• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
  MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

Support Units(Type:Support Side)

 • Fixed Side
 • Support Side
 • Related Components
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Shape
Mounting Method
Shaft Dia. d(Ø)
Bearing Type
Bearing Grade
Surface Treatment
Shaft Height H(mm)
Support Material
Thickness B(mm)
Outer Dia. D(Ø)
Width W(mm)

  Support Units-Support Side/Square

   Retaining Side Support UnitSquare TypeBF Type

    Support Units-Support Side/Round

     Support Units/Square/Support Side/Low Profile

      Retaining Side Support UnitSquare TypeEF Type

       Support Units-Support Side/Square/C-Value

        Retaining Side Support UnitRound TypeFF Type

         Support Units-Support Side/Round/Retaining Ring

          Support Units-Support Side/Square/Retaining Ring

           Support Units/Square Type/Support Side/Mounting Hole Narrow Pitch

            Support Units-Support Side/Round/C-Value

             BF Type Support Unit (SQUARE TYPE FOR SUPPORT)

              Support Unit for Support Side (square) (for small device light load)

               Support Units with Damper-Support Side/Retaining Ring

                Support Units-Support Side/Square/Compact

                 Support Units-Support Side/Square/Mounting Hole Narrow Pitch/C-Value

                  Support Units - Convex Standard - Support Side Convex Type - [ECJF]

                   Support Units - Square, Support Side Square Type· Fixed Side Square Type - [ACJF]

                    Support Units - Support Side, Round - [FCJF]

                     Support Units - Square Type, Fixed Side, Square EF Type -

                      Support Units - Square Type - Fixed Side, Square BF Type -

                       Support Units - Square Type - Fixed Side, Square AF Type -

                        Support Unit - Round Type, Fixed Side, Round - EF Type -

                         Support Unit - Round Type, Fixed Side, Round - CK Type - [CSGK]

                          Support Units - Round Type, Fixed Side, Round - CF Type -

                           EF Type Support Unit (SQUARE TYPE FOR SUPPORT)

                            AF Type Support Unit (SQUARE TYPE FOR SUPPORT)

                             FF Type Support Unit (ROUND TYPE FOR SUPPORT)

                              CF Type Support Unit (LOW CENTER TYPE FOR FIXTURE)

                               CK Type Support Unit (LOW CENTER TYPE FOR SUPPORT)

                                EF Series Support Units

                                Brand

                                MISUMI

                                THK

                                MISUMI

                                MISUMI

                                THK

                                MISUMI

                                MiSUMi C-VALUE

                                THK

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MiSUMi C-VALUE

                                SUNGIL

                                NSK

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MiSUMi C-VALUE

                                CHENGJUN

                                CHENGJUN

                                CHENGJUN

                                SUNGIL

                                SUNGIL

                                SUNGIL

                                SUNGIL

                                SUNGIL

                                SUNGIL

                                SUNGIL

                                SUNGIL

                                SUNGIL

                                SUNGIL

                                SUNGIL

                                HIWIN

                                Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                Support Units-Support Side/Square

                                Retaining Side Support UnitSquare TypeBF Type

                                Support Units-Support Side/Round

                                Support Units/Square/Support Side/Low Profile

                                Retaining Side Support UnitSquare TypeEF Type

                                Support Units-Support Side/Square/C-Value

                                Retaining Side Support UnitRound TypeFF Type

                                Support Units-Support Side/Round/Retaining Ring

                                Support Units-Support Side/Square/Retaining Ring

                                Support Units/Square Type/Support Side/Mounting Hole Narrow Pitch

                                Support Units-Support Side/Round/C-Value

                                BF Type Support Unit (SQUARE TYPE FOR SUPPORT)

                                Support Unit for Support Side (square) (for small device light load)

                                Support Units with Damper-Support Side/Retaining Ring

                                Support Units-Support Side/Square/Compact

                                Support Units-Support Side/Square/Mounting Hole Narrow Pitch/C-Value

                                Support Units - Convex Standard - Support Side Convex Type - [ECJF]

                                Support Units - Square, Support Side Square Type· Fixed Side Square Type - [ACJF]

                                Support Units - Support Side, Round - [FCJF]

                                Support Units - Square Type, Fixed Side, Square EF Type -

                                Support Units - Square Type - Fixed Side, Square BF Type -

                                Support Units - Square Type - Fixed Side, Square AF Type -

                                Support Unit - Round Type, Fixed Side, Round - EF Type -

                                Support Unit - Round Type, Fixed Side, Round - CK Type - [CSGK]

                                Support Units - Round Type, Fixed Side, Round - CF Type -

                                EF Type Support Unit (SQUARE TYPE FOR SUPPORT)

                                AF Type Support Unit (SQUARE TYPE FOR SUPPORT)

                                FF Type Support Unit (ROUND TYPE FOR SUPPORT)

                                CF Type Support Unit (LOW CENTER TYPE FOR FIXTURE)

                                CK Type Support Unit (LOW CENTER TYPE FOR SUPPORT)

                                EF Series Support Units

                                CAD
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 3D
                                • 3D
                                • 2D / 3D
                                • 3D
                                • 3D
                                • 2D / 3D
                                Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more 5 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more
                                TypeSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport Side
                                ShapeSquareSquareRoundSquareSquareSquareRoundRoundSquareSquareRoundSquareSquareSquareSquareSquareSquareSquareSquareSquareSquareSquareRound / Round, 2 Set Screw Flats at both endsSquareSquareSquareSquareRound / Round, 2 Set Screw Flats at both endsSquareSquareSquare
                                Mounting MethodFace MountingFace MountingSide MountFace MountingFace MountingFace MountingSide MountSide MountFace MountingFace MountingFace MountingFace MountingFace MountingFace MountingBottom MountSide MountFace MountingFace MountingSide MountFace MountingFace MountingFace MountingSide MountFace MountingFace MountingFace MountingFace MountingSide MountFace MountingFace MountingFace Mounting
                                Shaft Dia. d(Ø)6 ~ 258 ~ 406 ~ 256 ~ 206 ~ 206 ~ 256 ~ 306 ~ 206 ~ 258 ~ 156 ~ 256 ~ 406 ~ 258 ~ 256 ~ 158 ~ 256 ~ 208 ~ 206 ~ 306 ~ 256 ~ 406 ~ 206 ~ 408 ~ 156 ~ 156 ~ 256 ~ 206 ~ 406 ~ 158 ~ 1510
                                Bearing TypeRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, Single-Radial Bearing, Single-Radial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, Single--Radial Bearing, SingleAngular Contact BearingRadial Bearing, Single--Radial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, Single
                                Bearing Grade------------Grade 4---Grade 0Grade 0Grade 0----P0-C7 ~ C8-----P0-C7 ~ C8Grade 5
                                Surface TreatmentBlack Oxide / Electroless Nickel Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot ProvidedBlack Oxide / Electroless Nickel Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingNot ProvidedBlack OxideNot ProvidedBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingBlack OxideBlack OxideBlack Oxide / Low Temperature Black Chrome PlatingBlack OxideBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack Oxide
                                Shaft Height H(mm)13 ~ 3522 ~ 60-11 ~ 2813 ~ 3013 ~ 35--13 ~ 3522 ~ 28-17 ~ 6015.5 ~ 3922 ~ 3517 ~ 3022 ~ 4817 ~ 3025 ~ 30-13 ~ 3517 ~ 6017 ~ 30-15.5 ~ 2215.5 ~ 2213 ~ 3517 ~ 30-15.5 ~ 2215.5 ~ 2225
                                Support MaterialSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteel
                                Thickness B(mm)12 ~ 3020 ~ 374 ~ 1012 ~ 2612 ~ 2612 ~ 304 ~ 104 ~ 912 ~ 30204 ~ 1014 ~ 3715 ~ 3020 ~ 3015 ~ 2020 ~ 3014 ~ 2620 ~ 264 ~ 912 ~ 3014 ~ 3715 ~ 264 ~ 1921.5 ~ 2516 ~ 2012 ~ 3015 ~ 264 ~ 1916 ~ 2021.5 ~ 2520
                                Outer Dia. D(Ø)--36 ~ 98----36 ~ 85--36 ~ 98-----------36 ~ 176----36 ~ 176---
                                Width W(mm)42 ~ 10560 ~ 16028 ~ 7942 ~ 9542 ~ 9542 ~ 10528 ~ 9328 ~ 6842 ~ 10560 ~ 7028 ~ 7952 ~ 16052 ~ 10570 ~ 10532 ~ 4660 ~ 10652 ~ 9570 ~ 9528 ~ 9342 ~ 10552 ~ 16052 ~ 9528 ~ 12862 ~ 8062 ~ 8042 ~ 10552 ~ 9528 ~ 12862 ~ 8062 ~ 8070

                                Loading...กำลังโหลด …

                                1. 1

                                Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Support Units