• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

XY-Axis

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 14 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm)
Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm)
Load Capacity (Range Selectable)(N)
Stroke (Distance along X-Axis) (Range Selectable)(mm)
Stroke (Distance along Y-Axis) (Range Selectable)(mm)
Feeding Method
Table Material
Table Surface Treatment
Travel Guide
Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm)
 • Recommendationคำแนะนำ

[Standard] XY-Axis Dovetail - Slide, Feed Screw

 • Recommendationคำแนะนำ

Manual XY Axis, Dovetail Gear Rack Type Stages: 40×40 / 40×60 / 40×80 / 40×100 / 40×120 / 40×140 mm [D2-4]

  [High Precision] XY-Axis Linear Ball Slide - Low Profile

   [Standard] XY-Axis Cross Roller - Low Profile

    X/Y-Axis Slim Stage (Manual Stage)

     [High Precision] XY-Axis Cross Roller / Cross Roller with Dowel Holes - Micrometer Head / Feed Screw

      [High Precision] Linear Ball - Micrometer Head / Feed Screw

       [High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Feed Screw

        [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Rectangular

         [High Precision] Cross Roller - Low Profile

          [High Precision] Linear Ball - Symmetrical Stack, Space Saving

           [Standard] XY-Axis Cross Roller / XY-Axis Linear Ball Slide

            DT XY-Axis Stage (Manual Stage)

             [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Symmetrical Stack, Space Saving

              [Standard] XY-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Rectangular

               X/Y-Axis Screw Stage (Manual Stage)

                [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Square

                 [High Precision] X / XY / Z-Axis Stages - Selectable

                  [Standard] XY-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Low Profile

                   Dovetail Type Stage XY Axis

                    Manual XY Axis, Crossed Roller Bearing Stages: 25×25 mm

                     Dovetail Type Stage XY Axis

                      Thin XY-Axis Cross Roller Guide Stage

                       Ultra-Thin VB XY Stage (Manual Stage)

                        [High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Hex Wrench Drive

                         [High Precision] XY-Axis Linear Ball Slide - Coarse / Fine Micrometer Head

                          [High Precision] Cross Roller - Through Hole

                           [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Square

                            [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Rectangular, Reinforced Clamp

                             [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Extended Knob (Lead 4.2mm)

                              [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Low Profile (Lead 4.2mm)

                               [High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Extended Knob

                                [High Precision] XY-Axis Linear Ball Slide - Opposed Clamp with Knob

                                 XY-Axis Linear Ball Guide (SS) Stage

                                  Small XY-Axis Block Stage TAS

                                   Thin XY-Axis Fixed Stage (Manual Stage)

                                    XY-Axis Linear Ball Guide Stage BYT Series

                                     Semi-Order Stage (Magnetic Base Type XY Axis)

                                      Front Lock Stage (XY Axis)

                                       [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Rectangular

                                        [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Reinforced Clamp

                                         [High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Reinforced Clamp

                                          [Standard] XY-Axis Linear Ball Slide

                                           Standard Precision XY-Axis Dovetail Feed Screw [C-Value] - Hexagon Key Adjustment

                                            X/XY Axis SS Stage Multi Mounting Position Type

                                            Brand

                                            MISUMI

                                            MiSUMi C-VALUE

                                            DPI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MiSUMi C-VALUE

                                            CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MiSUMi C-VALUE

                                            CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MiSUMi C-VALUE

                                            CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MiSUMi C-VALUE

                                            SURUGA SEIKI

                                            DPI

                                            SURUGA SEIKI

                                            SURUGA SEIKI

                                            CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            SURUGA SEIKI

                                            NBK

                                            CHUO PRECISION INDUSTRIAL

                                            SURUGA SEIKI

                                            MIRUC OPTICAL

                                            MIRUC OPTICAL

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MiSUMi C-VALUE

                                            MISUMI

                                            SURUGA SEIKI

                                            Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                            [Standard] XY-Axis Dovetail - Slide, Feed Screw

                                            Manual XY Axis, Dovetail Gear Rack Type Stages: 40×40 / 40×60 / 40×80 / 40×100 / 40×120 / 40×140 mm [D2-4]

                                            [High Precision] XY-Axis Linear Ball Slide - Low Profile

                                            [Standard] XY-Axis Cross Roller - Low Profile

                                            X/Y-Axis Slim Stage (Manual Stage)

                                            [High Precision] XY-Axis Cross Roller / Cross Roller with Dowel Holes - Micrometer Head / Feed Screw

                                            [High Precision] Linear Ball - Micrometer Head / Feed Screw

                                            [High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Feed Screw

                                            [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Rectangular

                                            [High Precision] Cross Roller - Low Profile

                                            [High Precision] Linear Ball - Symmetrical Stack, Space Saving

                                            [Standard] XY-Axis Cross Roller / XY-Axis Linear Ball Slide

                                            DT XY-Axis Stage (Manual Stage)

                                            [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Symmetrical Stack, Space Saving

                                            [Standard] XY-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Rectangular

                                            X/Y-Axis Screw Stage (Manual Stage)

                                            [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Square

                                            [High Precision] X / XY / Z-Axis Stages - Selectable

                                            [Standard] XY-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Low Profile

                                            Dovetail Type Stage XY Axis

                                            Manual XY Axis, Crossed Roller Bearing Stages: 25×25 mm

                                            Dovetail Type Stage XY Axis

                                            Thin XY-Axis Cross Roller Guide Stage

                                            Ultra-Thin VB XY Stage (Manual Stage)

                                            [High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Hex Wrench Drive

                                            [High Precision] XY-Axis Linear Ball Slide - Coarse / Fine Micrometer Head

                                            [High Precision] Cross Roller - Through Hole

                                            [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Square

                                            [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Rectangular, Reinforced Clamp

                                            [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Extended Knob (Lead 4.2mm)

                                            [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Low Profile (Lead 4.2mm)

                                            [High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Extended Knob

                                            [High Precision] XY-Axis Linear Ball Slide - Opposed Clamp with Knob

                                            XY-Axis Linear Ball Guide (SS) Stage

                                            Small XY-Axis Block Stage TAS

                                            Thin XY-Axis Fixed Stage (Manual Stage)

                                            XY-Axis Linear Ball Guide Stage BYT Series

                                            Semi-Order Stage (Magnetic Base Type XY Axis)

                                            Front Lock Stage (XY Axis)

                                            [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Rectangular

                                            [High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Reinforced Clamp

                                            [High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Reinforced Clamp

                                            [Standard] XY-Axis Linear Ball Slide

                                            Standard Precision XY-Axis Dovetail Feed Screw [C-Value] - Hexagon Key Adjustment

                                            X/XY Axis SS Stage Multi Mounting Position Type

                                            CAD
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more 14 Day(s) 5 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more Same day Same day or more 5 Day(s) or more 9 Day(s) or more Same day or more Same day or more 7 Day(s) or more Same day Same day Same day or more 9 Day(s) or more Same day Same day or more 14 Day(s) 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 6 Day(s) or more 33 Day(s) or more 2 Day(s) or more 7 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 6 Day(s) or more
                                            Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm)~25 ~ 41~6026~4026~40 ~ 91~12026~40 ~ 61~9061~90 ~ 121~~25 ~ 91~120~25 ~ 91~120~25 ~ 41~6041~60 ~ 121~26~40 ~ 91~120~25 ~ 91~120~25 ~ 91~12026~40~25 ~ 41~6041~60 ~ 61~9026~40 ~ 41~60~25 ~ 41~60~25 ~ 61~9041~60 ~ 61~90~25 ~ 41~60~25 ~ 121~~25 ~ 41~6026~40 ~ 91~12026~40 ~ 41~60~25 ~ 41~6026~40 ~ 61~9091~12026~40 ~ 41~6041~60 ~ 61~9026~40 ~ 41~6041~60 ~ 61~90~25 ~ 41~60~25 ~ 61~90~25 ~ 91~120~25 ~ 26~4026~40 ~ 41~6026~40 ~ 41~60--41~60 ~ 61~9041~60 ~ 61~90~25 ~ 41~6026~40 ~ 41~60~25 ~ 41~6026~40 ~ 41~60
                                            Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm)~25 ~ 41~6026~40 ~ 121~26~40 ~ 91~12026~40 ~ 61~9061~90 ~ 121~~25 ~ 91~120~25 ~ 91~120~25 ~ 41~60~25 ~ 26~4026~40 ~ 91~120~25 ~ 91~120~25 ~ 91~12026~40 ~ 121~~25 ~ 41~6026~40~25~25 ~ 41~60~25 ~ 61~9026~40~25 ~ 41~60~25 ~ 121~~25 ~ 41~6026~40 ~ 91~12026~40 ~ 41~60~25 ~ 41~6026~40 ~ 61~9091~12026~40 ~ 41~60~25 ~ 26~4026~40 ~ 41~6026~40~25 ~ 41~60~25 ~ 61~90~25 ~ 91~120~25 ~ 26~4026~40 ~ 41~6026~40 ~ 41~60--26~4026~40~25 ~ 41~6026~40 ~ 41~60~25 ~ 41~6026~40 ~ 41~60
                                            Load Capacity (Range Selectable)(N)5~30 / 30.1~505~30 / 30.1~5050.1~100 / 100.1~5~30 / 30.1~5050.1~100 / 100.1~5~30 / 30.1~50 / 50.1~100 / 100.1~30.1~50 / 50.1~100 / 100.1~5~30 / 30.1~505~30 / 30.1~505~30 / 30.1~5030.1~50 / 50.1~100 / 100.1~5~30 / 30.1~50 / 50.1~100 / 100.1~1~4.9 / 30.1~505~30 / 30.1~505~30 / 30.1~505~305~305~30 / 30.1~50 / 50.1~100 / 100.1~5~305~30 / 30.1~505~30 / 30.1~50 / 50.1~100 / 100.1~5~305~30 / 30.1~5050.1~100 / 100.1~5~30 / 30.1~5050.1~100 / 100.1~50.1~1005~305~30 / 30.1~505~305~305~30 / 30.1~5030.1~50 / 50.1~100 / 100.1~30.1~50 / 50.1~100 / 100.1~5~30 / 30.1~505~3050.1~100 / 100.1~-5~3030.1~5030.1~505~30 / 30.1~5050.1~100 / 100.1~5~30 / 30.1~5050.1~100 / 100.1~
                                            Stroke (Distance along X-Axis) (Range Selectable)(mm)~±10mm~±10mm ~ ±30mm~~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm-~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm±10~30mm ~ ±30mm~~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm-~±10mm±10~30mm ~ ±30mm~-~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm±10~30mm ~ ±30mm~~±10mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm-~±10mm~±10mm±10~30mm±10~30mm±10~30mm ~ ±30mm~±10~30mm±10~30mm ~ ±30mm~~±10mm~±10mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm-~±10mm--±10~30mm ~ ±30mm~±10~30mm ~ ±30mm~~±10mm~±10mm~±10mm~±10mm
                                            Stroke (Distance along Y-Axis) (Range Selectable)(mm)~±10mm~±10mm ~ ±30mm~~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm-~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm±10~30mm ~ ±30mm~~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm-~±10mm±10~30mm ~ ±30mm~-~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm±10~30mm ~ ±30mm~~±10mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm ~ ±10~30mm-~±10mm~±10mm±10~30mm±10~30mm±10~30mm ~ ±30mm~±10~30mm±10~30mm ~ ±30mm~~±10mm~±10mm~±10mm ~ ±10~30mm~±10mm-~±10mm--±10~30mm ~ ±30mm~±10~30mm ~ ±30mm~~±10mm~±10mm~±10mm~±10mm
                                            Feeding MethodFeed ScrewRack & Pinion / Racks & Gears-Micrometer HeadMicrometer Head----Micrometer HeadFeed Screw / Micrometer HeadMicrometer HeadRack & PinionFeed ScrewRack & PinionFeed Screw--Rack & Pinion-Micrometer Head--Feed ScrewFeed Screw--Feed ScrewRack & PinionFeed ScrewFeed ScrewFeed ScrewMicrometer HeadMicrometer Head-Feed ScrewMicrometer HeadRack & Pinion / Feed ScrewFeed ScrewFeed ScrewFeed ScrewFeed ScrewMicrometer HeadFeed Screw-
                                            Table MaterialAluminum AlloyAluminum AlloyStainless SteelAluminum AlloySteel / Aluminum AlloyAluminum AlloyStainless SteelBrassAluminum AlloyAluminum AlloyStainless SteelAluminum AlloyAluminum AlloyBrassAluminum AlloyBrassBrass / Aluminum AlloyStainless Steel / Aluminum AlloyAluminum AlloyAluminum / BrassAluminum / Aluminum AlloyAluminum / BrassAluminumSteelBrassStainless SteelAluminum AlloyAluminum AlloyAluminum AlloyAluminum AlloyAluminum AlloyBrassStainless SteelStainless SteelBrassAluminum AlloySteelAluminum AlloyAluminum AlloyAluminum AlloyAluminum AlloyBrassStainless SteelAluminum AlloyStainless Steel
                                            Table Surface TreatmentBlack AnodizeBlack Anodize / Black Fluororesin TreatmentElectroless Nickel PlatingBlack AnodizeBlack Anodize / Low Temperature Black Chrome PlatingBlack AnodizeElectroless Nickel Plating / Low Temperature Black Chrome Plating-Black AnodizeBlack AnodizeElectroless Nickel Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingBlack AnodizeBlack Anodize-Black AnodizeLow Temperature Black Chrome PlatingBlack Anodize / Black Fluoro ResinBlack Anodize / Electroless Nickel PlatingBlack AnodizeBlack Anodize / Black OxideBlack AnodizeBlack Anodize / Black OxideBlack AnodizeLow Temperature Black Chrome Plating-Electroless Nickel PlatingBlack AnodizeBlack AnodizeBlack AnodizeBlack AnodizeBlack Anodize-Electroless Nickel PlatingElectroless Nickel PlatingLow Temperature Black Chrome PlatingBlack AnodizeElectroless Nickel PlatingBlack AnodizeBlack AnodizeBlack AnodizeBlack Anodize-Electroless Nickel PlatingBlack AnodizeElectroless Nickel Plating
                                            Travel GuideDovetail SlideDovetail Slide / Swallow Tail GrooveLinear BallCross RollerCross RollerCross RollerLinear BallDovetail SlideDovetail SlideCross RollerLinear BallCross RollerDovetail SlideDovetail SlideDovetail SlideDovetail SlideDovetail SlideCross Roller / Linear BallDovetail SlideDovetail SlideCross RollerDovetail SlideCross RollerCross RollerDovetail SlideLinear BallCross RollerDovetail SlideDovetail SlideDovetail SlideDovetail SlideDovetail SlideLinear BallLinear BallDovetail Slide, Feed ScrewSlide GuideLinear BallDovetail SlideDovetail SlideDovetail SlideDovetail SlideDovetail SlideLinear BallDovetail SlideLinear Ball
                                            Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm)25.1~30 ~ 30.1~3570.1~8020.1~25 ~ 25.1~3015.1~20 ~ 20.1~25-25.1~30 ~ 50.1~6020.1~25 ~ 35.1~4025.1~30 ~ 30.1~3550.1~60 ~ 60.1~7020.1~25 ~ 25.1~3020.1~25 ~ 35.1~4025.1~30 ~ 35.1~40-25.1~30 ~ 30.1~3560.1~70-35.1~40 ~ 70.1~801~15 ~ 35.1~4040.1~5025.1~30 ~ 50.1~6025.1~30 ~ 40.1~5035.1~40 ~ 70.1~8020.1~25 ~ 25.1~30-25.1~30 ~ 40.1~5030.1~35 ~ 35.1~4025.1~3035.1~4060.1~7035.1~4040.1~5025.1~30 ~ 30.1~3520.1~25 ~ 35.1~4020.1~25 ~ 35.1~4025.1~30-35.1~4060.1~7015.1~2050.1~6050.1~6025.1~30 ~ 30.1~3535.1~4025.1~30 ~ 30.1~3530.1~35

                                            Loading...กำลังโหลด …

                                            Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ XY-Axis