• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ball Screw(Page3)

Precision ball screws and rolled ball screws manufactured by MISUMI are available in extensive shaft diameters and precision grades.

 

[What is a ball screw?] It is a part that utilizes the principle of linear motion rolling bearings to convert rotary motion to linear motion or vice versa, and is mainly used for positioning and transportation.

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Product Type
Flange Shape
Accuracy Grade
Screw Shaft O.D. d(Ø)
Lead(mm)
Axial End Type

  Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20(C-BSSH)

   Precision Ball Screw, Shaft End Complete Product (BNK Type), Shaft Diameter 4, Lead 1

    Precision Ball Screw, Shaft End finished product (BNK Shape), Shaft Diameter 8, Lead 1

     Standard inventory precision ball screw axis terminal process part MBF type

      Rolling ball screw, no-preload type (nut body), CNF

       Precision Ball Screw, Shaft End finished product (BNK Shape), Shaft Diameter 10, Lead 2

        Precision Ball Screw, Shaft End finished product (BNK Shape), Shaft Diameter 14, Lead 2

         Precision Ball Screws

          Precision Ball Screw, WHF Type

           Precision Ball Screws MBF

            Rolling Ball Screw MV Series (with no screw axis surface process)

             Precision Ball Screw, Shaft End finished product (BNK Shape), Shaft Diameter 6, Lead 1

              Precision Ball Screw with Ball Retainer SBKH Type

               Precision ball screw with ball retainer SDA type

                Precision Ball Screws - BLW Type

                 Precision Ball Screws DKN Type

                  Rolled Ball Screw CNF Type

                   Precision Ball Screw, Shaft End (BNK Shape), Shaft Diameter 10, Lead 4

                    Precision Ball Screw, Shaft End (BNK Type), Shaft Diameter 20, Lead 10

                     Precision Ball Screw, Shaft End finished product (BNK Shape), Shaft Diameter 14, Lead 8

                      BLK Type Rolling Ball Screw (Large Lead) with Overall Length 1 mm Specified and Shaft Tip Machining Compatibility, Ships Out on the5th Day After Ordering

                       Rolling Ball Screw BSM Series Medium Lead Compact Type

                        Precision Ball Screw High SpeedRotatable Nut (Shaft Diameter 12, Lead 5 / 10)

                         Precision Ball Screw High SpeedRotatable Nut (Shaft Diameter 20 Lead 5 / 10 / 20)

                         Brand

                         MISUMI

                         THK

                         THK

                         THK

                         THK

                         THK

                         THK

                         THK

                         THK

                         THK

                         MORIMOTO SHAFT

                         THK

                         THK

                         THK

                         THK

                         THK

                         THK

                         THK

                         THK

                         THK

                         THK

                         OZAK

                         HIWIN

                         HIWIN

                         Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                         Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20(C-BSSH)

                         Precision Ball Screw, Shaft End Complete Product (BNK Type), Shaft Diameter 4, Lead 1

                         Precision Ball Screw, Shaft End finished product (BNK Shape), Shaft Diameter 8, Lead 1

                         Standard inventory precision ball screw axis terminal process part MBF type

                         Rolling ball screw, no-preload type (nut body), CNF

                         Precision Ball Screw, Shaft End finished product (BNK Shape), Shaft Diameter 10, Lead 2

                         Precision Ball Screw, Shaft End finished product (BNK Shape), Shaft Diameter 14, Lead 2

                         Precision Ball Screws

                         Precision Ball Screw, WHF Type

                         Precision Ball Screws MBF

                         Rolling Ball Screw MV Series (with no screw axis surface process)

                         Precision Ball Screw, Shaft End finished product (BNK Shape), Shaft Diameter 6, Lead 1

                         Precision Ball Screw with Ball Retainer SBKH Type

                         Precision ball screw with ball retainer SDA type

                         Precision Ball Screws - BLW Type

                         Precision Ball Screws DKN Type

                         Rolled Ball Screw CNF Type

                         Precision Ball Screw, Shaft End (BNK Shape), Shaft Diameter 10, Lead 4

                         Precision Ball Screw, Shaft End (BNK Type), Shaft Diameter 20, Lead 10

                         Precision Ball Screw, Shaft End finished product (BNK Shape), Shaft Diameter 14, Lead 8

                         BLK Type Rolling Ball Screw (Large Lead) with Overall Length 1 mm Specified and Shaft Tip Machining Compatibility, Ships Out on the5th Day After Ordering

                         Rolling Ball Screw BSM Series Medium Lead Compact Type

                         Precision Ball Screw High SpeedRotatable Nut (Shaft Diameter 12, Lead 5 / 10)

                         Precision Ball Screw High SpeedRotatable Nut (Shaft Diameter 20 Lead 5 / 10 / 20)

                         CAD
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D
                         • 2D / 3D
                         • 2D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D / 3D
                         • 2D
                         • 2D
                         Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 98 Day(s) or more 43 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more Quote Quote Quote 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more Quote Quote Quote Quote Quote 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more Quote 98 Day(s) or more Quote Quote
                         Product TypePrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball Screw
                         Flange ShapeRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound ShapeRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound ShapeRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsSquare ShapeSquare ShapeSquare ShapeRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsSquare ShapeSquare Shape
                         Accuracy GradeC5C3 / C5 / C7C3 / C5 / C7C3 / C5 / C7-C3 / C5 / C7C3 / C5 / C7C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C7C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C7C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C7C10C3 / C5 / C7C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C7C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C7C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C7C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C7C7 / C10 / C8C3 / C5 / C7C5 / C7C5 / C7C10C10C5C5
                         Screw Shaft O.D. d(Ø)25484 ~ 1415 ~ 30101415 ~ 5015 ~ 254 ~ 148 ~ 32663 ~ 12016 ~ 2515 ~ 5040 ~ 6315 ~ 301020141510 ~ 801220
                         Lead(mm)5 ~ 25111 ~ 430 ~ 602210 ~ 5020 ~ 501 ~ 42 ~ 32132 ~ 6016 ~ 2510 ~ 502030 ~ 604108104 ~ 105 ~ 105 ~ 20
                         Axial End TypeStandard Shaft End Alterations Item-----------------------

                         Loading...กำลังโหลด …

                         Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                         Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Ball Screw