• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ball Screw

Precision ball screws and rolled ball screws manufactured by MISUMI are available in extensive shaft diameters and precision grades.

 

[What is a ball screw?] It is a part that utilizes the principle of linear motion rolling bearings to convert rotary motion to linear motion or vice versa, and is mainly used for positioning and transportation.

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Product Type
Flange Shape
Accuracy Grade
Screw Shaft O.D. d(Ø)
Lead(mm)
Axial End Type

  Rolled Ball Screws Block Nut - Shaft Dia. 15, 20, 25; Lead 5, 10 - Accuracy Grade C10

   Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5

    Brackets for Ball Screws - Block Type

     Standard Ball Screw Compact FA Series For General use PSS Type

      Precision Ball Screw, BNT Type

       Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 28, 32; Lead 6, 10, 32 - Accuracy Grade C7, C10

        Roller ball screw BTK type

         Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 8; Lead 2 - Accuracy Grade C5

          Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15, Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C3, C5, C7

           Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5, 10, 25(C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)

            Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C7, C10

             Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12; Lead 5, 10(C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)

              Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5 - Accuracy Grade C10

               Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10 - Accuracy Grade C10

                Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12, Lead 2, 4, 5, 10 - Accuracy Grade C3, C5, C7

                 Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20(C-BSSH)

                  Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C7, C10

                   Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20, Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5, C7

                    Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12, Lead 2, 4, 5, 10 - Accuracy Grade C3, C5, C7

                     Roller ball screw BNT type

                      Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5, 10, 25 - Accuracy Grade C5

                       Rolled Ball Screws Standard Nut/Diameter 25/Lead 5,10 or 25

                        Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20(C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)

                         Compatible with shaft end processing - Specified to length of 1 mm - Rolling ball screw SSV-type

                          Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12; Lead 5, 10(C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)

                           Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10 - Accuracy Grade C10

                            Roller ball screw no pre-loading type (shaft part) TS

                             Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5

                              Precision ball screw BNF type

                               Rolling ball screw, no-preload type (nut body), BTK

                                Rotating ball screw no-preloaded type (one nut) WTF

                                 Precision Ball Screw, Shaft End Formed Part MDK Type

                                  Roller ball screw WTF type

                                   Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10, 20(C-BSSH)

                                    Precision Ball Screw, Shaft End finished product (BNK Shape), Shaft Diameter 20, Lead 20

                                     Rolled Ball Screw, BLK Type

                                      Precision Ball Screw - Unfinished Shaft Ends - BIF Type

                                       Standard Ball Screw Compact FA Series For Transport FSS Type

                                        Compatible with shaft end processing - Specified to length of 1 mm - Rolling ball screw FSB-type

                                         Precision Ball Screw High SpeedRotatable Nut (Shaft Diameter 15, Lead 5 / 10 / 20)

                                          Precision Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 6, 8, Lead 1, 2 - Accuracy Grade C3, C5, C7

                                           Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 8; Lead 2 - Accuracy Grade C5

                                            Precision Ball Screws DIK Type

                                             Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 8; Lead 2, 4 - Accuracy Grade C7, C10

                                              Roller ball screw no pre-loading type (nut component) BNT

                                              Brand

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MiSUMi C-VALUE

                                              MISUMI

                                              NSK

                                              THK

                                              MISUMI

                                              THK

                                              MISUMI

                                              MiSUMi C-VALUE

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MiSUMi C-VALUE

                                              THK

                                              MISUMI

                                              MiSUMi C-VALUE

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              HIWIN

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              THK

                                              MISUMI

                                              MiSUMi C-VALUE

                                              THK

                                              THK

                                              THK

                                              THK

                                              THK

                                              MISUMI

                                              THK

                                              THK

                                              THK

                                              NSK

                                              HIWIN

                                              HIWIN

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MiSUMi C-VALUE

                                              THK

                                              MISUMI

                                              THK

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Rolled Ball Screws Block Nut - Shaft Dia. 15, 20, 25; Lead 5, 10 - Accuracy Grade C10

                                              Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5

                                              Brackets for Ball Screws - Block Type

                                              Standard Ball Screw Compact FA Series For General use PSS Type

                                              Precision Ball Screw, BNT Type

                                              Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 28, 32; Lead 6, 10, 32 - Accuracy Grade C7, C10

                                              Roller ball screw BTK type

                                              Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 8; Lead 2 - Accuracy Grade C5

                                              Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15, Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C3, C5, C7

                                              Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5, 10, 25(C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)

                                              Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C7, C10

                                              Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12; Lead 5, 10(C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)

                                              Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5 - Accuracy Grade C10

                                              Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10 - Accuracy Grade C10

                                              Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12, Lead 2, 4, 5, 10 - Accuracy Grade C3, C5, C7

                                              Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20(C-BSSH)

                                              Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C7, C10

                                              Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20, Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5, C7

                                              Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12, Lead 2, 4, 5, 10 - Accuracy Grade C3, C5, C7

                                              Roller ball screw BNT type

                                              Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5, 10, 25 - Accuracy Grade C5

                                              Rolled Ball Screws Standard Nut/Diameter 25/Lead 5,10 or 25

                                              Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20(C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)

                                              Compatible with shaft end processing - Specified to length of 1 mm - Rolling ball screw SSV-type

                                              Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12; Lead 5, 10(C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)

                                              Rolled Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10 - Accuracy Grade C10

                                              Roller ball screw no pre-loading type (shaft part) TS

                                              Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5

                                              Precision ball screw BNF type

                                              Rolling ball screw, no-preload type (nut body), BTK

                                              Rotating ball screw no-preloaded type (one nut) WTF

                                              Precision Ball Screw, Shaft End Formed Part MDK Type

                                              Roller ball screw WTF type

                                              Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10, 20(C-BSSH)

                                              Precision Ball Screw, Shaft End finished product (BNK Shape), Shaft Diameter 20, Lead 20

                                              Rolled Ball Screw, BLK Type

                                              Precision Ball Screw - Unfinished Shaft Ends - BIF Type

                                              Standard Ball Screw Compact FA Series For Transport FSS Type

                                              Compatible with shaft end processing - Specified to length of 1 mm - Rolling ball screw FSB-type

                                              Precision Ball Screw High SpeedRotatable Nut (Shaft Diameter 15, Lead 5 / 10 / 20)

                                              Precision Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 6, 8, Lead 1, 2 - Accuracy Grade C3, C5, C7

                                              Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 8; Lead 2 - Accuracy Grade C5

                                              Precision Ball Screws DIK Type

                                              Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 8; Lead 2, 4 - Accuracy Grade C7, C10

                                              Roller ball screw no pre-loading type (nut component) BNT

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more Quote 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote 5 Day(s) or more 89 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 89 Day(s) or more 3 Day(s) 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more Quote 3 Day(s) or more 3 Day(s) 2 Day(s) or more 6 Day(s) or more Quote 3 Day(s) or more 23 Day(s) or more 43 Day(s) or more Quote 3 Day(s) 3 Day(s) or more 89 Day(s) or more 43 Day(s) or more 7 Day(s) or more Quote Quote 5 Day(s) or more 3 Day(s) Quote 5 Day(s) or more 2 Day(s) or more
                                              Product TypeRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewBall Screw Related ProductsPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewA / Rolled Ball ScrewRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewPrecision Ball ScrewRolled Ball ScrewRolled Ball Screw
                                              Flange ShapeBlockRound Shape, 2 Set Screw Flats at both ends-Round Shape, 2 Set Screw Flats at both endsBlockRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsSquare ShapeRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsSquare ShapeRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsSquare ShapeRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsBlockRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound ShapeRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both ends-Round Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound ShapeRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsMiniatureRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsSquare ShapeRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound ShapeRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound ShapeSquare ShapeSquare Shape / Round Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsRound Shape, 2 Set Screw Flats at both endsBlock
                                              Accuracy GradeC10C5-C5C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C7C10C7 / C10 / C8C7 / C10C3 / C5 / C7C7 / C10C7 / C10C7 / C10C10C10C3 / C5 / C7C5C7 / C10C5 / C7C7 / C10C7 / C10 / C8C5C7 / C10C7 / C10C10C7 / C10C10A / C7 / C10 / C8C7 / C10C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C7--C3 / C5 / C7C7 / C10 / C8C5C5 / C7C7 / C10 / C8C5 / C7C7C10C5C3 / C5 / C7C5C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C7C7 / C10-
                                              Screw Shaft O.D. d(Ø)15 ~ 2515-6 ~ 2514 ~ 4528 ~ 3210 ~ 508152515152520122020201014 ~ 4525252014 ~ 32121510 ~ 501216 ~ 10010 ~ 5015 ~ 504 ~ 1415 ~ 50152015 ~ 5016 ~ 5012 ~ 2514 ~ 32156 ~ 8814 ~ 63814 ~ 45
                                              Lead(mm)5 ~ 105 ~ 20-5 ~ 604 ~ 126 ~ 324 ~ 1625 ~ 205 ~ 255 ~ 205 ~ 2055 ~ 102 ~ 105 ~ 205 ~ 205 ~ 202 ~ 44 ~ 12255 ~ 255 ~ 204 ~ 105 ~ 105 ~ 104 ~ 10044 ~ 204 ~ 1620 ~ 1001 ~ 520 ~ 1005 ~ 202010 ~ 505 ~ 1210 ~ 254 ~ 105 ~ 201 ~ 224 ~ 162 ~ 44 ~ 12
                                              Axial End Type---------Standard Shaft End Alterations Item-Standard Shaft End Alterations Item---Standard Shaft End Alterations Item------Standard Shaft End Alterations Item-Standard Shaft End Alterations Item--------Standard Shaft End Alterations Item-----------

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Ball Screw