• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Lubrication-Free Material (Round Bars, Pipes)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 13 Day(s) or Less
 • 16 Day(s) or Less
 • 17 Day(s) or Less
 • 18 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Shape
Material

  Materials, Round Bar #600 (36M)

   Materials, Bushing #600 (36S)

    Materials, Round Bar #80 (80M)

     Thermalloy D Type, Standard Material

      Materials, Bushing #300 (30S)

       Materials, Round Bar #480 (48M)

        Material Round bar #250-07 (#425-07) (25M)

         Materials, Round Bar #300 (30M)

          Material Round Bar Glitron F (77M)

           Material Round Bar Cirmet M (54M)

            Oiles Aramid M Disc

             Materials Pipe #250-07 (#425-07) (25S)

              Materials Bushing Cermet M (54S)

               Material round bar Cermet G (55M)

                Material Plate #250-07 (#425-07) (25P)

                 Materials pipe #80 (80S)

                  Material Bushing Cermet G (55S)

                   Material Round Bar Luteick E (LEM)

                    Oiles Aramid M Ball

                     Oiles Aramid F1 Disc

                      Oiles Aramid F1 Round Bar

                       Oiles Aramid M Plate Material

                        Oiles Aramid M Bushing Material

                         Thermalloy T Type Bearing

                         Brand

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         DAIDO METAL

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         OILES

                         DAIDO METAL

                         Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                         Materials, Round Bar #600 (36M)

                         Materials, Bushing #600 (36S)

                         Materials, Round Bar #80 (80M)

                         Thermalloy D Type, Standard Material

                         Materials, Bushing #300 (30S)

                         Materials, Round Bar #480 (48M)

                         Material Round bar #250-07 (#425-07) (25M)

                         Materials, Round Bar #300 (30M)

                         Material Round Bar Glitron F (77M)

                         Material Round Bar Cirmet M (54M)

                         Oiles Aramid M Disc

                         Materials Pipe #250-07 (#425-07) (25S)

                         Materials Bushing Cermet M (54S)

                         Material round bar Cermet G (55M)

                         Material Plate #250-07 (#425-07) (25P)

                         Materials pipe #80 (80S)

                         Material Bushing Cermet G (55S)

                         Material Round Bar Luteick E (LEM)

                         Oiles Aramid M Ball

                         Oiles Aramid F1 Disc

                         Oiles Aramid F1 Round Bar

                         Oiles Aramid M Plate Material

                         Oiles Aramid M Bushing Material

                         Thermalloy T Type Bearing

                         Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more 11 Day(s) or more 19 Day(s) or more 17 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 19 Day(s) or more 19 Day(s) or more 21 Day(s) or more 2 Day(s) or more 19 Day(s) or more 5 Day(s) or more 2 Day(s) or more 13 Day(s) or more 19 Day(s) or more 19 Day(s) or more 17 Day(s) or more Same day or more 19 Day(s) or more 19 Day(s) or more
                         ShapeRound BarsTubesRound BarsTubesTubesRound BarsRound BarsRound BarsRound BarsRound BarsRound BarsTubesTubesRound BarsPlatesRound BarsTubesRound BarsRound BarsRound BarsRound BarsPlatesTubesTubes / Round Bars
                         MaterialMetallicMetallicResin GroupMetallicMetallicResin GroupResin GroupMetallicResin GroupMetallicMetallicMetallicMetallicMetallicResin GroupResin GroupMetallicResin GroupMetallicMetallicResin GroupResin GroupMetallicMetallic

                         Loading...กำลังโหลด …

                         1. 1

                         Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                         Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Lubrication-Free Material (Round Bars, Pipes)