• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Timing Belt(Belt Shape Type:Circular Tooth Profile HTD Belt)

An online store for timing belts. In MISUMI's e-catalog, specifications and dimensions such as the belt shape, belt gear surface, belt material, belt shape and delivery date can be selected in single clicks, making it easy to find the desired timing belts.

[What is a timing belt?]
A timing belt is a product to be used with a timing pulley. It reliably transmits rotation by engaging the tooth profile provided on the pulley. The belt shape varies depending on the application and purpose.
Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Belt Shape
Belt Tooth Surface
Belt Material
Core Wire Material
Belt Series
Nominal Width W (mm)(mm)
Nominal Width W (Inch)(Inch)
Belt Shape Type

  Power Grip HTD Belt, 8M Type

   Power Grip HTD Belt, 3M Type

    Power Grip HTD Belt, 5M Type

     Twin Power Belt, D5M Type

      Twin Power Belt, D8M Type

       Power Grip HTD Belt, 14M Type

        Twin Power Belt, D3M Type

        Brand

        UNITTA

        UNITTA

        UNITTA

        UNITTA

        UNITTA

        UNITTA

        UNITTA

        Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

        Power Grip HTD Belt, 8M Type

        Power Grip HTD Belt, 3M Type

        Power Grip HTD Belt, 5M Type

        Twin Power Belt, D5M Type

        Twin Power Belt, D8M Type

        Power Grip HTD Belt, 14M Type

        Twin Power Belt, D3M Type

        Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more 30 Day(s) or more 30 Day(s) or more 25 Day(s) or more
        Belt ShapeClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndClosed End
        Belt Tooth SurfaceStandard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)Double (Both Sided)Double (Both Sided)Standard (Single Sided)Double (Both Sided)
        Belt MaterialRubber BeltRubber BeltRubber BeltRubber BeltRubber BeltRubber BeltRubber Belt
        Core Wire MaterialGlass FiberGlass FiberGlass FiberGlass FiberGlass FiberGlass FiberGlass Fiber
        Belt Series8M3M5M5M8M14M3M
        Nominal Width W (mm)(mm)20 ~ 856 ~ 159 ~ 259 ~ 2520 ~ 8540 ~ 1706 ~ 15
        Nominal Width W (Inch)(Inch)-------
        Belt Shape TypeCircular Tooth Profile HTD BeltCircular Tooth Profile HTD BeltCircular Tooth Profile HTD BeltCircular Tooth Profile HTD BeltCircular Tooth Profile HTD BeltCircular Tooth Profile HTD BeltCircular Tooth Profile HTD Belt

        Loading...กำลังโหลด …

        1. 1

        Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

        Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Timing Belt