• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rollers

 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Roller Type
Urethane Rubber Processing
Mounting Method
Roller Shape
O.D.(mm)
Material
Length(mm)
Inner Dia. d(mm)
 • Recommendationคำแนะนำ

Belt Tensioners - Spring-Loaded

  Rollers - With Bearings (L=15 ~ 100) - Straight / Crowned

   Rollers - With Bearings (L=15 ~ 100) - Straight / Crowned

    Plastic Rollers - Milled Type

     Urethane Kined Rollers - Straight Type with Keyway

      Urethane Rollers with Bearing, Straight Type, Urethane Thickness Selectable

       Urethane/Rubber Rollers - Straight, Crowned Type

        Urethane Rollers with Collars

         Urethane, Rubber Lined Rollers - Straight Set Screw Type

          Urethane Rollers - with Pressed Bearings

           Urethane Rollers - with Collars - Set Screw Hole

            Rollers - With Core Material Press Fit Bearings

             Urethane Rollers with Shafts - Straight

              Urethane Rollers - Straight Type, Urethane Thickness Selectable

               Metal Rollers - with Oil Free Bushings (Core Only)

                Urethane Rollers - Knurled Type

                 Precision Rollers

                  Urethane, Rubber Rollers - Press-Fit Straight Type

                  • Price Down

                  Rollers-Straight Type/Crown Type (L=15~100)

                   Urethane Rollers - with Oil Free Bushings

                    Urethane Rollers - Knurled Type - with Set Screw Holes

                     Urethane Rollers with Shafts - Both Ends Threaded

                      Urethane Rollers with Shafts - Urethane Thickness Configurable

                       Metal Rollers - Straight, Crowned

                        Plastic Rollers -Press Fit

                         Grooved Urethane Rollers

                          Hollow Aluminum Rollers

                           Urethane Rollers - with Thread

                            Groove Rollers - With Bearings

                             Urethane Rollers - Side Through Hole

                              Metal Rollers - Female Thread Type

                               Conveyor Components

                                Belt Tensioners -Screw Type

                                Brand

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                Belt Tensioners - Spring-Loaded

                                Rollers - With Bearings (L=15 ~ 100) - Straight / Crowned

                                Rollers - With Bearings (L=15 ~ 100) - Straight / Crowned

                                Plastic Rollers - Milled Type

                                Urethane Kined Rollers - Straight Type with Keyway

                                Urethane Rollers with Bearing, Straight Type, Urethane Thickness Selectable

                                Urethane/Rubber Rollers - Straight, Crowned Type

                                Urethane Rollers with Collars

                                Urethane, Rubber Lined Rollers - Straight Set Screw Type

                                Urethane Rollers - with Pressed Bearings

                                Urethane Rollers - with Collars - Set Screw Hole

                                Rollers - With Core Material Press Fit Bearings

                                Urethane Rollers with Shafts - Straight

                                Urethane Rollers - Straight Type, Urethane Thickness Selectable

                                Metal Rollers - with Oil Free Bushings (Core Only)

                                Urethane Rollers - Knurled Type

                                Precision Rollers

                                Urethane, Rubber Rollers - Press-Fit Straight Type

                                Rollers-Straight Type/Crown Type (L=15~100)

                                Urethane Rollers - with Oil Free Bushings

                                Urethane Rollers - Knurled Type - with Set Screw Holes

                                Urethane Rollers with Shafts - Both Ends Threaded

                                Urethane Rollers with Shafts - Urethane Thickness Configurable

                                Metal Rollers - Straight, Crowned

                                Plastic Rollers -Press Fit

                                Grooved Urethane Rollers

                                Hollow Aluminum Rollers

                                Urethane Rollers - with Thread

                                Groove Rollers - With Bearings

                                Urethane Rollers - Side Through Hole

                                Metal Rollers - Female Thread Type

                                Conveyor Components

                                Belt Tensioners -Screw Type

                                CAD
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) 7 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 5 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more 7 Day(s) or more 5 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 7 Day(s) 7 Day(s) Same day or more 7 Day(s) 10 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more
                                Roller TypeAdjusting ComponentsMetal RollerUrethane/Rubber Roller / Plastic RollerPlastic RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerMetal RollerUrethane/Rubber RollerMetal RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerMetal RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerMetal RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerUrethane/Rubber RollerMetal RollerPlastic RollerAdjusting Components
                                Urethane Rubber Processing--Lining-LiningLiningLiningLiningLiningAdhesiveLiningPress FitLiningLining-No Machining-Press FitLiningLiningLiningLiningLining-Press FitLining-LiningLiningLining---
                                Mounting Method-With BearingsWith BearingsWith BearingsWith KeywayWith BearingsStraightStraightSet ScrewWith BearingsSet ScrewWith BearingsShaftStraightBushingStraightStraightStraightStraightBushingSet ScrewShaftShaftStraightWith Bearings / StraightStraightStraightSet ScrewWith BearingsSide Screw MountedSet ScrewSide Screw Mounted-
                                Roller Shape-Straight / CrownedStraight / CrownedStraightStraightStraight / CrownedStraight / CrownedStraightStraightStraightStraightStraightStraightStraightStraightKnurledStraightStraightStraight / CrownedStraightKnurledStraightStraightStraight / CrownedStraightGrooveStraightStraight / CrownedGrooveStraightStraight / CrownedStraight-
                                O.D.(mm)-20 ~ 5025 ~ 5020 ~ 8020 ~ 10040 ~ 10020 ~ 8010 ~ 8020 ~ 10020 ~ 5015 ~ 5025 ~ 5010 ~ 3520 ~ 1008 ~ 3015 ~ 3030 ~ 8020 ~ 5020 ~ 808 ~ 3015 ~ 5010 ~ 35-20 ~ 8020 ~ 5025 ~ 8030 ~ 6020 ~ 8025 ~ 5040 ~ 8020 ~ 8030 ~ 60-
                                Material-Steel / Aluminum / Stainless SteelAluminum / Stainless Steel / PlasticPlasticAluminum / Stainless SteelAluminum / Stainless SteelAluminum / Stainless SteelAluminumAluminum / Stainless SteelUrethaneAluminum / Stainless SteelAluminum / Stainless SteelSteelAluminum / Stainless SteelAluminum / Stainless SteelUrethaneSteel / AluminumAluminum / Stainless SteelAluminumAluminum / Stainless SteelAluminumSteelSteel / Stainless SteelSteel / Aluminum / Stainless SteelAluminum / Stainless SteelAluminum / Stainless SteelAluminumAluminum / Stainless SteelAluminumAluminumAluminum / Stainless SteelPlastic-
                                Length(mm)-~50 / ~100~50 / ~100~50 / ~100~50 / ~100~50 / ~100~50 / ~100~50~50 / ~100~50 / ~100~50~50~50 / ~100 / ~300~50 / ~100~50~50~100 / ~300 / ~500 / ~1000~50~50~50~50~50 / ~100 / ~300~50 / ~100 / ~300~50 / ~100~50~50 / ~100~50 / ~100 / ~300~50 / ~100~50 / ~100~50~50 / ~100~50-
                                Inner Dia. d(mm)10 ~ 306 ~ 156 ~ 156 ~ 208 ~ 308 ~ 308 ~ 303 ~ 208 ~ 30-4 ~ 12-5 ~ 208 ~ 403 ~ 158 ~ 158 ~ 358 ~ 258 ~ 303 ~ 154 ~ 12-8 ~ 158 ~ 308 ~ 258 ~ 3015 ~ 558 ~ 30--8 ~ 306 ~ 3010 ~ 30

                                Loading...กำลังโหลด …

                                1. 1

                                Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Rollers