• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Locating Pins(Basic Shape:Large Head)

A standard positioning pin available in various shapes and materials. Inexpensive stock items and dimension-specified items are available.
 • Large Head
 • Small Head
 • Straight / Air Vent
 • Shouldered
 • Screw Mounted
 • Flanged
 • Double-Stepped
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Basic Shape
Insertion Guide Tip Shape
Insertion Guide Tip Type
Insertion Guide Specifications
Mounting Side Shape
Surface Treatment
Heat Treatment
Material
Insertion Guide Outer Dia. D1(mm)
Insertion Guide Tolerance
Mounting Side Outer Dia. d(Ø)
Mounting Side Tolerance

  Locating Pins - Large Head, Tapered (Press Fit)

   Locating Pins - Tip Shape Selectable (Straight Tapped)

    Locating Pins - Large Head, Tapered (Threaded)

     Locating Pins - Tip Shape Selectable (Full Threaded)

      Locating Pins - Sphere Large Head (Tapped)

       Straight pin (BJ721)

        Locating Pins - Large Head, Tapered (Tapped)

         Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Press Fit

          Locating Pins - Tip Shape Selectable (Threaded)

           Marker Pins - Hexagon Socket Type

            Locating Pins - Large Head, Bullet Nose, Compact - Press Fit

             Locating Pins - Large Head, Tapered - Threaded, Hex Socket

              Locating Pins - Sphere Large Head (Press Fit)

               Locating Pins - Plastic, Large Head - Press Fit

                Locating Pins - Tip Shape Selectable (Press Fit)

                 Locating Pins - Shouldered - Tapered, Shoulder Thickness Configurable - Press Fit

                  Marker Pins - With Flathead Slot

                   Locating Pins - Sphere Large Head (Threaded)

                    Locating Pins - Sphere Small Head - Press Fit

                     Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Large Head, Tapered (Tapped)

                      Feed Pins - Solid - Press Fit

                       Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Tapped

                        Locating Pins - Large Flat Head (Press Fit)

                         Locating Pins - Tip Shape Selectable (Tip Length Configurable-Threaded)

                          Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Sphere Large Head (Threaded)

                           Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Large Head, Tapered (Threaded)

                            Feed Pins - Solid - Threaded

                             Locating Pins - Pilot Pins - Tapped

                              Locating Pins - Shouldered (Tapered, Threaded)

                               Locating Pins - Sphere Large/Small Head (Set Screw-Circumference Groove Shape)

                                Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/R/Taper R/Threaded

                                 Diamond Pin (BJ723)

                                  Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Large Head, Tapered (Press Fit)

                                   Locating Pins - Pilot Pins - Standard / Press Fit

                                    Locating Pins for Grippers - Stepped

                                     Locating Pins - Large/Small Head, Tapered (Set Screw-Notch Shape)

                                      Locating Pins - Large Head, Tapered - Screw Mounted, Standard / Compact

                                       Plate Centering Pins

                                        Locating Pins - Large Head, Bullet Nose, Compact - Threaded

                                         Locating Pins - Large Head Tapered (Plastic Tip - Tapped)

                                         • Price Down

                                         Locating Pins- Large Head

                                          Locating Pins - Large Flat Head (Tapped)

                                           Locating Pins - Shouldered - Tapered, Shoulder Thickness Configurable - Tapped

                                            Locating Pins - Large Head, Tapered - Tapped

                                             Diamond Pin (BJ722)

                                             Brand

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             IMAO CORPORATION

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             IMAO CORPORATION

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MiSUMi C-VALUE

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             IMAO CORPORATION

                                             Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                             Locating Pins - Large Head, Tapered (Press Fit)

                                             Locating Pins - Tip Shape Selectable (Straight Tapped)

                                             Locating Pins - Large Head, Tapered (Threaded)

                                             Locating Pins - Tip Shape Selectable (Full Threaded)

                                             Locating Pins - Sphere Large Head (Tapped)

                                             Straight pin (BJ721)

                                             Locating Pins - Large Head, Tapered (Tapped)

                                             Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Press Fit

                                             Locating Pins - Tip Shape Selectable (Threaded)

                                             Marker Pins - Hexagon Socket Type

                                             Locating Pins - Large Head, Bullet Nose, Compact - Press Fit

                                             Locating Pins - Large Head, Tapered - Threaded, Hex Socket

                                             Locating Pins - Sphere Large Head (Press Fit)

                                             Locating Pins - Plastic, Large Head - Press Fit

                                             Locating Pins - Tip Shape Selectable (Press Fit)

                                             Locating Pins - Shouldered - Tapered, Shoulder Thickness Configurable - Press Fit

                                             Marker Pins - With Flathead Slot

                                             Locating Pins - Sphere Large Head (Threaded)

                                             Locating Pins - Sphere Small Head - Press Fit

                                             Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Large Head, Tapered (Tapped)

                                             Feed Pins - Solid - Press Fit

                                             Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Tapped

                                             Locating Pins - Large Flat Head (Press Fit)

                                             Locating Pins - Tip Shape Selectable (Tip Length Configurable-Threaded)

                                             Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Sphere Large Head (Threaded)

                                             Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Large Head, Tapered (Threaded)

                                             Feed Pins - Solid - Threaded

                                             Locating Pins - Pilot Pins - Tapped

                                             Locating Pins - Shouldered (Tapered, Threaded)

                                             Locating Pins - Sphere Large/Small Head (Set Screw-Circumference Groove Shape)

                                             Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/R/Taper R/Threaded

                                             Diamond Pin (BJ723)

                                             Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Large Head, Tapered (Press Fit)

                                             Locating Pins - Pilot Pins - Standard / Press Fit

                                             Locating Pins for Grippers - Stepped

                                             Locating Pins - Large/Small Head, Tapered (Set Screw-Notch Shape)

                                             Locating Pins - Large Head, Tapered - Screw Mounted, Standard / Compact

                                             Plate Centering Pins

                                             Locating Pins - Large Head, Bullet Nose, Compact - Threaded

                                             Locating Pins - Large Head Tapered (Plastic Tip - Tapped)

                                             Locating Pins- Large Head

                                             Locating Pins - Large Flat Head (Tapped)

                                             Locating Pins - Shouldered - Tapered, Shoulder Thickness Configurable - Tapped

                                             Locating Pins - Large Head, Tapered - Tapped

                                             Diamond Pin (BJ722)

                                             CAD
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more 3 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) 3 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 7 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more
                                             Basic ShapeLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadLarge Head
                                             Insertion Guide Tip ShapeRound / DiamondRound / DiamondRound / DiamondRoundRound / DiamondRoundRound / DiamondRound / DiamondRound / DiamondRoundRoundRound / DiamondRound / DiamondRoundRound / DiamondRound / DiamondRoundRound / DiamondRoundRound / DiamondRound / TriangleRound / DiamondRoundRoundRound / DiamondRound / DiamondRound / TriangleRoundRound / DiamondRound / DiamondRound / DiamondDiamondRound / DiamondRoundRoundRound / DiamondRound / DiamondRoundRoundRoundRoundRoundRound / DiamondRound / DiamondDiamond
                                             Insertion Guide Tip TypeTaperedTapered / Taper R / RTaperedTapered / Taper R / RSphericalTaperedTaperedTaperedTapered / Taper R / RFlatBullet NoseTaperedSphericalTapered / Spherical / FlatTapered / Taper R / RSphericalFlatSphericalTapered / Taper R / RTaperedTaperedTaperedFlatTaper R / RSphericalTaperedTaperedRound TaperedTaperedSphericalTaper R / RTaperedTaperedRound TaperedFlatTaperedTaperedFlatBullet NoseTaperedTaperedFlatSphericalTaperedTapered
                                             Insertion Guide SpecificationsNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedTappedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedWith Hex SocketNot ProvidedWith Hex SocketNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedWith Flathead SlotNot Provided-Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / With Flathead SlotNot ProvidedNot Provided-TappedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedWith Screw Mount HoleNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedTapped
                                             Mounting Side ShapeStraight (Press-Fit)TappedThreadedThreadedTappedStraight (Press-Fit)TappedStraight (Press-Fit)ThreadedThreadedStraight (Press-Fit)ThreadedStraight (Press-Fit)Straight (Press-Fit)Straight (Press-Fit)Straight (Press-Fit)ThreadedThreaded-TappedStraight (Press-Fit)TappedStraight (Press-Fit)ThreadedThreadedThreadedThreadedTappedThreadedCircumference GrooveThreadedStraight (Press-Fit)Straight (Press-Fit)Straight (Press-Fit)Straight (Press-Fit)NotchStraight (Press-Fit)Straight (Press-Fit)ThreadedTappedThreadedTappedTappedTappedStraight (Press-Fit)
                                             Surface TreatmentNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Black Oxide / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Buffed / Hard Chrome Plating + BuffedPolishingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Black Oxide / Hard Chrome PlatingNot Provided / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Buffed / Hard Chrome Plating + BuffedNot ProvidedNot Provided / Black Oxide / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Buffed / Hard Chrome Plating + BuffedNot Provided / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Buffed / Hard Chrome Plating + BuffedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Black Oxide / Hard Chrome PlatingNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot ProvidedPolishingNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot ProvidedHard Chrome Plating / BuffedNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Buffed / Hard Chrome Plating + BuffedAnodizePolishing
                                             Heat TreatmentNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingCarburizedNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingDirectly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedCarburizedNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingDirectly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedCarburized
                                             MaterialSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelResinSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelStainless SteelStainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelStainless SteelStainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteelSteel / Stainless SteelStainless SteelSteelStainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelAluminumSteel
                                             Insertion Guide Outer Dia. D1(mm)1.2 ~ 306 ~ 353.5 ~ 303.5 ~ 305.5 ~ 308 ~ 255.5 ~ 301 ~ 305 ~ 305 ~ 153 ~ 156 ~ 301.5 ~ 301.5 ~ 152 ~ 301 ~ 303 ~ 153 ~ 303.5 ~ 17.5-2.5 ~ 135 ~ 301.5 ~ 305 ~ 30--3.5 ~ 136 ~ 153 ~ 16-3.5 ~ 17.58 ~ 25-1.5 ~ 15--11 ~ 303 ~ 403.5 ~ 155.5 ~ 306 ~ 305 ~ 305 ~ 30-6 ~ 25
                                             Insertion Guide Tolerance0/-0.010/-0.010/-0.010/-0.10/-0.01h60/-0.010/-0.01 ~ h70/-0.01g60/-0.010/-0.010/-0.010/-0.050/-0.010/-0.01 ~ h7g60/-0.01-0/-0.010/-0.010/-0.01 ~ h7h60/-0.010/-0.010/-0.010/-0.010/-0.010/-0.010/-0.01-h60/-0.010/-0.01g60/-0.010/-0.01g60/-0.010/-0.010/-0.01h60/-0.01 ~ h70/-0.01h6
                                             Mounting Side Outer Dia. d(Ø)1 ~ 206 ~ 20T3 ~ 20-5 ~ 20T5 ~ 185 ~ 20T1 ~ 203 ~ 20-2 ~ 103 ~ 201 ~ 201 ~ 102 ~ 201 ~ 20-3 ~ 20-6 ~ 122 ~ 105 ~ 20T1 ~ 203 ~ 203 ~ 123 ~ 123 ~ 105 ~ 105 ~ 166 ~ 203 ~ 125 ~ 182 ~ 121 ~ 105 ~ 126 ~ 2010 ~ 20-3 ~ 105 ~ 205 ~ 205 ~ 20T5 ~ 20T6 ~ 166 ~ 25
                                             Mounting Side Toleranceg6 ~ p6g6g6-g6p6g60/-0.005 ~ h7g6-m6 ~ p6g6m6 ~ p6m6m6 ~ p60/-0.005 ~ h7-g6-g6 ~ h7m6g6 ~ h7m6 ~ p6g6g6 ~ h7g6 ~ h7g60.012/0.007 ~ g6g6g6g6 ~ h7p6g6 ~ h70.012/0.007m6g6g6g6g6g6g6 ~ p6g6g6 ~ h7g6h6

                                             Loading...กำลังโหลด …

                                             Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                             Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Locating Pins