• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SPACIO Metal Joints

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Joint Type
Corner Type
Intermediate/Corner Type
Intermediate Joint Type
Accessory Type
Mounting Method
Operating Environment
Material
Surface Treatment
Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre)

  Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-1/NSJ-1N

   Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-2/NSJ-2N

    Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-11/NS-11N

     Pipe Frame Metal Joint Set Product, NSJ-11/NSJ-11N

      Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-7/NSJ-7N

       Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-003

        Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-1/NS-1N

         Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-10/NS-10N

          Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-13/NS-13N

           Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-5/NS-5N

            Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Component S-8/S-8N

             Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-201

              Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-306

               Pipe Frame Metal Joint Set Product, NSJ-10/NSJ-10N

                Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-4/NSJ-4N

                 Metal Joint Set For Pipe Frames (Set Product), NSJ16 Series

                  Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-001/JB-001-33

                   Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-002

                    Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-004L/R

                     Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-005/JB-005-33

                      Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-006

                       Pipe Frame Caster Attachment Brackets JB-007LN/JB-007RN

                        Pipe Frame Caster Attachment Brackets JB-008

                         Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-12/NS-12N

                          Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-2/NS-2N

                           Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-3/NS-3N

                            Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-4/NS-4N

                             Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Component NS-6/NS-6N

                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Component NS-7/NS-7N

                               Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, S-9/S-9N

                                Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-301A

                                 Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-302A

                                  Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-307

                                   Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-311

                                    Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-312

                                     Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-101

                                      Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-102

                                       Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-104

                                        Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-105

                                         Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-106

                                          Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-106B

                                           Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-110A

                                            Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-111A

                                             Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-112

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-151

                                              Brand

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-1/NSJ-1N

                                              Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-2/NSJ-2N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-11/NS-11N

                                              Pipe Frame Metal Joint Set Product, NSJ-11/NSJ-11N

                                              Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-7/NSJ-7N

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-003

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-1/NS-1N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-10/NS-10N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-13/NS-13N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-5/NS-5N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Component S-8/S-8N

                                              Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-201

                                              Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-306

                                              Pipe Frame Metal Joint Set Product, NSJ-10/NSJ-10N

                                              Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-4/NSJ-4N

                                              Metal Joint Set For Pipe Frames (Set Product), NSJ16 Series

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-001/JB-001-33

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-002

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-004L/R

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-005/JB-005-33

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-006

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets JB-007LN/JB-007RN

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets JB-008

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-12/NS-12N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-2/NS-2N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-3/NS-3N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-4/NS-4N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Component NS-6/NS-6N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Component NS-7/NS-7N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, S-9/S-9N

                                              Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-301A

                                              Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-302A

                                              Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-307

                                              Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-311

                                              Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-312

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-101

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-102

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-104

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-105

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-106

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-106B

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-110A

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-111A

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-112

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-151

                                              Days to Shipวันจัดส่ง Same day Same day 7 Day(s) or more Same day or more Same day 7 Day(s) or more 2 Day(s) or more 7 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 7 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day Same day or more Same day 6 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 7 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 7 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day Same day 2 Day(s) or more Same day Same day 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more
                                              TypeMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal Joint
                                              Joint TypeCenterIntermediate/CornerSingle ItemCenterCenterReinforcing / FixingSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemCenterCenterCenterCenterCornerReinforcing / FixingReinforcing / FixingReinforcing / FixingReinforcing / FixingReinforcing / FixingReinforcing / FixingReinforcing / FixingSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemCenterCenterCenterCenterCornerCenterCenterCenterCenterCenterCenterCenterCornerCenterCenter
                                              Corner Type---------------L Type-1------------------Others-------Others--
                                              Intermediate/Corner Type-L-Shaped (1 Direction Through)-------------------------------------------
                                              Intermediate Joint TypeT-Shaped (1 Direction Through)--ParallelT-Shaped (1 Direction Through)------ThroughThroughT-Shaped (1 Direction Through)Cruciform (1 Direction Through)---------------ThroughThroughThroughThrough-ThroughThroughOthersOthersOthersOthersThrough-ParallelParallel
                                              Accessory Type---------------------------------------------
                                              Mounting MethodClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningScrew-Fixed TypeClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypePlug-In TypeScrew-Fixed TypeClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeHooking & Click ClampingPlug-In TypePlug-In TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeHooking & Click ClampingScrew-Fixed Type
                                              Operating EnvironmentStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
                                              MaterialSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelStainless SteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteel
                                              Surface TreatmentCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition CoatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition CoatingTrivalent ChromateCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating-Trivalent ChromateCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition CoatingCathodic Electrodeposition CoatingTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateCathodic Electrodeposition CoatingTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent Chromate
                                              Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre)27.527.527.527.527.5-27.527.527.527.527.527.527.527.527.527.5-------27.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.5

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Metal Joints