• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

YAMAWA MFG Hand Taps

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Screw Types
Screw size (Nominal)
Pitch (P), Number of Threading(mm)
Chamfer threads (Lcf)
Tool Material Type
work material
Tap Type
Hole type
Coating Y/N
Coating Type
Overall Length (L)(mm)

  Hand Tap HT (Cutting Tap)

   Stainless Steel Hand Tap SU-HT

    Long Shank Hand Tap LS-HT

     Hand Tap for Synthetic Resin PL-1

      Hand Tap for Insert Coil STI-HT

       Hand Tap for Left-Hand Threads HT(LH)

        Hand Tap for Difficult-to-Cut Materials EH-HT

         Hand Tap for Insert Coil AL-HT for Metric Threads

          Short Chamfer Tap MG-HT

           Long Shank Hand Tap for Left-Hand Threads LS-HT(LH)

            Long Shank Hand Tap with Titanium Coating LS-HT-V

             Carbide Hand Tap for Cast Iron N-CT FC

              Hand Tap for Vehicle Tire Valve Screws HT TV

               I-Series General Purpose Hand Tap IHT

                Axe Tap AXE-HT

                 Hand Tap with Oil Hole MC-HT

                  Carbide Hand Tap for Light Alloys N-CT LA

                   I Series Hand Tap IHT Blister Pack

                    Hand Tap for Cast Iron FC-HT

                     Hand Tap for Diecast LA-HT

                      Hand Tap for Vehicle Tire Valve Screws HT CTV

                       Thin Steel Conduit Pipe Screw Hand Tap HT CTC

                        Bicycle Screw Hand Tap HT BC

                         Thick Steel Conduit Pipe Screw Hand Tap HT CTG

                          Hand Tap For Cast Iron & Parallel Threads For Pipes FC-PS

                          Brand

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          YAMAWA MFG

                          Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                          Hand Tap HT (Cutting Tap)

                          Stainless Steel Hand Tap SU-HT

                          Long Shank Hand Tap LS-HT

                          Hand Tap for Synthetic Resin PL-1

                          Hand Tap for Insert Coil STI-HT

                          Hand Tap for Left-Hand Threads HT(LH)

                          Hand Tap for Difficult-to-Cut Materials EH-HT

                          Hand Tap for Insert Coil AL-HT for Metric Threads

                          Short Chamfer Tap MG-HT

                          Long Shank Hand Tap for Left-Hand Threads LS-HT(LH)

                          Long Shank Hand Tap with Titanium Coating LS-HT-V

                          Carbide Hand Tap for Cast Iron N-CT FC

                          Hand Tap for Vehicle Tire Valve Screws HT TV

                          I-Series General Purpose Hand Tap IHT

                          Axe Tap AXE-HT

                          Hand Tap with Oil Hole MC-HT

                          Carbide Hand Tap for Light Alloys N-CT LA

                          I Series Hand Tap IHT Blister Pack

                          Hand Tap for Cast Iron FC-HT

                          Hand Tap for Diecast LA-HT

                          Hand Tap for Vehicle Tire Valve Screws HT CTV

                          Thin Steel Conduit Pipe Screw Hand Tap HT CTC

                          Bicycle Screw Hand Tap HT BC

                          Thick Steel Conduit Pipe Screw Hand Tap HT CTG

                          Hand Tap For Cast Iron & Parallel Threads For Pipes FC-PS

                          Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more Quote 4 Day(s) or more Quote 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 7 Day(s) or more Quote 4 Day(s) or more Quote 5 Day(s) or more
                          Screw TypesMeter / unified / Sewing MachineMeter / unified / WhitworthMeter / unifiedMeterMeterMeterMeterMeter / unifiedMeterMeterMeterMeter / unifiedOtherMeterMeterMeterMeterMeterMeterMeterOtherOtherOtherOtherParallel for Pipes
                          Screw size (Nominal)No.0-80UNF ~ M481/2-20UNF ~ M301'-8UNC ~ M48M2 ~ M8M4 ~ M12M1 ~ M30M3 ~ M30No.10 ~ M20M1.4 ~ M3M3 ~ M30M3 ~ M12No.10-32UNF ~ M245 ~ 20M6 ~ M10M6 ~ M12M6 ~ M30M1.4 ~ M20---5 ~ 819 ~ 391 ~ 31/3216 ~ 42PS 1 ~ PS 3/8
                          Pitch (P), Number of Threading(mm)0.2 ~ 70.4 ~ 3.50.4 ~ 50.4 ~ 1.250.7 ~ 1.50.25 ~ 3.50.5 ~ 3.50.5 ~ 2.50.3 ~ 0.50.5 ~ 3.50.5 ~ 1.750.3 ~ 3-1 ~ 1.51 ~ 1.751 ~ 3.50.3 ~ 2.5-----26 ~ 30-11 ~ 28
                          Chamfer threads (Lcf)1.5P ~ 9P1.5P ~ 4P1.5P ~ 5P3P1.5P ~ 5P1.5P ~ 5P2.5P ~ 5P1.5P ~ 5P1P1.5P ~ 5P1.5P ~ 5P1.5P ~ 3P1.5P2P ~ 5P1.5P1.5P ~ 5P1.5P ~ 5P2P ~ 5P1.5P ~ 5P1.5P ~ 5P1.5P5P1.5P ~ 5P5P3.5P
                          Tool Material TypeHigh-speed steelHigh-speed steelHigh-speed steelHigh-speed steelHigh-speed steelHigh-speed steelCobalt HSSHigh-speed steelHigh-speed steelHigh-speed steelHigh-speed steelCarbideHigh-speed steelHigh-speed steelPowder high-speed steelHigh-speed steelCarbideHigh-speed steelHigh-speed steelHigh-speed steelHigh-speed steelHigh-speed steelHigh-speed steelHigh-speed steelHigh-speed steel
                          work materialMedium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%)[○] / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC)[○] / Tool Steel (Before SKD Hardening)[○] / Steel casting (SC)[○] / Cast Iron (FC)[○] / Ductile Cast Iron (FCD)[○] / Brass (Bs)[○] / Brass cast iron (BsC)[○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[○] / Zinc Alloy Casting (ZDC)[○]Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%)[○] / Alloy Steel (SCM)[○] / Stainless steel (SUS)[○] / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC)[○] / Steel casting (SC)[○]Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%)[○] / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC)[○] / Tool Steel (Before SKD Hardening)[○] / Steel casting (SC)[○] / Cast Iron (FC)[○] / Ductile Cast Iron (FCD)[○] / Brass (Bs)[○] / Brass cast iron (BsC)[○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[○] / Zinc Alloy Casting (ZDC)[○]Thermosetting plastic (bakelite, phenol, etc.)[○] / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.)[○]Copper (Cu)[○] / Brass (Bs)[○] / Brass cast iron (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Aluminum Rolled Material (AL)[○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[○] / Magnesium Alloy (MC)[○] / Zinc Alloy Casting (ZDC)[○]Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%)[○] / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC)[○] / Tool Steel (Before SKD Hardening)[○] / Steel casting (SC)[○] / Cast Iron (FC)[○] / Ductile Cast Iron (FCD)[○] / Brass (Bs)[○] / Brass cast iron (BsC)[○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[○] / Zinc Alloy Casting (ZDC)[○]Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC)[○] / Quenched and tempered steel (35 to 45 HRC)[○] / Tool Steel (Before SKD Hardening)[○] / Ductile Cast Iron (FCD)[○]Copper (Cu)[○] / Brass (Bs)[○] / Brass cast iron (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Magnesium Alloy (MC)[○] / Zinc Alloy Casting (ZDC)[◎]Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[○] / Magnesium Alloy (MC)[○] / Zinc Alloy Casting (ZDC)[○]Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%)[○] / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC)[○] / Tool Steel (Before SKD Hardening)[○] / Steel casting (SC)[○] / Cast Iron (FC)[○] / Ductile Cast Iron (FCD)[○] / Brass (Bs)[○] / Brass cast iron (BsC)[○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[○] / Zinc Alloy Casting (ZDC)[○]Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%)[○] / Alloy Steel (SCM)[○] / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC)[○] / Tool Steel (Before SKD Hardening)[○] / Steel casting (SC)[○] / Cast Iron (FC)[○] / Ductile Cast Iron (FCD)[○] / Brass (Bs)[○] / Brass cast iron (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[○] / Zinc Alloy Casting (ZDC)[○]Quenched and tempered steel (45 to 55 HRC)[○] / Cast Iron (FC)[○] / Ductile Cast Iron (FCD)[○] / Brass (Bs)[○] / Brass cast iron (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○]-Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)[○] / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○]Cast Iron (FC)[○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[○] / Magnesium Alloy (MC)[○] / Zinc Alloy Casting (ZDC)[○]Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%)[○] / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC)[○] / Tool Steel (Before SKD Hardening)[○] / Steel casting (SC)[○] / Cast Iron (FC)[○] / Ductile Cast Iron (FCD)[○] / Brass (Bs)[○] / Brass cast iron (BsC)[○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[○] / Zinc Alloy Casting (ZDC)[○]Copper (Cu)[○] / Aluminum Rolled Material (AL)[○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[○] / Magnesium Alloy (MC)[○] / Zinc Alloy Casting (ZDC)[○]Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)[◎] / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○]Cast Iron (FC)[◎] / Ductile Cast Iron (FCD)[○] / Brass (Bs)[○] / Brass cast iron (BsC)[○]Copper (Cu)[○] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Magnesium Alloy (MC)[○] / Zinc Alloy Casting (ZDC)[◎]----Cast Iron (FC)[○] / Ductile Cast Iron (FCD)[○]
                          Tap TypeHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapHand TapTap for pipes
                          Hole typeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind holeFor blind holeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind hole-For through hole / For blind holeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind holeFor through hole / For blind hole----For blind hole
                          Coating Y/NNANANANANANANANANANAAvailableNANANAAvailableNANAAvailableAvailableAvailableNA-NA-Available
                          Coating Type-------Non-Coated--TiN-Non-Coated-TiN--OtherNitriding TreatmentNitriding TreatmentNon-Coated-Non-Coated-Nitriding Treatment
                          Overall Length (L)(mm)36 ~ 18542 ~ 13570 ~ 30042 ~ 7060 ~ 9536 ~ 13546 ~ 13552 ~ 12036 ~ 46100 ~ 200100 ~ 15034 ~ 120-62 ~ 7562 ~ 82100 ~ 20034 ~ 105----165165 ~ 175180 ~ 18555 ~ 110

                          Loading...กำลังโหลด …

                          1. 1

                          Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Hand Taps