• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Goniometer

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 16 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm)
Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm)
Load Capacity (Range Selectable)(N)
Height of Rotation Center (Range Selectable)(mm)
Travel Distance (Range Selectable)
Feeding Method
Table Material
Table Surface Treatment
Travel Guide
Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm)
 • Recommendationคำแนะนำ

[Standard] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 1-Axis

 • Recommendationคำแนะนำ

Manual Dovetail Type Goniometer Stages: 40×40 mm

  [High Precision] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 1-Axis

   [High Precision] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 2-Axis

    [High Precision] Goniometer Stages - Cross Roller, 1-Axis

     [High Precision] Goniometer Stages - Cross Roller, 2-Axis

      Goniometer Slim Stage (Manual Stage)

       Dovetail Type Goniometer Stage

        Cross Roller Goniometer Stage (Micrometer Side-Push Type)

         [High Precision] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 2-Axis - Symmetrical Stack, Space Saving

          Cross Roller Goniometer Stage (Worm Gear Type)

           Cross Roller Goniometer Stage (Micrometer Center Drive Type)

            X Axis Goniometer Stage, TGOH

             Goniometer Stage (Manual Stage)

              Biaxial Goniometer Stage (Manual Stage)

               Horizontal Type Goniometer Stage (Manual Stage)

                Two-Shaft Goniometer Slim Stage (Manual Stage)

                 Manual Dovetail Type Goniometer Stages: 25×25 mm

                  Manual Dovetail Type Goniometer Stages: 65×65 mm

                  Brand

                  MISUMI

                  MiSUMi C-VALUE

                  DPI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                  SURUGA SEIKI

                  SURUGA SEIKI

                  MISUMI

                  SURUGA SEIKI

                  SURUGA SEIKI

                  NBK

                  CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                  CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                  CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                  CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                  ZOLIX

                  ZOLIX

                  Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                  [Standard] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 1-Axis

                  Manual Dovetail Type Goniometer Stages: 40×40 mm

                  [High Precision] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 1-Axis

                  [High Precision] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 2-Axis

                  [High Precision] Goniometer Stages - Cross Roller, 1-Axis

                  [High Precision] Goniometer Stages - Cross Roller, 2-Axis

                  Goniometer Slim Stage (Manual Stage)

                  Dovetail Type Goniometer Stage

                  Cross Roller Goniometer Stage (Micrometer Side-Push Type)

                  [High Precision] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 2-Axis - Symmetrical Stack, Space Saving

                  Cross Roller Goniometer Stage (Worm Gear Type)

                  Cross Roller Goniometer Stage (Micrometer Center Drive Type)

                  X Axis Goniometer Stage, TGOH

                  Goniometer Stage (Manual Stage)

                  Biaxial Goniometer Stage (Manual Stage)

                  Horizontal Type Goniometer Stage (Manual Stage)

                  Two-Shaft Goniometer Slim Stage (Manual Stage)

                  Manual Dovetail Type Goniometer Stages: 25×25 mm

                  Manual Dovetail Type Goniometer Stages: 65×65 mm

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more 16 Day(s) 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 9 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 33 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 31 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) 11 Day(s)
                  TypeGoniometer, X-AxisGoniometer, X-Axis / Goniometer, XY-AxisGoniometer, X-AxisGoniometer, XY-AxisGoniometer, X-AxisGoniometer, XY-AxisGoniometer, X-Axis--Goniometer, XY-Axis--Goniometer, X-AxisGoniometer, X-AxisGoniometer, XY-AxisGoniometer, X-AxisGoniometer, XY-Axis--
                  Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm)~25 ~ 61~9026~40 ~ 91~120~25 ~ 61~90~25 ~ 61~9026~40 ~ 61~9026~40 ~ 61~9041~60 ~ 61~90~25 ~ 61~9026~40 ~ 61~90~25 ~ 61~9041~60 ~ 61~9041~60 ~ 61~90~25 ~ 41~6026~40 ~ 41~6026~40 ~ 41~6026~40 ~ 61~9041~60 ~ 61~9026~4061~90
                  Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm)~25 ~ 61~9026~40 ~ 91~120~25 ~ 61~90~25 ~ 61~9026~40 ~ 61~9026~40 ~ 61~9041~60 ~ 61~90~25 ~ 61~9026~40 ~ 61~90~25 ~ 61~9041~60 ~ 61~9041~60 ~ 61~90~25 ~ 41~6026~40 ~ 91~12026~40 ~ 41~6026~40 ~ 61~9041~60 ~ 61~9026~4061~90
                  Load Capacity (Range Selectable)(N)5~30 / 30.1~50 / 50.1~1005~30 / 30.1~50 / 50.1~1005~30 / 30.1~50 / 50.1~1005~30 / 30.1~50 / 50.1~1005~30 / 30.1~505~30 / 30.1~5030.1~50 / 50.1~1005~30 / 30.1~50 / 50.1~1005~30 / 30.1~505~30 / 30.1~50 / 50.1~1005~30 / 30.1~505~30 / 30.1~505~30 / 30.1~505~30 / 30.1~50 / 50.1~1005~30 / 30.1~505~30 / 30.1~5030.1~50 / 50.1~1005~305~30
                  Height of Rotation Center (Range Selectable)(mm)15.1~20 ~ 100.1~1~15 ~ 100.1~15.1~20 ~ 100.1~15.1~20 ~ 90.1~10035.1~40 ~ 100.1~1~15 ~ 90.1~100-15.1~20 ~ 100.1~35.1~40 ~ 100.1~15.1~20 ~ 90.1~10040.1~50 ~ 100.1~40.1~50 ~ 100.1~1~15 ~ 40.1~50------
                  Travel Distance (Range Selectable)~±10~±10 / ±10~20~±10---~±10~±10 / ±10~20 / ±20~--~±10-~±10~±10 / ±10~20 / ±20~~±10 / ±10~20~±10~±10--
                  Feeding MethodWorm GearFeed Screw / Worm Gear / Inserted Lead Screw Type / Inverval 0.5 mmWorm GearWorm GearMicrometer HeadMicrometer Head-Worm GearMicrometer HeadWorm GearWorm GearMicrometer Head-Feed ScrewFeed Screw / Worm GearFeed Screw-Feed ScrewFeed Screw
                  Table MaterialAluminum AlloyBrass / Aluminum AlloyBrassBrassAluminum AlloyAluminum AlloyAluminum AlloyAluminum / BrassAluminumBrassAluminum / BrassAluminumBrassBrass / Aluminum AlloyBrass / Aluminum AlloyBrassAluminum AlloyAluminum AlloyAluminum Alloy
                  Table Surface TreatmentBlack AnodizeBlack Anodize / Low Temperature Black Chrome Plating--Black Anodize / Clear AnodizeBlack Anodize / Clear AnodizeBlack AnodizeBlack Anodize / Black OxideBlack Anodize / Clear Anodize-Black Anodize / Clear Anodize / Nickel Chrome PlatingClear AnodizeLow Temperature Black Chrome PlatingBlack Anodize / Low Temperature Black Chrome PlatingBlack Anodize / Low Temperature Black Chrome PlatingLow Temperature Black Chrome PlatingBlack AnodizeBlack AnodizeBlack Anodize
                  Travel GuideDovetail SlideDovetail Slide / Dovetail Slide, Worm GearDovetail SlideDovetail SlideCross RollerCross RollerDovetail SlideDovetail SlideCross RollerDovetail SlideCross RollerCross RollerDovetail SlideDovetail Slide / Slide GuideDovetail Slide / Slide GuideDovetail SlideDovetail Slide--
                  Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm)1~15 ~ 25.1~301~15 ~ 60.1~701~15 ~ 25.1~3025.1~30 ~ 50.1~6015.1~20 ~ 25.1~3035.1~40 ~ 50.1~60-1~15 ~ 50.1~6015.1~20 ~ 50.1~6025.1~30 ~ 50.1~6015.1~20 ~ 50.1~6015.1~20 ~ 50.1~601~15 ~ 30.1~35----1~15 ~ 30.1~3570.1~80 ~ 80.1~100

                  Loading...กำลังโหลด …

                  1. 1

                  Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Goniometer