• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
  MISUMI's Holiday in November 2019 click

TOUHOKU SHARYO Casters

Search by specifying the lower class categoryค้นหาโดยระบุหมวดหมู่ที่ต่ำกว่า

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Caster Type
Mounting Height H(mm)
Load Range(daN)
Stopper (Detail)
Wheel Material
Wheel Characteristics
Fitting Material
Mounting Hole Type
Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm)
Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm)
Thread Dia.
Wheel Dia. D(Ø)
Mounting Hole Pitch Circular Diameter(mm)

  Ductile Caster Wide Width Type (Free Type) TBR

   Plate-Type Caster with Adjuster, TCALZ Series

    Double Caster, Wide Type, Swivel Fixture, TBR

     Ductile Caster Standard Type (Free Type) BR

      Ductile Caster for Marina (Free Type) MTBR

       Ductile Caster Wide Width Type (Fixed Type) TK

        Ductile Caster Wide Type Fixed Type Bracket TK

         Ductile Caster P Type (Fixed) PK

          Ductile Caster P Type (Swivel Type) PBR

           (Fixed) MTK for Ductile Caster Marina

            Duct Tile Caster, Pulley Caster, SR

             Ductile Caster Standard Type (Fixed Type) K

              Ductile Caster Standard Type Swivel Type Fixture BR

               Ductile Caster Standard Type Fixed Bracket K

                Ductile Caster for Tow Vehicle Freely Adjustable Bracket SR

                 Ductile Caster P Type Free Type Bracket PBR

                  Ductile Caster P Type Fixed Bracket PK

                   Ductile Caster for Marina-Free Type Metal Fixture MTBR

                    Ductile Caster for Marina Fixed Bracket MTK

                    Brand

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    TOUHOKU SHARYO

                    Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                    Ductile Caster Wide Width Type (Free Type) TBR

                    Plate-Type Caster with Adjuster, TCALZ Series

                    Double Caster, Wide Type, Swivel Fixture, TBR

                    Ductile Caster Standard Type (Free Type) BR

                    Ductile Caster for Marina (Free Type) MTBR

                    Ductile Caster Wide Width Type (Fixed Type) TK

                    Ductile Caster Wide Type Fixed Type Bracket TK

                    Ductile Caster P Type (Fixed) PK

                    Ductile Caster P Type (Swivel Type) PBR

                    (Fixed) MTK for Ductile Caster Marina

                    Duct Tile Caster, Pulley Caster, SR

                    Ductile Caster Standard Type (Fixed Type) K

                    Ductile Caster Standard Type Swivel Type Fixture BR

                    Ductile Caster Standard Type Fixed Bracket K

                    Ductile Caster for Tow Vehicle Freely Adjustable Bracket SR

                    Ductile Caster P Type Free Type Bracket PBR

                    Ductile Caster P Type Fixed Bracket PK

                    Ductile Caster for Marina-Free Type Metal Fixture MTBR

                    Ductile Caster for Marina Fixed Bracket MTK

                    CAD
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    • 2D
                    Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 6 Day(s) or more 2 Day(s) or more 8 Day(s) or more Same day or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 8 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more
                    Caster TypePlate Type SwivelWith Leveling MountsRelated ComponentsPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type FixedRelated ComponentsPlate Type FixedPlate Type SwivelPlate Type FixedPlate Type SwivelPlate Type FixedRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsRelated Components
                    Mounting Height H(mm)145 ~ 365124.5-112.5 ~ 350260 ~ 365145 ~ 365-144 ~ 250144 ~ 250260 ~ 365140 ~ 300112.5 ~ 350-------
                    Load Range(daN)140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~-35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~-80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~-------
                    Stopper (Detail)-------------------
                    Wheel MaterialUrethane / Steel / RubberNylon / Urethane / Others / Rubber-Nylon / Urethane / Steel / RubberUrethane / RubberUrethane / Steel / Rubber-Urethane / Steel / RubberUrethane / Steel / RubberUrethane / RubberNylon / Urethane / Steel / RubberNylon / Urethane / Steel / Rubber-------
                    Wheel CharacteristicsAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat Resistance / Low Temp. Resistance / AntistaticAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat Resistance / Low Temp. Resistance / Antistatic-Abrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat Resistance / Low Temp. Resistance / AntistaticAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Low Temp. ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat Resistance / Low Temp. Resistance / Antistatic-Abrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat Resistance / Low Temp. Resistance / AntistaticAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat Resistance / Low Temp. Resistance / AntistaticAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Low Temp. ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat Resistance / Low Temp. Resistance / AntistaticAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat Resistance / Low Temp. Resistance / Antistatic-------
                    Fitting MaterialSteelSteel-SteelSteelSteel-SteelSteelSteelSteelSteel-------
                    Mounting Hole TypeRound HoleRound Hole-Round HoleRound HoleRound Hole-Round HoleRound HoleRound HoleSlotted HoleRound Hole / Round holes (two holes)-------
                    Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm)104 ~ 170--65 ~ 160136 ~ 170124 ~ 194-80 ~ 11271 ~ 112174 ~ 19471(90) ~ 134(144)75 ~ 175-------
                    Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm)104 ~ 170--65 ~ 160136 ~ 17064 ~ 151-45 ~ 6371 ~ 11264 ~ 10271(90) ~ 134(144)32 ~ 60-------
                    Thread Dia.-------------------
                    Wheel Dia. D(Ø)100 ~ 30075-75 ~ 300200 ~ 300100 ~ 300-100 ~ 200100 ~ 200200 ~ 300100 ~ 25075 ~ 300-------
                    Mounting Hole Pitch Circular Diameter(mm)-------------------

                    Loading...กำลังโหลด …

                    1. 1

                    Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Casters