• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ball Plungers

Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Mounting Method
Tip Material
Body Material
Outer Dia. M(mm)
Stroke S(mm)
Lock
Main Body Surface Treatment
Tip Surface Treatment
Tip Heat Treatment
Initial Load (Range)(N)
 • Recommendationคำแนะนำ

Ball Plungers-Roller Type

  Ball Plungers-Standard Type

   Ball Plungers-Stainless Steel/Metal Ball and Plastic Ball

    Ball Plungers-Short Type

     Ball Plungers-Stainless Steel/Long Type/Metal Ball and Plastic Ball

      Ball Plungers-Long Type/Metal Ball and Plastic Ball

       Ball Plungers-Hex Screw and Hex Socket Screw

        Ball Plungers-Economy

         Press Fit Plungers-Standard Type

          Ball Plungers Economy Type Straight Slot Groove

           Spring Ball Plunger Type A

            Ball Plungers-Stainless Steel/Selectable Length

             Ball Plungers-Fine Thread/Light Load and Heavy Load

              Ball Plungers-Selectable Length/Metal Ball and Plastic Ball

               Ball Plungers-Load Adjustable Type

                Ball Plunger (BST, BSTH)

                 Ball Plunger (With Long Lock) (LBST, LBSTH)

                  Miniature Ball Plungers, FP/MP/MPS

                   Hex Socket Ball Plunger (With Long Lock) (LBSU, LBSUH)

                    Hex Socket Ball Plunger (BSU, BSUH)

                     Hex Socket Ball Plunger (BST, BSTH)

                      Ball Plungers-Plastic Body/Metal Ball and Plastic Ball

                       Ball Plungers-Flanged Type

                        Press Fit Plungers-Roller Type

                         Ball Plunger (BSU, BSUH)

                          Ball Plungers (Stainless Steel Light Load) BPS-L, (Stainless Steel Heavy Load) BPS-H

                           Miniature Ball Plungers, PBF

                            Hex Socket Ball Plunger (With Long Lock) (LBST, LBSTH)

                             Ball Plungers (Light Load) BP-L, (Heavy Load) BP-H

                              Press Fit Plungers PFP

                               Mini Ball Plunger PNBF

                                Press Fit Plunger PPR

                                 Plastic Ball Plunger

                                  Spring Ball Plungers Type B

                                   Press Ball Plungers

                                    Press Ball Plunger PPSS

                                     Engineering Plastic Case Plunger (EBP, EBPJ)

                                      PAF Miniature Ball Plunger

                                       Engineering Plastic Ball Plunger (BEE / BEU)

                                        Ball Plunger (With Long Lock) (LBSU, LBSUH)

                                         Stainless Steel Case Plunger (Cylinder Type) (SBPC)

                                          Ball Plunger (Cap Type) (BSTCA, BSUCA)

                                           Stainless Steel Case Plunger (SBPH, SBPHJ)

                                            Plastic Ball Plunger - PPP

                                             Miniature Ball Plungers, PBSH

                                             Brand

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MiSUMi C-VALUE

                                             NABEYA

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             IMAO CORPORATION

                                             IMAO CORPORATION

                                             NBK

                                             IMAO CORPORATION

                                             IMAO CORPORATION

                                             IMAO CORPORATION

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             IMAO CORPORATION

                                             KONISHI

                                             NBK

                                             IMAO CORPORATION

                                             KONISHI

                                             KONISHI

                                             NBK

                                             NBK

                                             NABEYA

                                             NABEYA

                                             NABEYA

                                             NBK

                                             IMAO CORPORATION

                                             NBK

                                             IMAO CORPORATION

                                             IMAO CORPORATION

                                             IMAO CORPORATION

                                             IMAO CORPORATION

                                             IMAO CORPORATION

                                             NBK

                                             NBK

                                             Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                             Ball Plungers-Roller Type

                                             Ball Plungers-Standard Type

                                             Ball Plungers-Stainless Steel/Metal Ball and Plastic Ball

                                             Ball Plungers-Short Type

                                             Ball Plungers-Stainless Steel/Long Type/Metal Ball and Plastic Ball

                                             Ball Plungers-Long Type/Metal Ball and Plastic Ball

                                             Ball Plungers-Hex Screw and Hex Socket Screw

                                             Ball Plungers-Economy【1-100 Pieces Per Package】

                                             Press Fit Plungers-Standard Type

                                             Ball Plungers Economy Type Straight Slot Groove

                                             Spring Ball Plunger Type A

                                             Ball Plungers-Stainless Steel/Selectable Length

                                             Ball Plungers-Fine Thread/Light Load and Heavy Load

                                             Ball Plungers-Selectable Length/Metal Ball and Plastic Ball

                                             Ball Plungers-Load Adjustable Type

                                             Ball Plunger (BST, BSTH)

                                             Ball Plunger (With Long Lock) (LBST, LBSTH)

                                             Miniature Ball Plungers, FP/MP/MPS

                                             Hex Socket Ball Plunger (With Long Lock) (LBSU, LBSUH)

                                             Hex Socket Ball Plunger (BSU, BSUH)

                                             Hex Socket Ball Plunger (BST, BSTH)

                                             Ball Plungers-Plastic Body/Metal Ball and Plastic Ball

                                             Ball Plungers-Flanged Type

                                             Press Fit Plungers-Roller Type

                                             Ball Plunger (BSU, BSUH)

                                             Ball Plungers (Stainless Steel Light Load) BPS-L, (Stainless Steel Heavy Load) BPS-H

                                             Miniature Ball Plungers, PBF

                                             Hex Socket Ball Plunger (With Long Lock) (LBST, LBSTH)

                                             Ball Plungers (Light Load) BP-L, (Heavy Load) BP-H

                                             Press Fit Plungers PFP

                                             Mini Ball Plunger PNBF

                                             Press Fit Plunger PPR

                                             Plastic Ball Plunger

                                             Spring Ball Plungers Type B

                                             Press Ball Plungers

                                             Press Ball Plunger PPSS

                                             Engineering Plastic Case Plunger (EBP, EBPJ)

                                             PAF Miniature Ball Plunger

                                             Engineering Plastic Ball Plunger (BEE / BEU)

                                             Ball Plunger (With Long Lock) (LBSU, LBSUH)

                                             Stainless Steel Case Plunger (Cylinder Type) (SBPC)

                                             Ball Plunger (Cap Type) (BSTCA, BSUCA)

                                             Stainless Steel Case Plunger (SBPH, SBPHJ)

                                             Plastic Ball Plunger - PPP

                                             Miniature Ball Plungers, PBSH

                                             CAD
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D
                                             • 2D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D
                                             • 2D
                                             • 2D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             Days to Shipวันจัดส่ง Same day Same day or more Same day or more Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more 98 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more
                                             Mounting MethodScrew (Hex)Screw (Hex)Screw (Hex)Screw (Hex)Screw (Hex)Screw (Hex)Screw (Cap)Screw (Hex)Press FitScrew (Straight Slot)Screw (Hex)Screw (Hex)Screw (Hex)Screw (Hex)Screw (Hex)Screw (Straight Slot)Screw (Straight Slot)Screw (Hex)Screw (Hex)Screw (Hex)Screw (Hex)Screw (Straight Slot)FlangedPress FitScrew (Straight Slot)Screw (Hex)Screw (Straight Slot)Screw (Hex)Screw (Straight Slot)Press FitScrew (Hex)Press FitScrew (Straight Slot)Screw (Straight Slot)Press FitPress FitPress FitScrew (Hex)Screw (Straight Slot)Screw (Straight Slot)Press FitScrew (Cap)Press FitScrew (Straight Slot)Screw (Cap)
                                             Tip MaterialStainless Steel / PlasticSteel / PlasticStainless Steel / PlasticStainless SteelStainless Steel / PlasticSteel / PlasticSteelSteelStainless Steel / PlasticSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelStainless SteelSteelSteel / PlasticStainless Steel / PlasticSteelSteelSteel / Stainless SteelStainless SteelStainless SteelSteelStainless Steel / PlasticStainless SteelPlasticStainless SteelStainless SteelSteel / Stainless SteelSteelSteelStainless Steel / PlasticSteel / Stainless SteelStainless Steel / PlasticStainless Steel / PlasticSteel / Stainless SteelStainless Steel / PlasticStainless SteelStainless Steel / PlasticSteelStainless Steel / PlasticStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless Steel / PlasticStainless Steel / PlasticSteel / Stainless Steel
                                             Body MaterialStainless SteelSteel / Stainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelSteel / Stainless SteelSteelSteelStainless Steel / PlasticSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelStainless SteelSteelSteelStainless SteelSteelSteelSteel / Stainless SteelStainless SteelStainless SteelSteelPlasticSteel / Stainless SteelPlasticStainless SteelStainless SteelSteel / Stainless SteelSteelSteelStainless Steel / PlasticSteel / Stainless SteelStainless Steel / PlasticPlasticSteel / Stainless SteelStainless Steel / PlasticStainless SteelPlasticSteelPlasticStainless SteelStainless SteelSteel / Stainless SteelStainless SteelPlasticSteel / Stainless Steel
                                             Outer Dia. M(mm)5 ~ 162 ~ 162 ~ 163 ~ 83 ~ 163 ~ 164 ~ 163 ~ 202 ~ 103 ~ 166 ~ 123 ~ 163 ~ 83 ~ 168 ~ 123 ~ 203 ~ 163 ~ 163 ~ 163 ~ 243 ~ 246 ~ 105 ~ 167 ~ 243 ~ 203 ~ 243 ~ 243 ~ 163 ~ 244 ~ 123 ~ 164 ~ 126 ~ 103 ~ 124 ~ 83 ~ 64 ~ 1266 ~ 103 ~ 163 ~ 126 ~ 124 ~ 126 ~ 104 ~ 12
                                             Stroke S(mm)0.7 ~ 3.10.2 ~ 2.50.2 ~ 2.50.5 ~ 1.20.5 ~ 2.50.5 ~ 2.50.8 ~ 2.50.5 ~ 4.50.3 ~ 2.40.5 ~ 2.51 ~ 2.50.5 ~ 2.50.5 ~ 10.5 ~ 2.51 ~ 1.80.5 ~ 4.50.5 ~ 3.50.5 ~ 2.50.5 ~ 3.50.5 ~ 5.50.5 ~ 5.50.8 ~ 1.20.8 ~ 3.21.5 ~ 6.60.5 ~ 4.50.5 ~ 5.50.4 ~ 5.50.5 ~ 3.50.5 ~ 5.50.8 ~ 3.80.4 ~ 3.50.8 ~ 41 ~ 20.4 ~ 2.50.8 ~ 2.40.65 ~ 1.50.7 ~ 3.50.81 ~ 20.5 ~ 3.50.65 ~ 3.21 ~ 2.50.8 ~ 3.21 ~ 20.8 ~ 2.5
                                             LockNot ProvidedNot Provided / ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedProvidedNot Provided / ProvidedProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedProvidedNot ProvidedNot ProvidedProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided
                                             Main Body Surface TreatmentNot ProvidedNot Provided / Black Oxide / Nickel PlatingNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingTrivalent ChromateNot ProvidedNot Provided / Black OxideNot Provided / Black Oxide / Trivalent ChromateNot ProvidedBlack OxideBlack Oxide / Nickel PlatingNot ProvidedBlack OxideBlack OxideNot Provided / Black OxideNot ProvidedNot ProvidedBlack OxideNot ProvidedNot Provided / Black OxideNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Black OxideBlack OxideBlack OxideNot ProvidedNot Provided / Black OxideNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Black Oxide / Trivalent ChromateNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedBlack OxideNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Black OxideNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Black Oxide
                                             Tip Surface TreatmentNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided
                                             Tip Heat TreatmentNot Provided / HardeningNot Provided / HardeningNot Provided / HardeningHardeningNot Provided / HardeningNot Provided / HardeningHardeningHardeningNot Provided / HardeningHardeningNot Provided / CarburizedHardeningHardeningNot Provided / HardeningNot Provided / HardeningHardeningHardeningHardeningHardeningHardeningHardeningNot Provided / HardeningHardeningNot ProvidedHardeningNot ProvidedHardeningHardeningNot ProvidedNot ProvidedHardeningNot Provided / HardeningNot Provided / CarburizedNot Provided / CarburizedNot Provided / CarburizedHardeningHardeningHardeningHardeningHardeningHardeningHardeningNot ProvidedNot ProvidedHardening
                                             Initial Load (Range)(N)0.01~500.01~500.01~500.01~500.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~50 / 50.01~100 / 100.01~3000.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~50 / 50.01~100 / 100.01~3000.01~50 / 50.01~100 / 100.01~3000.01~500.01~5000.01~50 / 50.01~100 / 100.01~3000.01~50 / 50.01~100 / 100.01~3000.01~50 / 50.01~100 / 100.01~3000.01~50 / 50.01~1000.01~50 / 50.01~100 / 100.01~3000.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~500.01~500.01~500.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~50 / 50.01~1000.01~500.01~50

                                             Loading...กำลังโหลด …

                                             Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                             Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Ball Plungers