• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Proximity Sensors(Page2)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Sensor Shape
Detection distance L1 [classification](mm)
Detection Object
Operating Environment
Shield
Detection Type
Sensor Case Material
Sensor Detection Surface Material
Amplifier
Detection Head Size, Dimension M
Detection Head Size, Dimension D(Ø)
Detection Head Size, Dimension L2 (Range)(mm)
Detection Head Size, Dimension W (Range)(mm)
Detection Head Size, Dimension H (Range)(mm)
Protection Structure (IEC)
Protection Structure (DIN40050-9)

  Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, Φ4 type, Test distance: 0.8 mm KRSS

   Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M8 non-installed. Test distance: 2 mm KRS

    Chemical-resistant type electrostatic capacity proximity sensor (E2KQ-X)

     Door Limit Switch LE-126

      Proximity sensor SN series

       Proximity Sensor, SIA Series, [SIA05]

        Proximity sensor long-distance reinforced type, circular shape/direct current 3 wire type,·M8 non-installed.Test distance: 4mm KRS

         E2E/E2EQ NEXT Series Proximity Sensor

          Cylinder General Type Proximity Sensor DC 3 Wire General

           APS-GMC Series Circular Metal Cylinder DC 2wire Type

            Proximity sensor long-distance reinforced type, circular shape/direct current 3 wire type, M8 installed.Test distance: 2mm KRSS

             Proximity sensor long-distance reinforced type, circular shape/direct current 3 wire type,·M12 non-installed.Test distance: 8mm KRM

              Ultra Long Distance Type Proximity Sensor (TL-L)

               Long Distance Proximity Sensor [TL-LP/LY]

                Electrostatic capacity separated amp proximity sensor (E2J)

                 2 Metal Stacking Detector

                  Power Couplers [B7AP]

                   Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M5 type.Test distance: 0.8 mm KRSS [KRSS05]

                    Proximity sensor, long distance reinforced type, circular shape/direct-current 3 wire type, Φ 6.5 type, Test distance: 4 mm KRS

                     Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M18 installed. Test distance: 5mm KRMS

                      Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 2 wire type, M12 non-installed. Test distance: 4mm KRM

                       Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 2 wire type, M30 non-installed. Test distance: 15mm KRM

                        Proximity sensor standard function type, square shape/direct-current 3 wire type. Test distance: 1.5 mm KRMS82

                         Proximity sensor standard function type, square shape/direct-current 3 wire type. Test distance: 2.5mm KBP08

                          Proximity sensor standard function type, square shape/direct-current 3 wire type.Test distances: 5 mm and 8 mm

                           Proximity sensor long-distance reinforced type, circular shape/direct current 3 wire type, M12 installed. Test distance: 6mm KRMS

                            Electrostatic Capacity-Type Proximity Sensor, Cylindrical, Direct Current 3-Wire Type, M12 Embedded Type, Inspection Distance: 2mm YRMS

                             Proximity Sensor EA940LN-15

                              Proximity Sensor EA940LN-4

                               Square Proximity Sensor [E2Q6]

                                Square type proximity sensor (E2Q2)

                                 Aluminum detector use separated amp proximity sensor (E2CY)

                                  Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, Φ 6.5 type, Test distance: 1.5 mm KRSS

                                   Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, Φ 6.5 type, Test distance: 2 mm KRS

                                    Proximity sensor, long distance reinforced type, circular shape/direct-current 3 wire type, Φ 6.5 type, Test distance: 2 mm KRSS

                                     Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M8 installed. Test distance: 1.5 mm KRSS

                                      Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M12 installed. Test distance: 2mm KRMS

                                       Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M12 non-installed. Test distance: 4mm KRM

                                        Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M30 installed. Test distance: 10 mm KRMS

                                         Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M18 non-installed. Test distance: 8 mm KRM

                                          Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M30 non-installed. Test distance: 15mm KRM

                                           Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 2 wire type, M8 installed. Test distance: 1.5 mm KRSS

                                            Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 2 wire type, M12 installed. Test distance: 2mm KRMS

                                             Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 2 wire type, M8 non-installed. Test distance: 2 mm KRS

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 2 wire type, M18 installed. Test distance: 5mm KRMS

                                              Brand

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              OMRON

                                              TAKIGEN

                                              RIKO

                                              RIKO

                                              LANBAO

                                              OMRON

                                              YAMATAKE AZBIL

                                              KOYODENSI

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              OMRON

                                              OMRON

                                              OMRON

                                              PANASONIC

                                              OMRON

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              OMRON

                                              OMRON

                                              OMRON

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              LANBAO

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, Φ4 type, Test distance: 0.8 mm KRSS

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M8 non-installed. Test distance: 2 mm KRS

                                              Chemical-resistant type electrostatic capacity proximity sensor (E2KQ-X)

                                              Door Limit Switch LE-126

                                              Proximity sensor SN series

                                              Proximity Sensor, SIA Series, [SIA05]

                                              Proximity sensor long-distance reinforced type, circular shape/direct current 3 wire type,·M8 non-installed.Test distance: 4mm KRS

                                              E2E/E2EQ NEXT Series Proximity Sensor

                                              Cylinder General Type Proximity Sensor DC 3 Wire General

                                              APS-GMC Series Circular Metal Cylinder DC 2wire Type

                                              Proximity sensor long-distance reinforced type, circular shape/direct current 3 wire type, M8 installed.Test distance: 2mm KRSS

                                              Proximity sensor long-distance reinforced type, circular shape/direct current 3 wire type,·M12 non-installed.Test distance: 8mm KRM

                                              Ultra Long Distance Type Proximity Sensor (TL-L)

                                              Long Distance Proximity Sensor [TL-LP/LY]

                                              Electrostatic capacity separated amp proximity sensor (E2J)

                                              2 Metal Stacking Detector

                                              Power Couplers [B7AP]

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M5 type.Test distance: 0.8 mm KRSS [KRSS05]

                                              Proximity sensor, long distance reinforced type, circular shape/direct-current 3 wire type, Φ 6.5 type, Test distance: 4 mm KRS

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M18 installed. Test distance: 5mm KRMS

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 2 wire type, M12 non-installed. Test distance: 4mm KRM

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 2 wire type, M30 non-installed. Test distance: 15mm KRM

                                              Proximity sensor standard function type, square shape/direct-current 3 wire type. Test distance: 1.5 mm KRMS82

                                              Proximity sensor standard function type, square shape/direct-current 3 wire type. Test distance: 2.5mm KBP08

                                              Proximity sensor standard function type, square shape/direct-current 3 wire type.Test distances: 5 mm and 8 mm

                                              Proximity sensor long-distance reinforced type, circular shape/direct current 3 wire type, M12 installed. Test distance: 6mm KRMS

                                              Electrostatic Capacity-Type Proximity Sensor, Cylindrical, Direct Current 3-Wire Type, M12 Embedded Type, Inspection Distance: 2mm YRMS

                                              Proximity Sensor EA940LN-15

                                              Proximity Sensor EA940LN-4

                                              Square Proximity Sensor [E2Q6]

                                              Square type proximity sensor (E2Q2)

                                              Aluminum detector use separated amp proximity sensor (E2CY)

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, Φ 6.5 type, Test distance: 1.5 mm KRSS

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, Φ 6.5 type, Test distance: 2 mm KRS

                                              Proximity sensor, long distance reinforced type, circular shape/direct-current 3 wire type, Φ 6.5 type, Test distance: 2 mm KRSS

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M8 installed. Test distance: 1.5 mm KRSS

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M12 installed. Test distance: 2mm KRMS

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M12 non-installed. Test distance: 4mm KRM

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M30 installed. Test distance: 10 mm KRMS

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M18 non-installed. Test distance: 8 mm KRM

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 3 wire type, M30 non-installed. Test distance: 15mm KRM

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 2 wire type, M8 installed. Test distance: 1.5 mm KRSS

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 2 wire type, M12 installed. Test distance: 2mm KRMS

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 2 wire type, M8 non-installed. Test distance: 2 mm KRS

                                              Proximity sensor standard function type, circular shape/direct-current 2 wire type, M18 installed. Test distance: 5mm KRMS

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more 3 Day(s) Same day or more Same day 13 Day(s) 13 Day(s) 3 Day(s) Same day or more 6 Day(s) or more Same day 3 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day 10 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day 3 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) or more 3 Day(s) 3 Day(s) 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day 3 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) Same day or more 3 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) or more 3 Day(s) 3 Day(s) Same day 3 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) or more
                                              Sensor ShapeCylinder ShapeScrewScrewSquareSquareSquareScrewScrewScrewScrewScrewScrewCylinder ShapeCylinder ShapeSquareSquare-ScrewCylinder ShapeScrewScrewScrewSquareSquareSquareScrewScrew---SquareScrew / Cylinder Shape / SquareCylinder ShapeCylinder ShapeCylinder ShapeScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrew
                                              Detection distance L1 [classification](mm)~1~2~10~10~10 / ~20~3 / ~10 / ~50~5-~2~2~2~10~100~50~10 / ~20~10 / ~50 / ~100-~1~5~5~5~20~2~3~5 / ~10~10~2 / ~3--~20 / ~50~20 / ~50~2 / ~3~2~2~2~2~2~5~10~10~20~2~2~2~5
                                              Detection ObjectMagnetic MetalMagnetic MetalNon-Metal (Capacitance Type)Magnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic Metal-Magnetic Metal / Nonmagnetic MetalMagnetic Metal / Nonmagnetic Metal / Non-Metal (Capacitance Type)Magnetic MetalMagnetic MetalMagnetic Metal / Nonmagnetic MetalMagnetic Metal / Nonmagnetic MetalNon-Metal (Capacitance Type)Magnetic Metal / Nonmagnetic Metal-Magnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic Metal--Magnetic MetalMagnetic MetalNonmagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic MetalMagnetic Metal
                                              Operating EnvironmentStandardStandardStandard / Chemical Resistant / Oil Resistance Strengthened / Cold ResistantStandardStandardStandardStandard-Standard / Space Saving / Oil Resistance Strengthened / Cold ResistantStandard / Cold ResistantStandardStandardStandard / Cold ResistantStandard / Cold ResistantStandard / Cold ResistantStandard / Space Saving / Heat Resistant / Cold Resistant-StandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard--Standard / Cold ResistantStandard / Cold ResistantStandard / Cold ResistantStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
                                              ShieldShieldNon ShieldNon ShieldNon Shield--Non ShieldShield / Non ShieldShieldShieldShieldNon Shield--Non ShieldShield / Non Shield-ShieldNon ShieldShieldNon ShieldNon ShieldShieldNon ShieldShield / Non ShieldShieldShield--Shield / Non ShieldShield / Non ShieldShieldShieldNon ShieldShieldShieldShieldNon ShieldShieldNon ShieldNon ShieldShieldShieldNon ShieldShield
                                              Detection TypeFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface Detection-Front Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionSide Surface DetectionSide Surface DetectionSide Surface DetectionFront Surface Detection / Side Surface Detection-Front Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionSide Surface DetectionSide Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface Detection--Variable TypeVariable TypeFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface DetectionFront Surface Detection
                                              Sensor Case MaterialStainless SteelStainless SteelFluororesinABS ResinABS ResinABS ResinStainless Steel-Brass (Nickel Plating)Stainless SteelStainless SteelBrassAluminum DiecastAluminum DiecastABS ResinStainless Steel / Polyarylate Resin / ABS Resin-Stainless SteelStainless SteelBrassBrassBrassAluminum DiecastPolyarylate ResinPBT ResinBrassBrass--Polyamide ResinPBT ResinStainless Steel / PBT Resin / ZincStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelBrassBrassBrassBrassBrassStainless SteelBrassStainless SteelBrass
                                              Sensor Detection Surface MaterialPolyarylate ResinPolyarylate ResinFluororesinABS Resin--Polyarylate Resin-PBT ResinPBT ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinEpoxy ResinPolyesterABS ResinStainless Steel / Polyarylate Resin / ABS Resin-Polyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate Resin---PBT ResinABS ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate ResinPolyarylate Resin
                                              AmplifierBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in Type-Built-in TypeSeparated TypeBuilt-in Type-Built-in Type-Built-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeSeparated Type / Amplifier OnlyBuilt-in Type / Relay Type-Built-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in Type--Built-in TypeBuilt-in TypeSeparated Type / Amplifier OnlyBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in TypeBuilt-in Type
                                              Detection Head Size, Dimension M-M8M18---M8M8 / M12 / M18 / M30M12M8M8M12---M8-M5-M18M12M30---M12M12----M5 / M12---M8M12M12M30M18M30M8M12M8M18
                                              Detection Head Size, Dimension D(Ø)4----5 ~ 100-------85-3.8--6.8------------5.4 ~ 86.56.86.5----------
                                              Detection Head Size, Dimension L2 (Range)(mm)20.1~3040.1~5060.1~70-50.1~6010~20 / 20.1~3040.1~50-30.1~4020.1~3030.1~4050.1~6070.1~70.1~20.1~30 / 30.1~40 / 50.1~6010~20 / 20.1~30 / 30.1~40 / 70.1~-20.1~3040.1~5040.1~5050.1~6060.1~7030.1~4020.1~3020.1~30 / 30.1~40 / 60.1~7060.1~7050.1~60--70.1~70.1~10~20 / 20.1~30 / 60.1~7030.1~4040.1~5030.1~4030.1~4040.1~5050.1~6050.1~6050.1~6060.1~7030.1~4040.1~5040.1~5040.1~50
                                              Detection Head Size, Dimension W (Range)(mm)---10.1~1520.1~30 / 30.1~40-------40.1~40.1~15.1~20 / 20.1~3010.1~15 / 40.1~------5.1~105.1~1015.1~20 / 20.1~30----30.1~4030.1~4030.1~40-------------
                                              Detection Head Size, Dimension H (Range)(mm)---10.1~2020.1~30 / 40.1~-------40.1~40.1~5.1~10 / 10.1~205.1~10 / 30.1~40 / 40.1~------5.1~105.1~1010.1~20----30.1~4030.1~405.1~10-------------
                                              Protection Structure (IEC)IP67IP67IP66-IP66IP65IP67IP67-IP67IP67IP67IP66IP67IP50 / IP66IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67--IP67IP67IP50 / IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67IP67
                                              Protection Structure (DIN40050-9)-------IP67G / IP69KIP67G------------------------------------

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Proximity Sensors