• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Fiber Units

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 13 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Detection Object
Detection Type
Light Axis Arrangement Type
Detection Light Type
Detection Light Color
Head Shape
Head Material
Amplifier Installation Type
Detection Distance(mm)
Detection distance 【classification】(mm)
Operating Environment
Protection Structure
Amplifier Function (Selectable only when Amplifier is installed)
Fiber Type (Selectable only when Amplifier is not installed)
Fiber clothing material
Fiber minimum bend R(mm)

  Fiber Unit [E32]

   Fiber sensor value pack [E3X-V]

    Fiber

     Fiber Unit Screw Mounting Type

      Fiber Sensor

       Fiber Unit bending-resistant type

        Transmission Type Fiber Optic Sensor, Screw Type

         Reflection Type Fiber Optic Sensor, Other Type

          Transmission Type Fiber Optic Sensor, Other Type

           Regressive Reflection Type Fiber Unit

            Reflection Type Fiber Optic Sensor, Screw Type

             Fiber Unit NF-screen/array Series

              Transmission Type Fiber Optic Sensor, Cylindrical Type

               Digital fiber amplifier unit [E3X-DA-S/MDA]

                Fiber Unit Screen Array Type

                 Transmission Type Plastic Fiber Optic Sensor, Screw Type

                  Fiber Unit Liquid Surface Detection Type

                   Fiber unit heat-resistant type

                    Lighting Monitoring Sensor Option, Fiber Unit

                     Plastic Optical Fiber

                      Reflection Type Glass Fiber Fiber Optic Sensor

                       Fiber Cutter E39-F4

                        Fiber Unit simple mounting type

                         Fiber unit sleeve (Head view/side view) type

                          Fiber Unit round frame type

                           Fiber unit limited reflection type

                            Fiber Unit Non-snapping type

                             Chemical-resistant type Fiber Unit

                              Fiber Unit Small Object Detection Type

                               Reflection Type Fiber Optic Sensor, Cylindrical Type

                                Reflection Type Plastic Fiber Optic Sensor, Cylindrical, [FRC4]

                                 Transmission Type Glass Fiber Fiber Optic Sensor

                                  Light pipe

                                  Brand

                                  OMRON

                                  OMRON

                                  PANASONIC

                                  OPTEX FA

                                  RIKO

                                  OPTEX FA

                                  RIKO

                                  RIKO

                                  RIKO

                                  OPTEX FA

                                  RIKO

                                  OPTEX FA

                                  RIKO

                                  OMRON

                                  OPTEX FA

                                  RIKO

                                  OPTEX FA

                                  OPTEX FA

                                  OPTEX FA

                                  RIKO

                                  RIKO

                                  OMRON

                                  OPTEX FA

                                  OPTEX FA

                                  OPTEX FA

                                  OPTEX FA

                                  OPTEX FA

                                  OPTEX FA

                                  OPTEX FA

                                  RIKO

                                  RIKO

                                  RIKO

                                  RIKO

                                  Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                  Fiber Unit [E32]

                                  Fiber sensor value pack [E3X-V]

                                  Fiber

                                  Fiber Unit Screw Mounting Type

                                  Fiber Sensor

                                  Fiber Unit bending-resistant type

                                  Transmission Type Fiber Optic Sensor, Screw Type

                                  Reflection Type Fiber Optic Sensor, Other Type

                                  Transmission Type Fiber Optic Sensor, Other Type

                                  Regressive Reflection Type Fiber Unit

                                  Reflection Type Fiber Optic Sensor, Screw Type

                                  Fiber Unit NF-screen/array Series

                                  Transmission Type Fiber Optic Sensor, Cylindrical Type

                                  Digital fiber amplifier unit [E3X-DA-S/MDA]

                                  Fiber Unit Screen Array Type

                                  Transmission Type Plastic Fiber Optic Sensor, Screw Type

                                  Fiber Unit Liquid Surface Detection Type

                                  Fiber unit heat-resistant type

                                  Lighting Monitoring Sensor Option, Fiber Unit

                                  Plastic Optical Fiber

                                  Reflection Type Glass Fiber Fiber Optic Sensor

                                  Fiber Cutter E39-F4

                                  Fiber Unit simple mounting type

                                  Fiber unit sleeve (Head view/side view) type

                                  Fiber Unit round frame type

                                  Fiber unit limited reflection type

                                  Fiber Unit Non-snapping type

                                  Chemical-resistant type Fiber Unit

                                  Fiber Unit Small Object Detection Type

                                  Reflection Type Fiber Optic Sensor, Cylindrical Type

                                  Reflection Type Plastic Fiber Optic Sensor, Cylindrical, [FRC4]

                                  Transmission Type Glass Fiber Fiber Optic Sensor

                                  Light pipe

                                  CAD
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more Same day Same day or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) 6 Day(s) or more 2 Day(s) or more 6 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 13 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 13 Day(s) or more 15 Day(s) Same day 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 8 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 15 Day(s)
                                  TypeFiber UnitFiber UnitPhotoelectric Sensor / Fiber Unit / Fiber Sensor (Amplifier) / Lens for SensorFiber UnitPhotoelectric SensorFiber UnitPhotoelectric SensorPhotoelectric SensorPhotoelectric SensorFiber UnitPhotoelectric SensorFiber UnitPhotoelectric SensorFiber Sensor (Amplifier)Fiber UnitPhotoelectric SensorFiber UnitFiber UnitFiber UnitPhotoelectric SensorPhotoelectric Sensor-Fiber UnitFiber UnitFiber UnitFiber UnitFiber UnitFiber UnitFiber UnitPhotoelectric SensorPhotoelectric SensorPhotoelectric SensorPhotoelectric Sensor
                                  Detection ObjectColored Surface / Transparent Body / Small Area / Liquid Surface (Pipe Mounting) / Liquid Surface (Contacting) / Wafer Mapping / LabelColored Surface / Small AreaColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / Liquid Surface (Pipe Mounting) / Liquid Surface (Contacting) / Wafer MappingColored SurfaceColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / LabelColored SurfaceColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / LabelColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / LabelColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / LabelColored Surface / Transparent BodyColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / LabelColored SurfaceColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / LabelColored SurfaceColored Surface / Small AreaColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / LabelTransparent Body / Liquid Surface (Pipe Mounting) / Liquid Surface (Contacting)Colored Surface / Transparent BodyColored SurfaceColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / LabelColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / Label-Colored SurfaceColored SurfaceColored SurfaceColored Surface / Transparent BodyColored SurfaceColored SurfaceColored Surface / Small AreaColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / LabelColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / LabelColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / LabelColored Surface / Transparent Body / Mirror Surface Body / Small Area / Thin Line Shape / Label
                                  Detection TypeTransparent / ReflectionTransparent / ReflectionTransparent / Reflection / Liquid Surface ContactTransparent / ReflectionReflectionTransparent / ReflectionTransparentReflectionTransparentReflectionReflectionTransparentTransparentTransparentTransparent / ReflectionTransparentLiquid Surface ContactTransparent / ReflectionTransparentTransparentReflection-Transparent / ReflectionTransparent / ReflectionTransparent / ReflectionReflectionTransparentTransparentTransparentReflectionReflectionTransparentTransparent / Reflection
                                  Light Axis Arrangement Type-Emitting and Receiving Sections Integrated, Single / Emitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections Integrated, Single / Emitting and Receiving Sections Integrated, Reflection Plate Used / Emitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections Integrated, Single / Emitting and Receiving Sections Integrated, Reflection Plate Used / Emitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections Integrated, SingleEmitting and Receiving Sections Integrated, Single / Emitting and Receiving Sections Integrated, Reflection Plate Used / Emitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections Integrated, SingleEmitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections Integrated, Reflection Plate UsedEmitting and Receiving Sections Integrated, SingleEmitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections Separated-Emitting and Receiving Sections Integrated, Reflection Plate Used / Emitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections Integrated, SingleEmitting and Receiving Sections Integrated, Reflection Plate Used / Emitting and Receiving Sections Separated-Emitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections Integrated, Single-Emitting and Receiving Sections Integrated, Reflection Plate Used / Emitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections Integrated, Reflection Plate Used / Emitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections Integrated, Reflection Plate Used / Emitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections Integrated, SingleEmitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections Integrated, SingleEmitting and Receiving Sections Integrated, SingleEmitting and Receiving Sections SeparatedEmitting and Receiving Sections Integrated, Single / Emitting and Receiving Sections Separated
                                  Detection Light Type-StandardStandard / Small Spots / Wide / Diffused LightStandardStandardStandard / Small SpotsStandardStandardStandardSmall SpotsStandardStandardStandard-WideStandardStandardStandard-StandardStandard-Standard / Small SpotsStandardStandardStandard / Small SpotsStandard / Small SpotsStandardSmall SpotsStandardStandardStandardStandard
                                  Detection Light Color-RedRed / 3-ColorRedRedGreenRedRedRedRedRedRedRedRedRedRed-Red-RedRed-RedRedRedRedRedRedRedRedRedRedRed
                                  Head ShapeCylindrical / Square / Screw / Pipe Fitting / Low ProfileScrewCylindrical / Square / Screw / Hex / Pipe FittingSquare / Screw / HexScrewCylindrical / Square / ScrewScrewSquareSquareSquareScrewCylindrical / ScrewCylindricalSquareSquareScrewCylindrical / SquareScrewCylindrical / ScrewCylindrical / ScrewCylindrical / Square / Screw-SquareCylindrical / ScrewCylindricalSquareScrewCylindricalCylindricalCylindricalCylindricalCylindrical / ScrewCylindrical
                                  Head Material--Plastic / Aluminum / Stainless Steel / Resin Fluorine Coating / Zinc Diecast / Brass Nickel Plating / C3604BDPlastic / Stainless Steel / Brass Nickel PlatingStainless Steel / BrassPlastic / Stainless Steel / Brass Nickel PlatingStainless Steel / BrassPlastic / Stainless Steel / BrassStainless SteelPlasticStainless SteelStainless SteelStainless SteelPlasticPlastic / Brass Nickel PlatingStainless SteelPlasticStainless Steel / Brass Nickel Plating-Stainless SteelStainless Steel-PlasticStainless Steel-PlasticStainless Steel / Brass Nickel Plating-Stainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless Steel
                                  Amplifier Installation TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated Type / Amplifier OnlySeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeAmplifier OnlySeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated Type-Separated TypeSeparated Type-Separated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated TypeSeparated Type
                                  Detection Distance(mm)0~15 ~ 20000--------------------------------
                                  Detection distance 【classification】(mm)-~200 / ~1000~10 / ~20 / ~30 / ~50 / ~100 / ~200 / ~300 / ~400 / ~500 / ~1000 / ~2000 / ~3000 / ~4000 / More than 10000~300 / ~500 / ~1000 / ~2000 / ~3000 / ~4000~10 / ~30 / ~100~30 / ~50 / ~200 / ~300 / ~400 / ~500 / ~1000 / ~2000 / ~4000~200 / ~300 / ~500~10 / ~20 / ~30 / ~100~10 / ~50 / ~100 / ~300 / ~1000~2000~10 / ~20 / ~30 / ~50 / ~100 / ~200~1000~30 / ~100 / ~200 / ~500~200~1000 / ~2000 / ~4000~100 / ~200 / ~300 / ~400 / ~500 / ~1000-~1000 / ~2000 / ~3000 / ~4000-~30 / ~100 / ~200 / ~300 / ~400 / ~500 / ~1000~20 / ~100-~200 / ~2000 / ~4000~300 / ~500 / ~1000 / ~2000~2000 / ~3000~10 / ~20~4000~4000~200 / ~1000~10 / ~30~10 / ~20 / ~30 / ~100~50 / ~300 / ~400 / ~500-
                                  Operating EnvironmentStandard / Heat Resistant / Oil Resistant / Chemical Resistant / Detergent / VacuumStandard / Cold ResistantStandard / Heat Resistant / Cold Resistant / Illumination Light / Background InfluenceStandard / Cold ResistantStandardStandard / Cold Resistant---Standard / Cold Resistant-Standard-Standard / Cold ResistantStandard / Cold Resistant-Standard / Heat Resistant / Cold ResistantStandard / Heat ResistantStandard---Standard / Cold ResistantStandard / Cold ResistantStandard / Cold ResistantStandard / Cold ResistantStandard / Cold ResistantStandard / Oil Resistant / Chemical Resistant / Cold ResistantStandard / Cold Resistant----
                                  Protection Structure-IP50IP30 / IP40 / IP67 / IP68----------IP50-------------IP67-----
                                  Amplifier Function (Selectable only when Amplifier is installed)-------------Automatic Threshold Correction / Response Speed Adjustment / AND/OR Output / Power Tuning Function-------------------
                                  Fiber Type (Selectable only when Amplifier is not installed)-FlexibleStandard / Flexible / Flexing ResistantStandard-Flexible / Flexing Resistant---Flexible-Standard--Standard-StandardStandard----Flexible / Flexing ResistantStandardStandardStandard / FlexibleFlexibleStandardStandard / Flexing Resistant----
                                  Fiber clothing material-Vinyl ChlorideFluororesin / Polyethylene / Stainless Steel / Vinyl Chloride / OthersStainless Steel / Others-Stainless Steel / Vinyl Chloride---Vinyl Chloride-Stainless Steel--Polyethylene / Vinyl Chloride-Fluororesin / Vinyl Chloride-----PolyethyleneStainless SteelStainless SteelVinyl ChlorideVinyl Chloride------
                                  Fiber minimum bend R(mm)1 ~ 4011 ~ 3015 ~ 302 ~ 252 ~ 42 ~ 251 ~ 401 ~ 6011 ~ 401510 ~ 25-1 ~ 251 ~ 4010 ~ 6025 ~ 3521 ~ 4023 ~ 24-1 ~ 415 ~ 25251 ~ 101 ~ 2604 ~ 15152 ~ 2518 ~ 2430

                                  Loading...กำลังโหลด …

                                  1. 1

                                  Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                  Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Fiber Units