• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

YAZAKI Joints for Pipe Frames

Search by specifying the lower class categoryค้นหาโดยระบุหมวดหมู่ที่ต่ำกว่า

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Joint Type
Corner Type
Intermediate/Corner Type
Intermediate Joint Type
Accessory Type
Mounting Method
Operating Environment
Material
Surface Treatment
Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre)

  ø28 Erector Parts Insert Nut

   ø28 Metal Joints, Panel Metal Joint HPEJ-1

    ø28 Metal Joints, Panel Metal Joint HPEJ-2

     ø28 Metal Joints, Panel Metal Joint HPEJ-4

      Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-1 SUS

       Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-2 SUS

        Stainless-Steel Bolt Nut M6-25B SUS

         Erector Parts, Pipe-Receiving Metal Bracket EF-4001

          ø28 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters HEJ-1, HEJ-2

           Erector Parts, Hinge Bracket P-70 Metal Hinge Set

            Erector Parts, Rubber Band Hanger EF-1013 / Rubber Band Buckle EF-1013 A

             Erector Parts, Metal Partition EF-2003

              Erector Parts, Protector Pipe EF-2006

               ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-1

                ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-2B

                 ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-3B

                  ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-4B

                   ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-5B

                    ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-7

                     ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-12B

                      Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-3 SUS

                       Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-4 SUS

                        Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-5 SUS

                         Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-6 SUS

                          Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-7 SUS

                           Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-11 SUS

                            Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Single Saddle EF-1008B SUS

                             Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Flat Saddle EF-4018 SUS

                              ø28 Metal Joints, Panel-Catch Saddle Set

                               Erector Parts, Reinforced Pipe Cap EF-1204 9

                                Erector Parts, Joint Metal Cap J-49

                                 ø28 Erector Parts, Bumper Ring EF-1026A/EF-1026B

                                  Stainless-Steel Erector Parts, ø27 Stainless-Steel Pipe Cap EF-1216 NI

                                   Stainless-Steel Erector Parts, Plastic End Cap JS-110 EBL

                                   Brand

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   YAZAKI

                                   Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                   ø28 Erector Parts Insert Nut

                                   ø28 Metal Joints, Panel Metal Joint HPEJ-1

                                   ø28 Metal Joints, Panel Metal Joint HPEJ-2

                                   ø28 Metal Joints, Panel Metal Joint HPEJ-4

                                   Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-1 SUS

                                   Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-2 SUS

                                   Stainless-Steel Bolt Nut M6-25B SUS

                                   Erector Parts, Pipe-Receiving Metal Bracket EF-4001

                                   ø28 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters HEJ-1, HEJ-2

                                   Erector Parts, Hinge Bracket P-70 Metal Hinge Set

                                   Erector Parts, Rubber Band Hanger EF-1013 / Rubber Band Buckle EF-1013 A

                                   Erector Parts, Metal Partition EF-2003

                                   Erector Parts, Protector Pipe EF-2006

                                   ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-1

                                   ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-2B

                                   ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-3B

                                   ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-4B

                                   ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-5B

                                   ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-7

                                   ø42 Metal Joints, Metal Joint For Different Diameters LEJ-12B

                                   Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-3 SUS

                                   Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-4 SUS

                                   Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-5 SUS

                                   Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-6 SUS

                                   Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-7 SUS

                                   Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-11 SUS

                                   Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Single Saddle EF-1008B SUS

                                   Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Flat Saddle EF-4018 SUS

                                   ø28 Metal Joints, Panel-Catch Saddle Set

                                   Erector Parts, Reinforced Pipe Cap EF-1204 9

                                   Erector Parts, Joint Metal Cap J-49

                                   ø28 Erector Parts, Bumper Ring EF-1026A/EF-1026B

                                   Stainless-Steel Erector Parts, ø27 Stainless-Steel Pipe Cap EF-1216 NI

                                   Stainless-Steel Erector Parts, Plastic End Cap JS-110 EBL

                                   Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 2 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 2 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 7 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 2 Day(s) or more 8 Day(s) or more 2 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more
                                   Type-Metal JointMetal JointMetal Joint--AccessoriesAccessoriesMetal JointAccessoriesAccessoriesAccessoriesAccessories---------------Metal JointPart for TerminalPart for TerminalAccessoriesPart for TerminalPart for Terminal
                                   Joint Type-CenterCornerCenterCenterIntermediate/Corner--Center----CenterIntermediate/CornerCenterCenterCenterCenterCenterCenterCenterCenterCenterCenterCenterCenterCenterCenter-----
                                   Corner Type--L Type-1-------------------------------
                                   Intermediate/Corner Type-----L-Shaped (1 Direction Through)--------L-Shaped (1 Direction Through)-------------------
                                   Intermediate Joint Type-T-Shaped (1 Direction Through)-Cruciform (1 Direction Through)T-Shaped (1 Direction Through)---Parallel----T-Shaped-5-Direction (1 Direction Through)Cruciform (1 Direction Through)Cruciform (1 Direction Through)AngledAngled (Both Sides)T-Shaped (1 Direction Through)Cruciform (1 Direction Through)Cruciform (1 Direction Through)CrossAngledParallelT-Shaped (1 Direction Through)T-Shaped (1 Direction Through)T-Shaped (1 Direction Through)-----
                                   Accessory Type------Screw, NutBracket, Holder-Hinged-Locating and Guide ComponentsCover----------------Cap (End)Cap (End)BumperCap (End)Cap (End)
                                   Mounting Method-Clamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningPlug-In Type, Nut TighteningPlug-In Type, Nut TighteningPlug-In Type, Nut Tightening-Clamp Type Screw Fastening----Plug-In TypePlug-In TypePlug-In TypePlug-In TypePlug-In TypePlug-In TypePlug-In TypePlug-In Type, Nut TighteningPlug-In Type, Nut TighteningPlug-In Type, Nut TighteningPlug-In Type, Nut TighteningPlug-In Type, Nut TighteningPlug-In Type, Nut TighteningHooking & Click ClampingPlug-In TypePlug-In Type, Nut Tightening-----
                                   Operating Environment-Standard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / Antistatic-Standard / Antistatic--Antistatic-Standard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandard / AntistaticAntistaticAntistaticStandard / Antistatic---AntistaticAntistatic
                                   Material-SteelSteelSteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelSteelSteelSteelSteelResin
                                   Surface Treatment-Nickel PlatingNickel PlatingNickel Plating---Trivalent ChromateCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating---------Trivalent ChromateTrivalent Chromate-Nickel Plating-
                                   Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre)-2828282727-2828-28282842424242424242272727272727272728--282727

                                   Loading...กำลังโหลด …

                                   1. 1

                                   Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                   Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Joints for Pipe Frames