• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SPACIO Joints for Pipe Frames

Search by specifying the lower class categoryค้นหาโดยระบุหมวดหมู่ที่ต่ำกว่า

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Joint Type
Corner Type
Intermediate/Corner Type
Intermediate Joint Type
Accessory Type
Mounting Method
Operating Environment
Material
Surface Treatment
Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre)

  Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-1/NSJ-1N

   Pipe Frame Plastic Joint, PJ-503

    Pipe Frame Plastic Joint, PJ-703

     Uni-Plastic Slim (⌀19) Pipe Cap Liner, VPJ-513

      Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-2/NSJ-2N

       Pipe Frame Plastic Joint, PJ-001

        Pipe Frame Plastic Joint, PJ-706

         Pipe Frame Plastic Joint, PJ-603R

          Pipe Frame Plastic Joint, PJ-706B

           Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-7/NSJ-7N

            Pipe Frame Plastic Joint, PJ-101B

             Pipe Frame Plastic Joint, PJ-501

              Pipe Frame Attachment Panel Frame, JB-62120

               Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-13/NS-13N

                Pipe Frame Metal Joint Set Product, NSJ-11/NSJ-11N

                 Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-3/NSJ-3N

                  Attachment for Pipe Frame Name Holder

                   Pipe Frame Plastic Joint, PJ-513

                    Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-11/NS-11N

                     Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, SJ-B/SJ-BN

                      Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, SJ-N/SJ-NN

                       Pipe Frame Opening and Closing Part JB-152

                        Pipe Frame Metal Joint Set Product, NSJ-10/NSJ-10N

                         Pipe Frame Plastic Joint, PJ-002

                          Pipe Frame Plastic Joint, PJ-405G

                           Pipe Frame Plastic Joint, PJ-513D

                            Pipe Frame Plastic Joint, PJ-603L

                             Pipe Frame Plastic Joint, PJ-604

                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-704B

                               Pipe Frame Plastic Joint, PJ-705

                                Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-003

                                 Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-1/NS-1N

                                  Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-10/NS-10N

                                   Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-5/NS-5N

                                    Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Component S-8/S-8N

                                     Shelf Catch for Middle Section for Uni-Plastic Rim (⌀19), VUP-07

                                      Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-201

                                       Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-306

                                        Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-151

                                         Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-4/NSJ-4N

                                          Metal Joint Set For Pipe Frames (Set Product), NSJ16 Series

                                           Urethane Resin Bumper for Pipe Frames

                                            Movable Shelf Parts for Pipe Frame

                                             Uni-Plastic Slim Joints (Mixed Pipe Sizes)

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-003

                                              Brand

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-1/NSJ-1N

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-503

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-703

                                              Uni-Plastic Slim (⌀19) Pipe Cap Liner, VPJ-513

                                              Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-2/NSJ-2N

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-001

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-706

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-603R

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-706B

                                              Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-7/NSJ-7N

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-101B

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-501

                                              Pipe Frame Attachment Panel Frame, JB-62120

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-13/NS-13N

                                              Pipe Frame Metal Joint Set Product, NSJ-11/NSJ-11N

                                              Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-3/NSJ-3N

                                              Attachment for Pipe Frame Name Holder

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-513

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-11/NS-11N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, SJ-B/SJ-BN

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, SJ-N/SJ-NN

                                              Pipe Frame Opening and Closing Part JB-152

                                              Pipe Frame Metal Joint Set Product, NSJ-10/NSJ-10N

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-002

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-405G

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-513D

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-603L

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-604

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-704B

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-705

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-003

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-1/NS-1N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-10/NS-10N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-5/NS-5N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Component S-8/S-8N

                                              Shelf Catch for Middle Section for Uni-Plastic Rim (⌀19), VUP-07

                                              Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-201

                                              Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-306

                                              Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-151

                                              Pipe Frame Metal Joint Set, NSJ-4/NSJ-4N

                                              Metal Joint Set For Pipe Frames (Set Product), NSJ16 Series

                                              Urethane Resin Bumper for Pipe Frames

                                              Movable Shelf Parts for Pipe Frame

                                              Uni-Plastic Slim Joints (Mixed Pipe Sizes)

                                              Pipe Frame Plastic Joint, PJ-003

                                              Days to Shipวันจัดส่ง Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day Same day or more Same day or more 7 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day Same day or more 3 Day(s) or more 7 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more 7 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more 7 Day(s) or more 2 Day(s) or more 7 Day(s) or more 5 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day 3 Day(s) or more Same day 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more
                                              TypeMetal JointAccessoriesPlastic JointAccessoriesMetal JointPlastic JointPlastic JointPlastic JointPlastic JointMetal JointPlastic JointAccessoriesAccessoriesMetal JointMetal JointMetal JointAccessoriesAccessoriesMetal JointAccessoriesAccessoriesMetal JointMetal JointPlastic JointPlastic JointAccessoriesPlastic JointPlastic JointPlastic JointAccessoriesMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointPlastic JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointAccessoriesAccessoriesPlastic JointPlastic Joint
                                              Joint TypeCenter-Center-Intermediate/CornerCornerCenterIntermediate/CornerCenterCenterCenter--Single ItemCenterCenter--Single Item--CenterCenterCornerIntermediate/Corner-Intermediate/CornerCenterCenter-Reinforcing / FixingSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemCenterCenterCenterCenterCenterCorner--CenterCorner
                                              Corner Type-----L Type-3-----------------L Type-1----------------L Type-1---L Type-1
                                              Intermediate/Corner Type----L-Shaped (1 Direction Through)--Others----------------T-Shaped-Others------------------
                                              Intermediate Joint TypeT-Shaped (1 Direction Through)-Through---Through-ThroughT-Shaped (1 Direction Through)T-Shaped (1 Direction Through)---Parallel5-Direction (1 Direction Through)-----ParallelT-Shaped (1 Direction Through)----ParallelThrough------ThroughThroughThroughParallelCruciform (1 Direction Through)---T-Shaped (1 Direction Through)-
                                              Accessory Type-Cap (End)-Cap (End)-------Cap (End)Frame---Name Label-RelatedCap (End)-Screw, NutScrew, Nut----Cap (End)---Cap (End)-----------BumperTrailering Components--
                                              Mounting MethodClamp Type Screw FasteningPlug-In TypeHooking & Click ClampingHooking & Click ClampingClamp Type Screw FasteningPlug-In TypePlug-In TypePlug-In TypePlug-In TypeClamp Type Screw FasteningPlug-In TypePlug-In TypePlug-In Type, Adhesive UsedScrew-Fixed TypeClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningHooking & Click ClampingPlug-In TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeClamp Type Screw FasteningPlug-In TypePlug-In TypePlug-In TypePlug-In TypePlug-In TypePlug-In TypePlug-In TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypePlug-In TypePlug-In TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningPlug-In TypeScrew-Fixed TypeClamp Type Screw FasteningPlug-In Type
                                              Operating EnvironmentStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardAntistaticStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
                                              MaterialSteel-Resin-SteelResinResinResinResinSteelResin--SteelSteelSteel--Steel--SteelSteelResinResin-ResinResinResin-SteelSteelSteelSteelSteelResinStainless SteelSteelSteelSteelSteel--ResinResin
                                              Surface TreatmentCathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating---Cathodic Electrodeposition Coating----Cathodic Electrodeposition Coating---Cathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating--Cathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating--Trivalent ChromateCathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating-------Trivalent ChromateCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating--Trivalent ChromateTrivalent ChromateCathodic Electrodeposition CoatingCathodic Electrodeposition Coating--Nickel Plating-
                                              Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre)27.527.527.51927.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.5--27.527.527.527.527.527.527.527.527.5-27.527.527.527.51927.527.527.527.527.527.5-1927.5

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Joints for Pipe Frames