS-S series

                                            Ball Bearing IBT Type

                                            Turn table IRT type

                                            Ball Bear ISR-38 type

                                            US-S Ball Bearing (main body material: stainless steel)

                                            IB Ball Bearing (main body material: steel)

                                            IBU Ball Bearing

                                            SW Type Special Wheel SW-BS-I type (Non flange, heavy load type)

                                            OmniDirectional Wheel TYPE 2530 (For Heavy Load)

                                            CAD
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            Days to Shipวันจัดส่ง Same day Same day Same day 4 Day(s) or more Same day or more Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day Same day or more Same day or more Same day Same day or more 6 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more 21 Day(s) or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more 61 Day(s) or more 18 Day(s) or more
                                            TypeStandard / Spring-LoadedStandardStandardOthersStandardStandardSpring-LoadedStandardStandardStandardStandardStandard / Spring-LoadedOthersStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardSpring-LoadedOthersStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardPneumatically DrivenOthersStandardPneumatically DrivenStandardStandardStandardPneumatically DrivenStandardStandardStandardOthersOthers
                                            ShapeCylindrical / FlangeRound Threaded Stud / FlangeRound Threaded Stud / Flange-FlangeRound Threaded StudCylindricalRound Threaded StudFlange / One-TouchSet ScrewHex Head StudRound Threaded Stud / Cylindrical / FlangeFlangeCylindricalRound Threaded StudRound Threaded StudRound Threaded StudFlangeRound Threaded StudUnitCylindrical / FlangeFlangeFlangeCylindrical / FlangeFlangeFlangeCylindrical / FlangeFlangeFlangeRound Threaded Stud / FlangeRound Threaded Stud / FlangeFlangeUnitOthersUnitUnitCylindrical / FlangeUnitCylindricalUnitFlangeFlangeUnitFlangeOthers
                                            Load Capacity Range(N)20.1~50.0 / 50.1~100.0 / 100.1~500.050.1~100.0 / 100.1~500.020.1~50.0 / 50.1~100.0 / 100.1~500.0-50.1~100.0 / 100.1~500.0100.1~500.0 / 500.1~500020.1~50.050.1~100.0 / 100.1~500.020.1~50.0 / 50.1~100.0 / 100.1~500.0 / 500.1~50001.0~10.0 / 10.1~20.0 / 20.1~50.0 / 50.1~100.01.0~10.0 / 10.1~20.0 / 20.1~50.0 / 50.1~100.0 / 100.1~500.020.1~50.0 / 50.1~100.0 / 100.1~500.0 / 500.1~5000500.1~5000 / 5000.1~10000 / 10000.1~20000 / 20000.1 or more1.0~10.0 / 10.1~20.0 / 20.1~50.0 / 50.1~100.0 / 100.1~500.020.1~50.0 / 50.1~100.0 / 100.1~500.0 / 500.1~5000500.1~500050.1~100.0 / 100.1~500.0 / 500.1~5000500.1~5000 / 5000.1~1000050.1~100.0 / 100.1~500.0 / 500.1~5000500.1~5000-100.1~500.020.1~50.0 / 100.1~500.01.0~10.0 / 10.1~20.0 / 20.1~50.0 / 50.1~100.0 / 100.1~500.0500.1~5000 / 5000.1~10000 / 10000.1~20000 / 20000.1 or more50.1~100.0 / 100.1~500.0100.1~500.0 / 500.1~5000 / 5000.1~10000 / 10000.1~2000050.1~100.0 / 100.1~500.050.1~100.0 / 100.1~500.0500.1~500020.1~50.0 / 500.1~500010.1~20.0 / 20.1~50.0 / 50.1~100.0 / 100.1~500.0 / 500.1~5000500.1~500020.1~50.0100.1~500.0500.1~5000 / 5000.1~10000100.1~500.0 / 500.1~5000100.1~500.0100.1~500.0 / 500.1~5000500.1~5000 / 5000.1~1000050.1~100.0 / 100.1~500.0100.1~500.0100.1~500.020000.1 or more50.1~100.0
                                            Load Capacity(N)49 ~ 29478.5 ~ 294.241 ~ 412-78.4 ~ 294196.1 ~ 784.523 ~ 2455 ~ 41249 ~ 7841 ~ 622 ~ 41249 ~ 784980 ~ 490002 ~ 41249.05 ~ 1962588 ~ 343098 ~ 2450588 ~ 882098.1 ~ 19621372 ~ 4116No24549.05 ~ 490.59.8 ~ 490980 ~ 4900078.4 ~ 294392 ~ 1470078.4 ~ 29478.4 ~ 294686 ~ 98049 ~ 98019.62 ~ 588.6540 ~ 376010294510 ~ 9680392 ~ 2450294294 ~ 980510 ~ 968078.4 ~ 294196 ~ 29429434300 ~ 117600100
                                            Body MaterialSteelSteel / Stainless SteelStainless Steel-Stainless SteelSteelStainless SteelStainless SteelSteel / Stainless Steel / PlasticStainless Steel / PlasticStainless Steel / PlasticSteel / PlasticSteelStainless Steel / PlasticSteel / Stainless SteelSteelSteelSteelSteel / Stainless SteelStainless Steel-Steel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteelSteel / Stainless SteelSteelSteelSteelStainless SteelSteel / AluminumSteel / Stainless SteelAluminumPlasticSteelAluminumStainless SteelSteelSteelAluminumStainless SteelSteelSteelSteelAluminum
                                            Ball MaterialSteelSteelStainless Steel-Stainless SteelSteelStainless SteelStainless SteelSteel / Stainless Steel / PlasticStainless Steel / PlasticStainless Steel / PlasticSteel / PlasticSteelStainless Steel / PlasticSteel / Stainless SteelSteelSteelSteelSteel / Stainless SteelStainless Steel-Steel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel / PlasticSteel / Stainless Steel / PlasticSteelSteel / Stainless Steel / PlasticSteelSteelSteelStainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel / PlasticStainless SteelPlasticSteel / PlasticStainless SteelStainless SteelSteelSteelSteelStainless SteelSteelSteelSteelPlastic / Aluminum
                                            Outer Dia. D(Ø)20 ~ 6941.3 ~ 55.512 ~ 48-51.5 ~ 6924 ~ 4216 ~ 2818.5 ~ 3341.3 ~ 708 ~ 208 ~ 1720 ~ 120-9 ~ 3212 ~ 7042 ~ 10013 ~ 71.855 ~ 24020.5 ~ 75-30 ~ 75426920 ~ 120-28 ~ 5645 ~ 23051.5 ~ 6941.3 ~ 55.824 ~ 658 ~ 6541.3 ~ 96.8-4869-45 ~ 95-300 ~ 500-41.3 ~ 55.865 ~ 78--120

                                            Loading...กำลังโหลด …

                                            Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                            Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Ball Rollers