• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 21:30 20/9 to 6:00 21/9, 8:00 23/9 to 4:00 24/9/2018. We apologize for the inconvenience.

Linear Guides

A linear guide is a linear motion part for smooth motion in the direction of the rail without rattling.
Various manufacturers use different names, such as linear guides (MISUMI), LM Guides (THK), NSK linear guides (NSK), Linear Ways (IKO) and slide guides (NB).
■ Features
· MISUMI's linear guides are made by Suruga Production Platform.
An extensive lineup is available, including miniature to medium/heavy-load types, industry standard products and dowel hole types. The size, material and precision can be selected, and rails can be specified in 1 mm increments.
■ Peripheral parts
Cap, clamper, linear lock, stopper, block, bellows