• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Spring Plungers(Main Body Surface Treatment:Black Oxide)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Tip Material
Body Material
Outer Dia. M(mm)
Stroke S(mm)
Mounting Method
Lock
Wrench Hole Shape
Main Body Surface Treatment
Tip Surface Treatment
Tip Heat Treatment
Initial Load (Range)(N)
 • Recommendationคำแนะนำ

Short Spring Plungers - Steel

  Spring Plungers - Steel

   Short Stroke Plungers SP

    Spring Plungers - With Hex Nose

     Spring Plunger (ZP, PL, PLH, ZN, PLN)

      Spring Plungers - Flat Tip

       Spring Plunger - PSF/PSN

        Spring Pin Plungers Type A

         Spring Plungers - Body with Hexagon Socket Hole

          Small Plunger PCF

           Spring Plungers - Flanged

            Long Stroke Plunger PLP

             Short Stroke Plunger - PSP

              Spring Plungers - For Inclined Surface

               Spring Pin Plungers Type B

                Spring Pin Plunger Type C

                 Short Plungers SPL

                  Long Stroke Plungers (Heavy Load) HSP-H

                   Small Plunger PSS

                    Short Spring Plunger (ZSP, SPL, SPLH)

                     Spring Plunger (With Long Lock) (LPL, LPLN)

                      Short Spring Plunger (With Long Lock) (LSPL / LSPL / LSPLH)

                       Short Stroke Plungers (Light Load) SP-S

                        Long Stroke Plungers (Light Load) LSP-L

                         Long Stroke Plungers (Light Load) HSP-L

                          Short Stroke Plungers (Heavy Load) SP-H

                           Long Stroke Plungers (Heavy Load) LSP-H

                            Short Stroke Plungers SP-D

                            Brand

                            MISUMI

                            MISUMI

                            KONISHI

                            MISUMI

                            IMAO CORPORATION

                            MISUMI

                            NBK

                            NABEYA

                            MISUMI

                            NBK

                            MISUMI

                            NBK

                            NBK

                            MISUMI

                            NABEYA

                            NABEYA

                            KONISHI

                            KONISHI

                            NBK

                            IMAO CORPORATION

                            IMAO CORPORATION

                            IMAO CORPORATION

                            KONISHI

                            KONISHI

                            KONISHI

                            KONISHI

                            KONISHI

                            KONISHI

                            Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                            Short Spring Plungers - Steel

                            Spring Plungers - Steel

                            Short Stroke Plungers SP

                            Spring Plungers - With Hex Nose

                            Spring Plunger (ZP, PL, PLH, ZN, PLN)

                            Spring Plungers - Flat Tip

                            Spring Plunger - PSF/PSN

                            Spring Pin Plungers Type A

                            Spring Plungers - Body with Hexagon Socket Hole

                            Small Plunger PCF

                            Spring Plungers - Flanged

                            Long Stroke Plunger PLP

                            Short Stroke Plunger - PSP

                            Spring Plungers - For Inclined Surface

                            Spring Pin Plungers Type B

                            Spring Pin Plunger Type C

                            Short Plungers SPL

                            Long Stroke Plungers (Heavy Load) HSP-H

                            Small Plunger PSS

                            Short Spring Plunger (ZSP, SPL, SPLH)

                            Spring Plunger (With Long Lock) (LPL, LPLN)

                            Short Spring Plunger (With Long Lock) (LSPL / LSPL / LSPLH)

                            Short Stroke Plungers (Light Load) SP-S

                            Long Stroke Plungers (Light Load) LSP-L

                            Long Stroke Plungers (Light Load) HSP-L

                            Short Stroke Plungers (Heavy Load) SP-H

                            Long Stroke Plungers (Heavy Load) LSP-H

                            Short Stroke Plungers SP-D

                            CAD
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            Days to Shipวันจัดส่ง Same day Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more 21 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 6 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more
                            Tip MaterialSteelSteel / PlasticSteelSteelSteel / PlasticSteelSteel / PlasticSteelSteelSteelSteelSteelSteel / PlasticSteelSteelSteel / PlasticSteelSteelSteelSteelSteel / PlasticSteelSteelSteelSteelSteelSteelPlastic
                            Body MaterialSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteel
                            Outer Dia. M(mm)3 ~ 163 ~ 303 ~ 2410 ~ 163 ~ 245 ~ 123 ~ 246 ~ 128 ~ 124 ~ 243 ~ 1612 ~ 303 ~ 1210 ~ 164 ~ 123 ~ 124 ~ 2412 ~ 244 ~ 164 ~ 205 ~ 164 ~ 165 ~ 1216 ~ 3010 ~ 243 ~ 1212 ~ 304 ~ 16
                            Stroke S(mm)1 ~ 4.51.5 ~ 801 ~ 105 ~ 201.5 ~ 103 ~ 101 ~ 102 ~ 3.53 ~ 101.5 ~ 81.5 ~ 4010 ~ 301.5 ~ 510 ~ 301.5 ~ 3.51 ~ 41.5 ~ 810 ~ 501.2 ~ 4.51.5 ~ 6.52.3 ~ 51.5 ~ 4.53 ~ 510 ~ 308 ~ 501.5 ~ 510 ~ 301.5 ~ 5
                            Mounting MethodScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-InScrew-In
                            LockNot ProvidedNot Provided / ProvidedNot ProvidedProvidedNot ProvidedProvidedNot ProvidedNot ProvidedProvidedNot ProvidedProvidedProvidedProvidedProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedProvidedProvidedNot ProvidedProvidedProvidedProvidedProvidedProvidedProvidedProvidedNot Provided
                            Wrench Hole ShapeHexHexHexHexHexHexHexHexHexNegativeHexHexHexHexNegativeHexNegativeHexHexNegativeHexNegativeHexHexHexHexHexHex
                            Main Body Surface TreatmentBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack Oxide
                            Tip Surface TreatmentBlack Oxide / Trivalent ChromateNot Provided / Black Oxide / Trivalent ChromateBlack OxideBlack Oxide / Trivalent ChromateNot Provided / Black OxideTrivalent ChromateNot Provided / Black OxideBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingTrivalent ChromateBlack Oxide / Trivalent ChromateBlack Oxide / Trivalent ChromateBlack Oxide / Trivalent ChromateNot Provided / Black Oxide / Trivalent ChromateElectroless Nickel PlatingBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black OxideBlack OxideBlack OxideBlack Oxide / Trivalent ChromateBlack Oxide / Zinc PlatingNot Provided / Black Oxide / Zinc PlatingBlack Oxide / Zinc PlatingTrivalent ChromateTrivalent ChromateBlack OxideBlack OxideBlack OxideNot Provided
                            Tip Heat TreatmentCarburizedNot Provided / CarburizedNot ProvidedCarburizedCarburizedCarburizedNot Provided / HardeningCarburizedCarburizedHardeningCarburizedHardeningNot Provided / HardeningCarburizedCarburizedNot Provided / CarburizedNot ProvidedNot ProvidedHardeningCarburizedCarburizedCarburizedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided
                            Initial Load (Range)(N)0.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~500.01~500.01~500.01~500.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~50 / 50.01~1000.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~500.01~500.01~500.01~500.01~50

                            Loading...กำลังโหลด …

                            1. 1

                            Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                            Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Spring Plungers