• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

SPACIO

SPACIO supports unlimited transformation of production and distribution centers in harmony with both people and the environment. The combination of pipe frames, joints and dedicated parts make it possible to easily create equipment and facilities for production sites and distribution. Additionally, our environmentally friendly type pipe assembly systems do not contain harmful substances out of consideration for the environment. We respond rapidly to on-site ideas and improvement proposals, aiming to eliminate the unnecessary to create production / distribution systems with improved productivity.