• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Standard Linear Guides(Page3)

A linear guide is a linear motion part for smooth motion in the direction of the rail without rattling. Various manufacturers use different names, such as linear guides (MISUMI), LM Guides (THK), NSK linear guides (NSK), Linear Ways (IKO) and slide guides (NB).
■ Features
· MISUMI's linear guides are made by Suruga Production Platform.
An extensive lineup is available, including miniature to medium/heavy-load types, industry standard products and dowel hole types. The size, material and precision can be selected, and rails can be specified in 1 mm increments.
■ Peripheral parts
Cap, clamper, linear lock, stopper, block, bellows
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Set / Single Item
Block Type
Rail Type
Rail Width(mm)
Mounting Height H(mm)
Number of Blocks
Material
Rail Length L(mm)
Preload
Accuracy
Nominal Part Number
Ball Alignment
Retainer

  [Rail only]All Ball LM Guide, Wide Rail, HRW Type

   [Rail only]Ball retainer with LM Guide Wide rail SHW form

    Miniature Eco Guide (EGM, EGM-L Series)

     S-Type Eco Guide (EGS Series)

      Compact S-Type Eco Guide (EGS-S Series)

       SGL-HYF Type - High Rigidity Long Type-

        SGL-E Type - High Rigidity Short Type with Flange-

         SGL-HTE Type - High Rigidity Type with Flange-

          SGL-HTEX Type - High Rigidity Hexagonal Type with Flange-

           SGW-TF Type - High Rigidity Wide Type -

           • Economy

           [Retainer Equivalent] Quiet Linear Guideway QE Series

           • Economy

           LRM Series Linear Guide

           Brand

           THK

           THK

           OZAK

           OZAK

           OZAK

           NIPPONBEARING

           NIPPONBEARING

           NIPPONBEARING

           NIPPONBEARING

           NIPPONBEARING

           HIWIN

           AIRTAC

           Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

           [Rail only]All Ball LM Guide, Wide Rail, HRW Type

           [Rail only]Ball retainer with LM Guide Wide rail SHW form

           Miniature Eco Guide (EGM, EGM-L Series)

           S-Type Eco Guide (EGS Series)

           Compact S-Type Eco Guide (EGS-S Series)

           SGL-HYF Type - High Rigidity Long Type-

           SGL-E Type - High Rigidity Short Type with Flange-

           SGL-HTE Type - High Rigidity Type with Flange-

           SGL-HTEX Type - High Rigidity Hexagonal Type with Flange-

           SGW-TF Type - High Rigidity Wide Type -

           [Retainer Equivalent] Quiet Linear Guideway QE Series

           LRM Series Linear Guide

           CAD
           • 2D
           • 2D
           • 2D
           • 2D
           • 2D
           • 2D / 3D
           • 2D / 3D
           • 2D / 3D
           • 2D / 3D
           • 2D / 3D
           • 2D / 3D
           • 2D / 3D
           Days to Shipวันจัดส่ง 37 Day(s) or more 37 Day(s) or more 11 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 31 Day(s) or more 31 Day(s) or more 98 Day(s) or more Quote 31 Day(s) or more 7 Day(s) or more 12 Day(s) or more
           Set / Single ItemRail OnlyRail OnlySetSetSetSetSetSetSetSetSetSet
           Block Type--Standard / LongStandardShortLongShortStandardStandardWideStandard / WideStandard
           Rail TypeWideWideStandardStandardStandard-----StandardStandard
           Rail Width(mm)33 ~ 6937 ~ 695 ~ 1515 ~ 2815 ~ 2815 ~ 3415 ~ 3415 ~ 3415 ~ 3433 ~ 6915 ~ 3415
           Mounting Height H(mm)17 ~ 3521 ~ 356 ~ 1624 ~ 4224 ~ 4228 ~ 5524 ~ 4824 ~ 4824 ~ 4817 ~ 3524 ~ 4816
           Number of Blocks--1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 91 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 91 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 91 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 91 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 91 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 91 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 91 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9-1
           Material-Carbon SteelStainless SteelCarbon SteelCarbon Steel-----Carbon SteelStainless Steel
           Rail Length L(mm)64 ~ 300060 ~ 300025 ~ 1000100 ~ 4000100 ~ 4000160 ~ 1960160 ~ 1960160 ~ 1960160 ~ 1960110 ~ 2120-510
           PreloadStandardStandard---Standard / Light Preload / Medium PreloadStandard / Light Preload / Medium PreloadStandard / Light Preload / Medium PreloadStandard / Light Preload / Medium PreloadStandard / Light Preload / Medium Preload-Slight Clearance
           AccuracyStandard GradeStandard GradeStandard GradeStandard GradeStandard Grade------High Grade
           Nominal Part Number17 ~ 3521 ~ 355 ~ 1515 ~ 3015 ~ 3015 ~ 3515 ~ 3515 ~ 3515 ~ 3533 ~ 6915 ~ 3515
           Ball Alignment--StandardStandardStandard-----4-Row, CircularStandard
           Retainer--Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedProvidedNot Provided

           Loading...กำลังโหลด …

           Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

           Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Standard Linear Guides