• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

XYZ-Axis

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 14 Day(s) or Less
 • 16 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Z-Axis Stage Surface
Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm)
Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm)
Load Capacity (Range Selectable)(N)
Stroke (Distance along X-Axis) (Range Selectable)(mm)
Stroke (Distance along Y-Axis) (Range Selectable)(mm)
Stroke (Distance along Z-Axis) (Range Selectable)(mm)
Feeding Method
Table Material
Table Surface Treatment
Travel Guide
Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm)
 • Recommendationคำแนะนำ

[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw

 • Recommendationคำแนะนำ

Manual XYZ Axis, Crossed Roller Bearing Stages

  [High Precision] Linear Ball - Micrometer Head / Feed Screw

   [High Precision] Linear Ball - Low Profile

    Type O Mechanical Stand (Without Lens-Barrel Holder) (Manual Stage)

     X/Y/Z-Axis Slim Stage (Manual Stage)

      [High Precision] XY: Feed Screw, Z: Rack & Pinion

       Thin Type XYZ-Axis Linear Ball Guide (SS) Stage

        Manual XYZ Axis, Linear Ball Type Stages

         [High Precision] Dovetail Slide, Rack & Pinion

          DT XYZ-Axis Stage (Manual Stage)

           X/Y/Z-Axis Mechanical Stand (Manual Stage)

            X/Y/Z-Axis Feed Auger Stage (Manual Stage)

             High-Grade Aluminum XYZ Stage (Manual Stage)

              Manual XYZ Axis, Dovetail Feed Screw Type Stages: 24×30 / 40×40 / 60×60 mm [D3-253]

               Manual XYZ Axis, Dovetail Gear Rack Type Stages: 40×40 / 40×60 / 40×80 / 40×100 / 40×120 / 40×140 mm [D3-4]

                Manual XY Axis, Crossed Roller Guide Stages: 65×65-AKSM25-65CCZ

                 Manual XYZ Axis, Linear Ball Type Stages: 65×65 mm

                  Manual XYZ Axis, Linear Ball Type Stages: 45×45 mm

                   XYZ-Axis Cross Roller Guide Stage

                    Horizontal Surface XYZ-Axis Cross Roller Guide Stage

                     Horizontal Surface Thin XYZ-Axis Cross Roller Guide Stage

                      Dovetail Type Stage XYZ Axis

                       Dovetail Type Stage XYZ Axis

                        High Resolution XYZ-Axis Cross Roller Guide Stage

                         XYZ-Axis Linear Ball Guide (SS) Stage

                          Dovetail Type Stage XYZ-Axis

                           Small X/Y/Z-Axis Mechanical Stage (Manual Stage)

                            Manual XY Axis Stages: 140×140 mm

                             Manual XYZ Axis Crossed Roller Guides / Stainless Steel Type Stages: 40×40 mm

                              Manual XYZ Axis Crossed Roller Guides / Stainless Steel Type Stages: 65×65 mm

                               Manual XY Axis, Crossed Roller Guide Stages: 65×65-AKSM25-65LLZ

                                Manual XYZ Axis, Linear Ball Type Stages: 34×34 mm

                                Brand

                                MISUMI

                                DPI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                                CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                                MISUMI

                                SURUGA SEIKI

                                ZOLIX

                                MISUMI

                                CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                                CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                                CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                                CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                                DPI

                                DPI

                                ZOLIX

                                ZOLIX

                                ZOLIX

                                SURUGA SEIKI

                                SURUGA SEIKI

                                SURUGA SEIKI

                                SURUGA SEIKI

                                SURUGA SEIKI

                                SURUGA SEIKI

                                SURUGA SEIKI

                                SURUGA SEIKI

                                CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                                DPI

                                ZOLIX

                                ZOLIX

                                ZOLIX

                                ZOLIX

                                Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                [High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw

                                Manual XYZ Axis, Crossed Roller Bearing Stages

                                [High Precision] Linear Ball - Micrometer Head / Feed Screw

                                [High Precision] Linear Ball - Low Profile

                                Type O Mechanical Stand (Without Lens-Barrel Holder) (Manual Stage)

                                X/Y/Z-Axis Slim Stage (Manual Stage)

                                [High Precision] XY: Feed Screw, Z: Rack & Pinion

                                Thin Type XYZ-Axis Linear Ball Guide (SS) Stage

                                Manual XYZ Axis, Linear Ball Type Stages

                                [High Precision] Dovetail Slide, Rack & Pinion

                                DT XYZ-Axis Stage (Manual Stage)

                                X/Y/Z-Axis Mechanical Stand (Manual Stage)

                                X/Y/Z-Axis Feed Auger Stage (Manual Stage)

                                High-Grade Aluminum XYZ Stage (Manual Stage)

                                Manual XYZ Axis, Dovetail Feed Screw Type Stages: 24×30 / 40×40 / 60×60 mm [D3-253]

                                Manual XYZ Axis, Dovetail Gear Rack Type Stages: 40×40 / 40×60 / 40×80 / 40×100 / 40×120 / 40×140 mm [D3-4]

                                Manual XY Axis, Crossed Roller Guide Stages: 65×65-AKSM25-65CCZ

                                Manual XYZ Axis, Linear Ball Type Stages: 65×65 mm

                                Manual XYZ Axis, Linear Ball Type Stages: 45×45 mm

                                XYZ-Axis Cross Roller Guide Stage

                                Horizontal Surface XYZ-Axis Cross Roller Guide Stage

                                Horizontal Surface Thin XYZ-Axis Cross Roller Guide Stage

                                Dovetail Type Stage XYZ Axis

                                Dovetail Type Stage XYZ Axis

                                High Resolution XYZ-Axis Cross Roller Guide Stage

                                XYZ-Axis Linear Ball Guide (SS) Stage

                                Dovetail Type Stage XYZ-Axis

                                Small X/Y/Z-Axis Mechanical Stage (Manual Stage)

                                Manual XY Axis Stages: 140×140 mm

                                Manual XYZ Axis Crossed Roller Guides / Stainless Steel Type Stages: 40×40 mm

                                Manual XYZ Axis Crossed Roller Guides / Stainless Steel Type Stages: 65×65 mm

                                Manual XY Axis, Crossed Roller Guide Stages: 65×65-AKSM25-65LLZ

                                Manual XYZ Axis, Linear Ball Type Stages: 34×34 mm

                                CAD
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more Same day or more Same day or more 11 Day(s) Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more 11 Day(s) or more 16 Day(s) 14 Day(s) or more 17 Day(s) 17 Day(s) 17 Day(s) 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 26 Day(s) 17 Day(s) 17 Day(s) 17 Day(s) 17 Day(s)
                                Z-Axis Stage SurfaceVerticalHorizontal / VerticalVerticalVertical--HorizontalVerticalVerticalVertical----HorizontalVerticalVerticalVerticalVerticalVerticalHorizontalHorizontalHorizontalVerticalVerticalVerticalVertical-HorizontalVerticalVerticalVerticalVertical
                                Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm)~25 ~ 41~60~25 ~ 91~120~25 ~ 61~9026~40 ~ 61~90--~25 ~ 41~60~25 ~ 61~90121~~25 ~ 41~60----~25 ~ 41~6026~4061~9061~9061~90~25 ~ 61~90~25 ~ 61~9026~40 ~ 61~90~25 ~ 41~60~25 ~ 41~6041~60 ~ 61~90~25 ~ 61~90~25 ~ 61~90-121~41~6061~9041~60 ~ 61~9041~60
                                Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm)~25 ~ 41~60~25 ~ 91~120~25 ~ 61~9026~40 ~ 61~90--~25 ~ 41~60~25 ~ 61~90121~~25 ~ 41~60----26~40 ~ 41~6026~40 ~ 121~61~9061~9061~90~25 ~ 61~90~25 ~ 61~9026~40 ~ 61~90~25 ~ 41~60~25 ~ 41~6041~60 ~ 61~90~25 ~ 61~90~25 ~ 26~40-121~41~6061~9041~60 ~ 61~9041~60
                                Load Capacity (Range Selectable)(N)5~305~30 / 30.1~50 / 50.1~1005~30 / 30.1~5030.1~501~4.9 / 5~3030.1~505~305~30 / 30.1~505~305~305~3030.1~501~4.9 / 5~305~305~305~305~305~305~301~4.9 / 5~30 / 30.1~501~4.9 / 5~305~305~305~305~305~30 / 30.1~505~301~4.9 / 5~3030.1~505~305~305~305~30
                                Stroke (Distance along X-Axis) (Range Selectable)(mm)~±10mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm--±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm----~±10mm~±10mm ~ ±30mm~±10~30mm±10~30mm±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm~±10mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm-±10~30mm±10~30mm±10~30mm±10~30mm±10~30mm
                                Stroke (Distance along Y-Axis) (Range Selectable)(mm)~±10mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm--~±10mm~±10mm ~ ±10~30mm±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm----~±10mm~±10mm ~ ±30mm~±10~30mm±10~30mm±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm~±10mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm--±10~30mm±10~30mm±10~30mm±10~30mm
                                Stroke (Distance along Z-Axis) (Range Selectable)(mm)~±10mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm--~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm----~±10mm~±10mm ~ ±30mm~±10~30mm±10~30mm±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm~±10mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm--±10~30mm±10~30mm±10~30mm±10~30mm
                                Feeding MethodFeed ScrewMicrometer HeadFeed Screw / Micrometer HeadFeed Screw / Micrometer Head--Rack & Pinion Feed Screw Complex TypeFeed Screw / Micrometer HeadMicrometer HeadRack & Pinion----Feed ScrewRack & PinionMicrometer Head / Push ScrewMicrometer Head / Push ScrewMicrometer Head / Push ScrewMicrometer HeadMicrometer HeadMicrometer HeadRack & Pinion Feed Screw Complex TypeFeed ScrewMicrometer HeadMicrometer HeadRack & Pinion-Micrometer HeadMicrometer HeadMicrometer HeadMicrometer Head / Push ScrewMicrometer Head / Push Screw
                                Table MaterialBrassAluminum AlloyStainless SteelStainless SteelBrassSteel / Aluminum AlloyBrass / Aluminum AlloyStainless SteelAluminum AlloyBrass / Aluminum AlloyAluminum AlloyAluminum AlloyBrassAluminum AlloyBrassAluminum AlloyAluminum AlloyAluminum AlloyAluminum AlloyAluminumAluminumAluminumBrassBrassAluminumStainless SteelAluminum / BrassAluminum AlloyAluminum AlloyStainless SteelStainless SteelAluminum AlloyAluminum Alloy
                                Table Surface Treatment-Black AnodizeElectroless Nickel Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingElectroless Nickel PlatingLow Temperature Black Chrome PlatingBlack Anodize / Low Temperature Black Chrome PlatingBlack Anodize / Black Fluoro ResinElectroless Nickel PlatingBlack AnodizeBlack Anodize / Black Fluoro ResinBlack AnodizeBlack AnodizeLow Temperature Black Chrome PlatingBlack AnodizeLow Temperature Black Chrome PlatingBlack AnodizeBlack AnodizeBlack AnodizeBlack AnodizeBlack AnodizeBlack AnodizeBlack AnodizeBlack OxideBlack OxideBlack AnodizeLow Temperature Black Chrome PlatingBlack Anodize / Black OxideBlack AnodizeBlack AnodizeNot ProvidedNot ProvidedBlack AnodizeBlack Anodize
                                Travel GuideDovetail SlideCross RollerLinear BallLinear BallDovetail Slide, Rack & PinionCross RollerDovetail SlideLinear BallLinear BallDovetail SlideDovetail SlideDovetail SlideDovetail Slide, Feed ScrewCross RollerDovetail SlideDovetail SlideCross RollerLinear BallLinear BallCross RollerCross RollerCross RollerDovetail SlideDovetail SlideCross RollerLinear BallDovetail SlideDovetail SlideShaft SlideCross RollerCross RollerCross RollerLinear Ball
                                Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm)-50.1~60 ~ 100.1~----40.1~50 ~ 70.1~80-------70.1~80 ~ 100.1~100.1~----60.1~70 ~ 80.1~10060.1~70 ~ 70.1~8040.1~50 ~ 80.1~100-----40.1~50----

                                Loading...กำลังโหลด …

                                1. 1

                                Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ XYZ-Axis