• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Locating Pins(Mounting Side Shape:Tapped)

A standard positioning pin available in various shapes and materials. Inexpensive stock items and dimension-specified items are available.
 • Large Head
 • Small Head
 • Straight / Air Vent
 • Shouldered
 • Screw Mounted
 • Flanged
 • Double-Stepped
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Basic Shape
Insertion Guide Tip Shape
Insertion Guide Tip Type
Insertion Guide Specifications
Mounting Side Shape
Surface Treatment
Heat Treatment
Material
Insertion Guide Outer Dia. D1(mm)
Insertion Guide Tolerance
Mounting Side Outer Dia. d(Ø)
Mounting Side Tolerance

  Locating Pins - Tip Shape Selectable (Straight Tapped)

   Locating Pins - Tip Shape Selectable (Configurable Shoulder Thickness-Threaded)

    Locating Pins - Sphere Large Head (Tapped)

     Locating Pins - Large Head, Tapered (Tapped)

      Locating Pins - Air Vent (Tapped)

       Locating Pins - Shouldered (Tapered, Tapped)

        Locating Pins - Small Head, Tapered (Tapped)

         Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Large Head, Tapered (Tapped)

          Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Tapped

           Locating Pins - Pilot Pins - Tapped

            Locating Pins - Straight, Tapered (Tapped)

             Pusher Pins - Straight

              Locating Pins - Large Flat Head (Tapped)

               Feed Pins - Shouldered - Tapped

                Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Straight (Tapped)

                 Height Adjusting Pins - Counterbored

                  Locating Pins - Sphere Small Head (Tapped)

                   Locating Pins - Large Head Tapered (Plastic Tip - Tapped)

                    Locating Pins - Sphere Small Head - D and P Selectable Tolerance

                     Locating Pins - Shouldered - Tapered, Shoulder Thickness Configurable - Tapped

                      Locating Pins - Large Head, Tapered - Tapped

                       Locating Pins - Sphere Small Head (D,P Tolerance Selectable-Tapped)

                        Locating Pins - Straight, Sphere (Tapped)

                         Locating Pins for Grippers - Tapped

                          Locating Pins - Small Flat Head (Tapped)

                           Pusher Pins - Small Head

                            Feed Pins - Solid - Tapped

                             Locating Pins - Sphere Large/Small Head - Set Screw

                              Detection Pins for Weld Nuts

                               Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Large Flat Head (Press Fit)

                                Locating Pins - Plastic, Large Head - Tapped

                                 Locating Pins - Small Flat Head (D,P Tolerance Selectable-Tapped)

                                  Locating Pins - Shouldered (Tapered - Shoulder Thickness Configurable-Tapped)

                                   Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/Small Flat Head/Tapped-

                                   • Add
                                   • Price Down

                                   Locating Pins - Specified Shoulder Thickness

                                    Locating Pins - Tapped

                                     Locating Pins - Shouldered-Taper Angle (D,P Tolerance Selectable-Tapped)

                                      Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/R/Taper R/Tapped

                                       Locating Pins - Sphere Small Head - Tapped

                                       • Price Down

                                       Locating Pilot Pins - B Dimension Configurable - Female Thread/ Without Flathead Slot

                                        Locating Pins Large Head Tapered Type -Female Thread-

                                         Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Sphere Large Head (Tapped)

                                          Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Small Head, Tapered (Tapped)

                                           Locating Pins - Large Flat Head - Side Locating - Tapped

                                            Locating Pins Double Stepped - Tapped

                                            Brand

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MiSUMi C-VALUE

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MiSUMi C-VALUE

                                            MISUMI

                                            MiSUMi C-VALUE

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                            Locating Pins - Tip Shape Selectable (Straight Tapped)

                                            Locating Pins - Tip Shape Selectable (Configurable Shoulder Thickness-Threaded)

                                            Locating Pins - Sphere Large Head (Tapped)

                                            Locating Pins - Large Head, Tapered (Tapped)

                                            Locating Pins - Air Vent (Tapped)

                                            Locating Pins - Shouldered (Tapered, Tapped)

                                            Locating Pins - Small Head, Tapered (Tapped)

                                            Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Large Head, Tapered (Tapped)

                                            Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Tapped

                                            Locating Pins - Pilot Pins - Tapped

                                            Locating Pins - Straight, Tapered (Tapped)

                                            Pusher Pins - Straight

                                            Locating Pins - Large Flat Head (Tapped)

                                            Feed Pins - Shouldered - Tapped

                                            Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Straight (Tapped)

                                            Height Adjusting Pins - Counterbored

                                            Locating Pins - Sphere Small Head (Tapped)

                                            Locating Pins - Large Head Tapered (Plastic Tip - Tapped)

                                            Locating Pins - Sphere Small Head - D and P Selectable Tolerance

                                            Locating Pins - Shouldered - Tapered, Shoulder Thickness Configurable - Tapped

                                            Locating Pins - Large Head, Tapered - Tapped

                                            Locating Pins - Sphere Small Head (D,P Tolerance Selectable-Tapped)

                                            Locating Pins - Straight, Sphere (Tapped)

                                            Locating Pins for Grippers - Tapped

                                            Locating Pins - Small Flat Head (Tapped)

                                            Pusher Pins - Small Head

                                            Feed Pins - Solid - Tapped

                                            Locating Pins - Sphere Large/Small Head - Set Screw

                                            Detection Pins for Weld Nuts

                                            Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Large Flat Head (Press Fit)

                                            Locating Pins - Plastic, Large Head - Tapped

                                            Locating Pins - Small Flat Head (D,P Tolerance Selectable-Tapped)

                                            Locating Pins - Shouldered (Tapered - Shoulder Thickness Configurable-Tapped)

                                            Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/Small Flat Head/Tapped-

                                            Locating Pins - Specified Shoulder Thickness

                                            Locating Pins - Tapped

                                            Locating Pins - Shouldered-Taper Angle (D,P Tolerance Selectable-Tapped)

                                            Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/R/Taper R/Tapped

                                            Locating Pins - Sphere Small Head - Tapped

                                            Locating Pilot Pins - B Dimension Configurable - Female Thread/ Without Flathead Slot

                                            Locating Pins Large Head Tapered Type -Female Thread-

                                            Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Sphere Large Head (Tapped)

                                            Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Small Head, Tapered (Tapped)

                                            Locating Pins - Large Flat Head - Side Locating - Tapped

                                            Locating Pins Double Stepped - Tapped

                                            CAD
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 7 Day(s) or more 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) 4 Day(s) or more 5 Day(s) 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more
                                            Basic ShapeLarge Head / Straight / Air VentShoulderedLarge HeadLarge HeadStraight / Air VentShoulderedSmall HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadStraight / Air VentStraight / Air VentLarge HeadShoulderedStraight / Air VentSmall HeadSmall HeadLarge HeadStraight / Air VentLarge HeadLarge HeadSmall HeadStraight / Air VentScrew MountedSmall HeadSmall HeadLarge HeadShoulderedSmall HeadLarge HeadLarge HeadSmall HeadShoulderedSmall HeadShoulderedLarge HeadShoulderedLarge HeadSmall HeadLarge HeadLarge HeadLarge HeadSmall HeadLarge HeadDouble-Stepped
                                            Insertion Guide Tip ShapeRound / DiamondRound / DiamondRound / DiamondRound / DiamondRoundRound / DiamondRound / DiamondRound / DiamondRound / DiamondRoundRoundRoundRoundRoundRoundRound / DiamondRound / DiamondRound-Round / DiamondRound / DiamondRound / DiamondRoundRoundRoundRoundRoundRound / DiamondRoundRoundRoundRoundRound / DiamondRoundDiamondRoundRoundRound / DiamondRound / DiamondRoundRoundRound / DiamondRound / DiamondRoundRound
                                            Insertion Guide Tip TypeTapered / Taper R / RTapered / Taper R / RSphericalTaperedTaperedTaperedTaperedTaperedTaperedRound TaperedTaperedTapered / Taper R / Spherical / FlatFlatTaperedTapered / SphericalTaperedSphericalTaperedTaper R / RSphericalTaperedSphericalSphericalFlatFlatSpherical / FlatTaperedTaperedTapered / Taper R / SphericalFlatTapered / Spherical / FlatFlatTaperedFlatTaperedFlatTaperedTaper R / RSphericalRound TaperedTaperedSphericalTaperedFlatTapered
                                            Insertion Guide SpecificationsNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / With Flathead SlotNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided-Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided-Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided-Not ProvidedNot ProvidedNot Provided--Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided
                                            Mounting Side ShapeTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTappedTapped
                                            Surface TreatmentNot Provided / Black Oxide / Hard Chrome PlatingNot Provided / Black Oxide / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Buffed / Hard Chrome Plating + BuffedNot Provided / Hard Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome Plating / Buffed / Hard Chrome Plating + BuffedAnodizeNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Black OxideNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot ProvidedHard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided-Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome Plating
                                            Heat TreatmentNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Directly QuenchingNot Provided / Directly QuenchingNot Provided-Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / CarburizedNot Provided / Directly Quenching
                                            MaterialSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelStainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelResinSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelStainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelStainless SteelSteel / Stainless SteelAluminumSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelResinSteel / Stainless SteelStainless SteelSteelStainless SteelResinSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelStainless SteelStainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelStainless Steel-Stainless SteelSteelStainless SteelStainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel
                                            Insertion Guide Outer Dia. D1(mm)6 ~ 355 ~ 225.5 ~ 305.5 ~ 305 ~ 123 ~ 203 ~ 20-5 ~ 306 ~ 155 ~ 106 ~ 255 ~ 304 ~ 11--3 ~ 205.5 ~ 30-5 ~ 30--5 ~ 10-4 ~ 203 ~ 256.5 ~ 133 ~ 13--6.5 ~ 15--4 ~ 164 ~ 206.5 ~ 30-6.5 ~ 17.54 ~ 166 ~ 158 ~ 30--8.5 ~ 306 ~ 30
                                            Insertion Guide Tolerance0/-0.010/-0.010/-0.010/-0.01g60/-0.010/-0.010/-0.010/-0.01 ~ h70/-0.01g6 ~ h70/-0.3h60/-0.010/-0.010/-0.01 ~ h70/-0.010/-0.01-0/-0.01 ~ h70/-0.010/-0.01 ~ h7g6 ~ h7g6h60/-0.30/-0.01-0/-0.20/-0.010/-0.050/-0.01 ~ h70/-0.010/-0.010/-0.010/-0.01 ~ h70/-0.01 ~ h7-0/-0.010/-0.010/-0.010/-0.010/-0.010/-0.010/-0.01
                                            Mounting Side Outer Dia. d(Ø)6 ~ 20T6 ~ 205 ~ 20T5 ~ 20T5 ~ 125 ~ 20T5 ~ 20T6 ~ 125 ~ 20T5 ~ 105 ~ 106 ~ 255 ~ 20T6 ~ 106 ~ 105 ~ 205 ~ 20T5 ~ 206.01 ~ 10.35 ~ 20T6 ~ 166 ~ 205 ~ 10-6 ~ 20T6 ~ 256 ~ 106 ~ 1212 ~ 166 ~ 126 ~ 106 ~ 205 ~ 206 ~ 166 ~ 206 ~ 20T6 ~ 206 ~ 126 ~ 165 ~ 106 ~ 206 ~ 126 ~ 166 ~ 206 ~ 20
                                            Mounting Side Toleranceg6g6g6g6g6g6g6g6 ~ h7g6 ~ h70.012/0.007 ~ g6g6 ~ h70/-0.3g6g6g6 ~ h7g6 ~ h7g6g6g6 ~ h7g6 ~ h7g6g6 ~ h7g6 ~ h7g6g60/-0.3g6-±0.2g6 ~ h7g6g6 ~ h7g6g6 ~ h7g6g6 ~ h7g6 ~ h7g6 ~ h7g6 ~ h7g6g6g6 ~ h7g6 ~ h7g6g6

                                            Loading...กำลังโหลด …

                                            Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                            Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Locating Pins