• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Lamp Fixtures for Inspection(Main Body Type:Ring Type)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
 • 13 Day(s) or Less
 • 15 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Light Type
Main Body Type
Emitting Color
Irradiation Direction
Light Source
Irradiation Light Type
External Dimension D (Range)(mm)
Width W (Range)(mm)
Length L (Range)(mm)
Power Consumption (Range)(W)
Center Hole Size d (Range)(mm)
Height H (Range)(mm)

  Direct Ring Lighting FL-DR Series

   Sensing LED Ring Lighting OPR Series

    Direct Ring Lighting OPDR Series

     Multi Position Ring Lighting (Diffused Light) IMAR Series

      LED Lighting Series Ring Lighting PDR Series

       Indirect Lighting Shadowless Flat Ring Type FR Series

        Direct Lighting High-Power Flat Ring DR-FH Series

         Multi-Ring Lighting OPMR Series

          Ring Type Lighting Device LZD Series (Controller Set Product)

           Flat Direct Ring Lighting (Direct Light) IDR-F Series

            NEO Ring Lamp (Diffused Light) IHRA Series

             Ring Type Lighting Device MD Series (Controller Set Product)

              High Luminance Ring Type Lighting Device MD-UP Series (Controller Set Product)

               RGB Type MD2-UPRLGB Series (Controller Set Product)

                Direct Ring Light (Direct Light) IDR Series

                 Slim Lighting Ring VRDFR Series

                  Indirect Lighting Shadowless Low-Angle Ring Type FR-LA Series

                   Dome Lighting, Shadowless Dome Type, FM Series

                    Multi Position Ring Light IMAR-CT Series

                     Diffuser Ring Lighting OPIR/OPIR-S Series

                      Diffuser Low Angle Ring Lighting OPLR Series

                       Horizontal Direct Ring Lighting OPDR-H Series

                        Infrared Lighting IR Series

                         Flat Direct Ring Lighting OPDR-F Series

                          Low Angle Direct Ring Lighting OPDR-LA Series

                           Power Ring Lighting

                            Ultraviolet Lighting

                             Ring Type Lighting Device DFR Series (Controller Set Product)

                              Dedicated Low Angle Ring Type Lighting Device LO Series (Controller Set Product)

                               Ring Type Spot Lighting Device SU Series (Controller Set Product)

                                Ultra High Luminance Direct Ring Type Lighting Device UMD-80 Series (Controller Set Product)

                                 Ring Type Lighting Device WBS Series (Controller Set Product)

                                  RGB Type MD2-RLGB Series (Controller Set Product)

                                   RGB Type UMD-80RGB Series (Controller Set Product)

                                    White ring LED lighting device (for fixed magnification objective lens)

                                     White LED lighting device (separated type)

                                      Sensing Ring Lighting (with Built-In Temperature Protection Circuit) OPR-SF Series

                                       B'C Ring Light (Direct Light / Light Harvesting) IHR-LE Series

                                        Low Angle Ring Light (Direct Light) IDR-LA Series

                                         Horizontal Opposed Ring Light (Direct Light) IDRA-T Series

                                          High Output Ultraviolet Lighting Ultraviolet Series

                                           UV Illumination UV-CAN Series

                                            Infrared Lighting Infrared Series

                                             Multi Position Ring Lighting (8 Division, Diffused Light) IMAR-8CH Series

                                              Multi-Position Ring Lighting (Expandable Light, IP67 Dustproof, Waterproof) IMAR-WP Series

                                              Brand

                                              OMRON

                                              OPTEX FA

                                              OPTEX FA

                                              IMAC

                                              KONDO SEISAKUSHO

                                              NISSIN ELECTRO

                                              NISSIN ELECTRO

                                              OPTEX FA

                                              SHIMATEC

                                              IMAC

                                              IMAC

                                              SHIMATEC

                                              SHIMATEC

                                              SHIMATEC

                                              IMAC

                                              SHIMATEC

                                              NISSIN ELECTRO

                                              NISSIN ELECTRO

                                              IMAC

                                              OPTEX FA

                                              OPTEX FA

                                              OPTEX FA

                                              OPTEX FA

                                              OPTEX FA

                                              OPTEX FA

                                              OPTEX FA

                                              OPTEX FA

                                              SHIMATEC

                                              SHIMATEC

                                              SHIMATEC

                                              SHIMATEC

                                              SHIMATEC

                                              SHIMATEC

                                              SHIMATEC

                                              MIRUC OPTICAL

                                              MIRUC OPTICAL

                                              OPTEX FA

                                              IMAC

                                              IMAC

                                              IMAC

                                              IMAC

                                              IMAC

                                              IMAC

                                              IMAC

                                              IMAC

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Direct Ring Lighting FL-DR Series

                                              Sensing LED Ring Lighting OPR Series

                                              Direct Ring Lighting OPDR Series

                                              Multi Position Ring Lighting (Diffused Light) IMAR Series

                                              LED Lighting Series Ring Lighting PDR Series

                                              Indirect Lighting Shadowless Flat Ring Type FR Series

                                              Direct Lighting High-Power Flat Ring DR-FH Series

                                              Multi-Ring Lighting OPMR Series

                                              Ring Type Lighting Device LZD Series (Controller Set Product)

                                              Flat Direct Ring Lighting (Direct Light) IDR-F Series

                                              NEO Ring Lamp (Diffused Light) IHRA Series

                                              Ring Type Lighting Device MD Series (Controller Set Product)

                                              High Luminance Ring Type Lighting Device MD-UP Series (Controller Set Product)

                                              RGB Type MD2-UPRLGB Series (Controller Set Product)

                                              Direct Ring Light (Direct Light) IDR Series

                                              Slim Lighting Ring VRDFR Series

                                              Indirect Lighting Shadowless Low-Angle Ring Type FR-LA Series

                                              Dome Lighting, Shadowless Dome Type, FM Series

                                              Multi Position Ring Light IMAR-CT Series

                                              Diffuser Ring Lighting OPIR/OPIR-S Series

                                              Diffuser Low Angle Ring Lighting OPLR Series

                                              Horizontal Direct Ring Lighting OPDR-H Series

                                              Infrared Lighting IR Series

                                              Flat Direct Ring Lighting OPDR-F Series

                                              Low Angle Direct Ring Lighting OPDR-LA Series

                                              Power Ring Lighting

                                              Ultraviolet Lighting

                                              Ring Type Lighting Device DFR Series (Controller Set Product)

                                              Dedicated Low Angle Ring Type Lighting Device LO Series (Controller Set Product)

                                              Ring Type Spot Lighting Device SU Series (Controller Set Product)

                                              Ultra High Luminance Direct Ring Type Lighting Device UMD-80 Series (Controller Set Product)

                                              Ring Type Lighting Device WBS Series (Controller Set Product)

                                              RGB Type MD2-RLGB Series (Controller Set Product)

                                              RGB Type UMD-80RGB Series (Controller Set Product)

                                              White ring LED lighting device (for fixed magnification objective lens)

                                              White LED lighting device (separated type)

                                              Sensing Ring Lighting (with Built-In Temperature Protection Circuit) OPR-SF Series

                                              B'C Ring Light (Direct Light / Light Harvesting) IHR-LE Series

                                              Low Angle Ring Light (Direct Light) IDR-LA Series

                                              Horizontal Opposed Ring Light (Direct Light) IDRA-T Series

                                              High Output Ultraviolet Lighting Ultraviolet Series

                                              UV Illumination UV-CAN Series

                                              Infrared Lighting Infrared Series

                                              Multi Position Ring Lighting (8 Division, Diffused Light) IMAR-8CH Series

                                              Multi-Position Ring Lighting (Expandable Light, IP67 Dustproof, Waterproof) IMAR-WP Series

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง Same day 6 Day(s) or more 20 Day(s) or more 7 Day(s) or more 29 Day(s) or more 11 Day(s) or more 8 Day(s) or more 20 Day(s) or more 13 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 7 Day(s) or more 13 Day(s) or more 15 Day(s) or more 10 Day(s) or more 26 Day(s) or more 27 Day(s) or more 27 Day(s) or more 20 Day(s) or more 20 Day(s) or more 20 Day(s) or more 20 Day(s) or more 20 Day(s) or more 27 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more Same day 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 12 Day(s) or more 7 Day(s) or more 12 Day(s) or more 12 Day(s) or more 17 Day(s) or more 12 Day(s) or more 12 Day(s) or more 22 Day(s) or more
                                              Light TypeVisible LightVisible LightVisible LightVisible LightVisible LightVisible Light / Infrared RayVisible Light / Infrared RayVisible LightVisible Light / Infrared RayVisible LightVisible LightVisible Light / Infrared RayVisible Light / Infrared RayVisible LightVisible LightVisible LightVisible Light / Infrared RayVisible Light / Infrared RayVisible LightVisible LightVisible LightVisible LightInfrared RayVisible LightVisible LightVisible LightUltraviolet LightVisible Light / Infrared RayVisible Light / Infrared RayVisible LightVisible Light / Infrared RayVisible Light / Infrared RayVisible LightVisible LightVisible LightVisible LightVisible LightVisible Light / Infrared RayVisible LightVisible LightUltraviolet LightUltraviolet LightInfrared RayVisible LightVisible Light
                                              Main Body TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing TypeRing Type
                                              Emitting ColorWhiteRed / White / BlueRed / White / BlueRed / White / BlueRed / White / Blue / GreenRed / White / Blue / GreenRed / White / BlueRed / White / BlueRed / White / Blue / Green / YellowRed / White / Blue / GreenRed / White / BlueRed / White / Blue / Green / Orange / YellowRed / White / Blue / Green / YellowCombined Color of Red, Green and BlueRed / White / Blue / GreenRed / White / Blue / Green / YellowWhite / Blue / GreenRed / White / Blue / GreenRed / White / BlueRed / White / BlueRed / White / BlueRed / White / Blue-Red / White / BlueRed / White / BlueRed / White / Blue-Red / White / Blue / Green / YellowRed / White / Blue / Green / YellowRed / White / Blue / Green / YellowRed / White / Blue / Green / YellowRed / White / Blue / Green / YellowCombined Color of Red, Green and BlueCombined Color of Red, Green and BlueWhiteWhiteWhiteRed / White / BlueRed / White / Blue / GreenRed / White / Blue / Green---Red / White / BlueRed / White / Blue
                                              Irradiation DirectionOblique RayOblique RayOblique RayOblique RayVertical IlluminationOblique RayVertical IlluminationOblique RayVertical IlluminationVertical IlluminationVertical IlluminationVertical IlluminationVertical IlluminationVertical IlluminationOblique RayVertical IlluminationOblique RayOblique RayOblique RayVertical IlluminationOblique RayOblique RayOblique RayVertical IlluminationOblique RayVertical IlluminationVertical IlluminationVertical IlluminationOblique RayVertical IlluminationVertical IlluminationVertical IlluminationVertical IlluminationVertical IlluminationVertical IlluminationVertical IlluminationVertical IlluminationVertical IlluminationOblique RayOblique RayVertical IlluminationOblique RayVertical Illumination / Oblique RayOblique RayOblique Ray
                                              Light SourceSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission Type-Self Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission TypeSelf Emission Type
                                              Irradiation Light TypeDirect LightDirect LightDirect LightDiffused Light-Diffused LightDirect LightDiffused LightDirect LightDirect LightDiffused LightDiffused LightDiffused LightDiffused LightDirect LightDiffused LightDiffused LightDiffused LightDirect LightSurface Emitted Light / Light CollectionSurface Emitted LightDirect LightDirect LightDirect LightDirect LightDiffused LightDirect LightSurface Emitted LightDirect LightDirect LightDirect LightDirect LightDiffused LightDirect Light / Diffused LightDiffused LightDiffused LightDirect LightDirect Light / Light CollectionDirect LightDirect LightDirect LightDirect LightDirect LightDirect LightDiffused Light
                                              External Dimension D (Range)(mm)30.1~5030.1~50 / 50.1~80 / 80.1~10030.1~50 / 50.1~80 / 80.1~100 / 100.1~130 / 130.1~15050.1~80 / 100.1~130 / 150.1~200-100.1~130 / 130.1~150 / 200~80.1~100 / 100.1~130 / 150.1~200 / 200~50.1~80 / 100.1~130 / 150.1~20010~30 / 30.1~50 / 50.1~80 / 80.1~100 / 100.1~13030.1~50 / 50.1~80 / 80.1~100 / 100.1~13050.1~80 / 80.1~100 / 100.1~130 / 150.1~200 / 200~30.1~50 / 50.1~80 / 80.1~100 / 100.1~130 / 130.1~150 / 150.1~20030.1~50 / 50.1~80 / 80.1~100 / 100.1~130 / 130.1~150 / 150.1~20030.1~50 / 50.1~80 / 80.1~100 / 100.1~130 / 130.1~150 / 150.1~20030.1~50 / 50.1~80 / 80.1~100 / 100.1~130 / 130.1~15080.1~100 / 130.1~150 / 150.1~20080.1~100 / 130.1~150 / 150.1~20050.1~80 / 80.1~100 / 100.1~13050.1~80 / 100.1~13050.1~80 / 100.1~130 / 130.1~15080.1~100 / 130.1~150 / 150.1~20050.1~80 / 80.1~100 / 100.1~130 / 150.1~200 / 200~30.1~50 / 50.1~80 / 80.1~10030.1~50 / 50.1~80 / 80.1~100 / 100.1~13030.1~50 / 50.1~80 / 100.1~130 / 130.1~150 / 200~100.1~130 / 150.1~200 / 200~30.1~50 / 50.1~8080.1~100 / 130.1~150 / 150.1~20050.1~80 / 80.1~100 / 130.1~150 / 150.1~20030.1~5050.1~8010~30 / 30.1~5030.1~50 / 50.1~80 / 80.1~100 / 100.1~130 / 130.1~150 / 150.1~20050.1~8050.1~80-30.1~50 / 50.1~80 / 80.1~10080.1~10030.1~50 / 50.1~80 / 80.1~100 / 100.1~130 / 130.1~150 / 150.1~20050.1~80 / 80.1~100 / 100.1~130 / 150.1~200 / 200~30.1~50 / 50.1~8030.1~50 / 50.1~80 / 100.1~13030.1~50 / 50.1~80 / 80.1~10050.1~80 / 100.1~13080.1~100 / 130.1~150
                                              Width W (Range)(mm)----------------------40.1~60----------------------
                                              Length L (Range)(mm)----------------------10~30----------------------
                                              Power Consumption (Range)(W)8.1~102.1~3 ~ 8.1~101.1~2 ~ 10.1~204.1~5 ~ 20.1~30-5.1~6 ~ 20.1~306.1~8 ~ 30.1~404.1~5 ~ 20.1~3020.1~301.1~2 ~ 10.1~206.1~8 ~ 40.1~5020.1~30 ~ 40.1~5020.1~30 ~ 40.1~5040.1~501.1~2 ~ 10.1~201.1~2 ~ 6.1~85.1~6 ~ 20.1~305.1~6 ~ 20.1~303.1~4 ~ 6.1~82.1~3 ~ 6.1~85.1~6 ~ 10.1~201.1~2 ~ 8.1~101.1~2 ~ 6.1~81.1~2 ~ 8.1~101.1~2 ~ 10.1~2010.1~20 ~ 20.1~301.1~2 ~ 5.1~620.1~3020.1~3020.1~3020.1~3020.1~3040.1~5040.1~50--8.1~10 ~ 20.1~3010.1~202.1~3 ~ 20.1~302.1~3 ~ 8.1~106.1~8 ~ 10.1~201.1~2 ~ 6.1~82.1~3 ~ 6.1~86.1~8 ~ 10.1~206.1~8 ~ 10.1~20
                                              Center Hole Size d (Range)(mm)5~205~20 / 20.1~30 / 30.1~40 / 40.1~50 / 50.1~705~20 / 20.1~30 / 30.1~40 / 40.1~50 / 50.1~70 / 70.1~1005~20 / 30.1~40 / 50.1~70 / 70.1~100 / 131~200-70.1~100 / 101~130 / 131~20040.1~50 / 70.1~100 / 101~130 / 131~200 / 201~5~20 / 30.1~40 / 70.1~100 / 131~2005~20 / 20.1~30 / 40.1~50 / 50.1~705~20 / 30.1~40 / 40.1~50 / 50.1~7020.1~30 / 30.1~40 / 70.1~100 / 101~130 / 131~200 / 201~5~20 / 20.1~30 / 30.1~40 / 40.1~50 / 50.1~70 / 70.1~100 / 131~2005~20 / 20.1~30 / 30.1~40 / 40.1~50 / 50.1~70 / 70.1~100 / 131~2005~20 / 30.1~40 / 40.1~50 / 50.1~70 / 70.1~100 / 131~2005~20 / 20.1~30 / 30.1~40 / 50.1~70 / 70.1~10020.1~30 / 40.1~5070.1~100 / 101~130 / 131~20040.1~50 / 50.1~70 / 70.1~10030.1~40 / 70.1~1005~20 / 30.1~40 / 40.1~5070.1~100 / 101~130 / 131~20040.1~50 / 50.1~70 / 70.1~100 / 101~130 / 131~2005~20 / 20.1~30 / 30.1~40 / 40.1~505~20 / 30.1~40 / 40.1~50 / 50.1~705~20 / 20.1~30 / 40.1~50 / 50.1~70 / 101~130 / 131~20070.1~100 / 101~130 / 131~20020.1~30 / 101~1305~20 / 40.1~5030.1~40 / 40.1~50 / 50.1~70 / 101~130 / 131~200-30.1~405~205~20 / 20.1~30 / 30.1~40 / 40.1~50 / 50.1~70 / 70.1~100 / 131~20030.1~405~205~205~20 / 20.1~30 / 40.1~50 / 50.1~7030.1~405~20 / 20.1~30 / 40.1~50 / 50.1~70 / 101~130 / 131~20040.1~50 / 50.1~70 / 70.1~100 / 101~130 / 131~20020.1~3020.1~30 / 40.1~50 / 50.1~7020.1~30 / 30.1~40 / 40.1~5030.1~40 / 70.1~10030.1~40 / 70.1~100
                                              Height H (Range)(mm)15.1~2015.1~2015.1~20 / 20.1~3015.1~20 / 20.1~30-15.1~2015.1~2015.1~20 / 20.1~3015.1~20 / 20.1~30 / 30.1~405~15 / 15.1~20 / 20.1~3020.1~305~15 / 15.1~20 / 20.1~305~15 / 15.1~20 / 20.1~3015.1~20 / 20.1~305~15 / 15.1~20 / 20.1~305~1530.1~4020.1~30 / 30.1~4020.1~305~15 / 15.1~2040.1~705~1515.1~20 / 20.1~3015.1~20 / 20.1~3015.1~20 / 20.1~3015.1~2015.1~20 / 20.1~305~155~1515.1~2015.1~2015.1~2015.1~20 / 20.1~3015.1~20--15.1~2020.1~3015.1~20 / 20.1~305~1520.1~3015.1~20 / 20.1~3015.1~20 / 20.1~3020.1~3030.1~40

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Lamp Fixtures for Inspection