• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
  Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

TRUSCO NAKAYAMA Cardboard-Related Accessories

Days to Ship
 • All
 • 1 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Series
Days to Ship
Product Type
Length L(cm)
Width W(cm)
Color
Other

  Carton Edge Holder

   Corrugated Fiberboard Holder

   Brand

   TRUSCO NAKAYAMA

   TRUSCO NAKAYAMA

   Product Series

   Carton Edge Holder

   Corrugated Fiberboard Holder

   Days to Ship 1 Day(s) 3 Day(s)
   Product TypeOptions for cardboardOptions for cardboard
   Length L(cm)6-
   Width W(cm)4.59
   Color-Other
   OtherOptionOption

   Loading...

   1. 1

   Related Categories to Cardboard-Related Accessories