• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Support Units

Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Shape
Mounting Method
Shaft Dia. d(Ø)
Bearing Type
Bearing Grade
Surface Treatment
Shaft Height H(mm)
Support Material
Thickness B(mm)
Outer Dia. D(Ø)
Width W(mm)

  Support Units-Fixed Side/Square

   Support Units-Fixed Side/Round

    Fixed Side Support UnitSquare TypeBK Type

     Support Units-Support Side/Square

      Support Units-Support Side/Round

       Support Units-Fixed Side/Round/Economy

        Support Units - Fixed Side, Square <Convenient> - Integrated AC Servo Motor Bracket

         Support Units/Square/Support Side/Low Profile

          Support Units-Fixed Side/Square/C-Value

           Fixed Side Support UnitRound TypeFK Type

            Support Units-Fixed Side/Square/Low Profile Type

             FK Series Support Units

              Support Units-Fixed Side/Square/Economy

               Support Units-Support Side/Square/C-Value

                Lock Nuts RN Type

                 Support Units-Fixed Side/Round/C-Value

                  Support Unit for Small Device Light Load Fixed Side Support Unit (square)

                   Support Units-Support Side/Round/Retaining Ring

                    Retaining Side Support UnitSquare TypeBF Type

                     Retaining Side Support UnitSquare TypeEF Type

                      Retaining Side Support UnitRound TypeFF Type

                       Fixed Side Support UnitSquare TypeEK Type

                        Support Unit for Small Device Load Fixed Side Support Unit (round)

                         Support Units-Support Side/Round/C-Value

                          Support Units - Round Type, Fixed Side, Round - FK Type -

                           Machine Tools: Ball Screw Support Unit

                            Support Units-Fixed Side/Square/With Dowel Holes

                             Support Units-Support Side/Square/Retaining Ring

                              Manufacturing machinery Support Unit for high speed · heavy load Fixed side support unit (round)

                               Support Unit for Support Side (square) (for small device light load)

                                Support Kit for Transport Ball Screw

                                 BK Series Support Unit

                                  Precision Collars for Support Units

                                   Lock Nut For High Speed · Heavy Weight

                                    Support Units/Square Type/Support Side/Mounting Hole Narrow Pitch

                                     Support Units-Fixed Side/Square/Mounting Hole Narrow Pitch

                                      Support Units-Fixed Side/Square/Mounting Hole Narrow Pitch/C-Value

                                       BF Type Support Unit (SQUARE TYPE FOR SUPPORT)

                                        Lock Nut For Light Load

                                         Support Units - Fixed Side, Round <Cost Reduction> - Fixed Side Radial Bearing Type (Economical, for Low Speed Applications)

                                          Support Units-Support Side/Square/Mounting Hole Narrow Pitch/C-Value

                                           Support Units - Support Side, Round - [FCJF]

                                            Support Units - Square Type - Fixed Side, Square EK Type -

                                             Spacer

                                              EK Series Support Units

                                              Brand

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              THK

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MiSUMi C-VALUE

                                              THK

                                              MISUMI

                                              HIWIN

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MiSUMi C-VALUE

                                              THK

                                              MISUMI

                                              MiSUMi C-VALUE

                                              NSK

                                              MISUMI

                                              THK

                                              THK

                                              THK

                                              THK

                                              NSK

                                              MISUMI

                                              MiSUMi C-VALUE

                                              SUNGIL

                                              NSK

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              NSK

                                              NSK

                                              NSK

                                              HIWIN

                                              MISUMI

                                              NSK

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MiSUMi C-VALUE

                                              SUNGIL

                                              NSK

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MiSUMi C-VALUE

                                              CHENGJUN

                                              SUNGIL

                                              NSK

                                              HIWIN

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Support Units-Fixed Side/Square

                                              Support Units-Fixed Side/Round

                                              Fixed Side Support UnitSquare TypeBK Type

                                              Support Units-Support Side/Square

                                              Support Units-Support Side/Round

                                              Support Units-Fixed Side/Round/Economy

                                              Support Units - Fixed Side, Square - Integrated AC Servo Motor Bracket

                                              Support Units/Square/Support Side/Low Profile

                                              Support Units-Fixed Side/Square/C-Value

                                              Fixed Side Support UnitRound TypeFK Type

                                              Support Units-Fixed Side/Square/Low Profile Type

                                              FK Series Support Units

                                              Support Units-Fixed Side/Square/Economy

                                              Support Units-Support Side/Square/C-Value

                                              Lock Nuts RN Type

                                              Support Units-Fixed Side/Round/C-Value

                                              Support Unit for Small Device Light Load Fixed Side Support Unit (square)

                                              Support Units-Support Side/Round/Retaining Ring

                                              Retaining Side Support UnitSquare TypeBF Type

                                              Retaining Side Support UnitSquare TypeEF Type

                                              Retaining Side Support UnitRound TypeFF Type

                                              Fixed Side Support UnitSquare TypeEK Type

                                              Support Unit for Small Device Load Fixed Side Support Unit (round)

                                              Support Units-Support Side/Round/C-Value

                                              Support Units - Round Type, Fixed Side, Round - FK Type -

                                              Machine Tools: Ball Screw Support Unit

                                              Support Units-Fixed Side/Square/With Dowel Holes

                                              Support Units-Support Side/Square/Retaining Ring

                                              Manufacturing machinery Support Unit for high speed · heavy load Fixed side support unit (round)

                                              Support Unit for Support Side (square) (for small device light load)

                                              Support Kit for Transport Ball Screw

                                              BK Series Support Unit

                                              Precision Collars for Support Units

                                              Lock Nut For High Speed · Heavy Weight

                                              Support Units/Square Type/Support Side/Mounting Hole Narrow Pitch

                                              Support Units-Fixed Side/Square/Mounting Hole Narrow Pitch

                                              Support Units-Fixed Side/Square/Mounting Hole Narrow Pitch/C-Value

                                              BF Type Support Unit (SQUARE TYPE FOR SUPPORT)

                                              Lock Nut For Light Load

                                              Support Units - Fixed Side, Round - Fixed Side Radial Bearing Type (Economical, for Low Speed Applications)

                                              Support Units-Support Side/Square/Mounting Hole Narrow Pitch/C-Value

                                              Support Units - Support Side, Round - [FCJF]

                                              Support Units - Square Type - Fixed Side, Square EK Type -

                                              Spacer

                                              EK Series Support Units

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more
                                              TypeFixed SideFixed SideFixed SideSupport SideSupport SideFixed SideFixed SideSupport SideFixed SideFixed SideFixed SideFixed SideFixed SideSupport SideRelated ComponentsFixed SideFixed SideSupport SideSupport SideSupport SideSupport SideFixed SideFixed SideSupport SideFixed SideFixed SideFixed SideSupport SideFixed SideSupport SideFixed SideFixed SideRelated ComponentsRelated ComponentsSupport SideFixed SideFixed SideSupport SideRelated ComponentsFixed SideSupport SideSupport SideFixed SideRelated ComponentsFixed Side
                                              ShapeSquareRoundSquareSquareRoundRoundSquareSquareSquareRoundSquareRoundSquareSquare-RoundSquareRoundSquareSquareRoundSquareRound / Round, 2 Set Screw Flats at both endsRoundRound / Round, 2 Set Screw Flats at both endsRound, 2 Set Screw Flats at both endsSquareSquareRound, 2 Set Screw Flats at both endsSquareRound, 2 Set Screw Flats at both endsSquare-RoundSquareSquareSquareSquareRoundRoundSquareSquareSquare-Square
                                              Mounting MethodFace MountingSide MountFace MountingFace MountingSide MountSide MountFace MountingFace MountingFace MountingSide MountFace MountingSide MountFace MountingFace Mounting-Side MountFace MountingSide MountFace MountingFace MountingSide MountFace MountingSide MountFace MountingSide MountSide MountFace MountingFace MountingSide MountFace MountingSide MountFace Mounting-Side MountFace MountingFace MountingFace MountingFace MountingSide MountSide MountSide MountSide MountFace Mounting-Face Mounting
                                              Shaft Dia. d(Ø)6 ~ 256 ~ 2510 ~ 406 ~ 256 ~ 2510 ~ 258 ~ 206 ~ 206 ~ 254 ~ 306 ~ 208 ~ 1510 ~ 256 ~ 25-6 ~ 254 ~ 256 ~ 208 ~ 406 ~ 206 ~ 304 ~ 204 ~ 256 ~ 254 ~ 4017 ~ 358 ~ 256 ~ 2517 ~ 406 ~ 254 ~ 615-M17 ~ M408 ~ 1510 ~ 1510 ~ 256 ~ 40M6 ~ M256 ~ 208 ~ 256 ~ 304 ~ 256 ~ 2512
                                              Bearing TypeAngular Contact BearingAngular Contact BearingAngular Contact BearingRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleAngular Contact Bearing--Angular Contact BearingAngular Contact BearingAngular Contact BearingAngular Contact BearingAngular Contact Bearing--Angular Contact BearingAngular Contact BearingRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleRadial Bearing, SingleAngular Contact BearingAngular Contact Bearing-Angular Contact Bearing / Radial Bearing, DoubleAngular Contact BearingAngular Contact BearingRadial Bearing, SingleAngular Contact BearingAngular Contact BearingAngular Contact BearingAngular Contact Bearing---Angular Contact BearingAngular Contact BearingRadial Bearing, Single-Radial Bearing, Single-Radial Bearing, SingleRadial Bearing, Single / Radial Bearing, Double-Angular Contact Bearing
                                              Bearing GradeGrade 5Grade 5Grade 5--Grade 0--Grade 5Grade 5Grade 5Grade 5Grade 0--Grade 5Grade 4----Grade 5Grade 4-P0-C7 ~ C8Grade 4Grade 5-Grade 4Grade 4Grade 4Grade 5---Grade 5Grade 5----Grade 0P0-C7 ~ C8-Grade 5
                                              Surface TreatmentBlack Oxide / Electroless Nickel Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingBlack Oxide / Electroless Nickel Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot ProvidedBlack Oxide / Electroless Nickel Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingBlack Oxide / Electroless Nickel Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingBlack Oxide / Electroless Nickel Plating / Low Temperature Black Chrome Plating-Black Oxide / Electroless Nickel PlatingBlack OxideNot ProvidedBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingBlack OxideBlack Oxide / Electroless Nickel Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingBlack Oxide-Black OxideBlack Oxide / Low Temperature Black Chrome PlatingBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedBlack Oxide / Low Temperature Black Chrome PlatingBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingBlack OxideBlack Oxide / Low Temperature Black Chrome PlatingBlack OxideBlack Oxide-Black OxideBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack OxideBlack Oxide
                                              Shaft Height H(mm)13 ~ 35-22 ~ 6013 ~ 35---11 ~ 2813 ~ 35-11 ~ 28-22 ~ 3513 ~ 35--10 ~ 39-22 ~ 6013 ~ 30-10 ~ 30----17 ~ 3513 ~ 35-15.5 ~ 39-28--22 ~ 2822 ~ 2822 ~ 4817 ~ 60--22 ~ 48-10 ~ 35-25
                                              Support MaterialSteelSteelSteelSteelSteelSteel-SteelSteelSteelSteelSteelSteelSteel-SteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteel-SteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteel
                                              Thickness B(mm)20 ~ 4813 ~ 3025 ~ 6112 ~ 304 ~ 1016 ~ 30-12 ~ 2620 ~ 489 ~ 3220 ~ 4214 ~ 1727 ~ 5812 ~ 30-13 ~ 3014 ~ 614 ~ 920 ~ 3712 ~ 264 ~ 1015 ~ 4213.5 ~ 574 ~ 109 ~ 4332 ~ 4823 ~ 4812 ~ 3060 ~ 9615 ~ 309 ~ 1127-18 ~ 222025 ~ 2725 ~ 4214 ~ 375 ~ 1613 ~ 3020 ~ 304 ~ 915 ~ 485 ~ 1424
                                              Outer Dia. D(Ø)-35 ~ 98--36 ~ 9852 ~ 98---32 ~ 117-43 ~ 63---35 ~ 98-36 ~ 85----26 ~ 9836 ~ 9832 ~ 176106 ~ 142--106 ~ 142-25 ~ 30--37 ~ 60----14.5 ~ 4235 ~ 85---9.5 ~ 32-
                                              Width W(mm)42 ~ 10528 ~ 7960 ~ 16042 ~ 10528 ~ 7942 ~ 79-42 ~ 9542 ~ 10525 ~ 9342 ~ 9535 ~ 5270 ~ 10542 ~ 105-28 ~ 7927 ~ 10528 ~ 6860 ~ 16042 ~ 9528 ~ 9334 ~ 9514 ~ 7928 ~ 7925 ~ 12880 ~ 10652 ~ 10542 ~ 10580 ~ 10652 ~ 10514 ~ 1970-32 ~ 5560 ~ 7060 ~ 7060 ~ 10652 ~ 16012 ~ 3628 ~ 6860 ~ 10628 ~ 9334 ~ 105-70

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Support Units