• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SHIMIZU MANUFACTURING Hydraulic Hose Adaptors(Connection Type:Threaded x Tapped)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Shape
Connection Type
Connection Type M1
Connection Type M2
Material

  Screw-in Type Adapter m (Bushing)

   Screw-in Type Adapter oML-90 (Male/Female 90° Elbow)

    Straight Type Adapter SR-07 (Equal Diameter)

     Screw-in Type Adapter, NC (Male Female Nipple with Different Diameters)

      Screw-in Type Adapter NC (Male/Female Nipples)

       Straight Type Adapter SSR-17 (Equal Diameter)

        Straight Type Adapter SR-17 (Unequal Diameter)

         O-Ring Seal Type Adapter SSO-07 (Same Diameter)

          T Type Adapter T-G1-Rc-R

           T Type Adapter, T-G1-R-RC

            Straight Type Adapter SR-06 (Equal Diameter)

             Straight Type Adapter SSR-06 (Equal Diameter)

              Straight Type Adapter SR-06 (Unequal Diameter)

               Straight Type Adapter SSR-07 (Equal Diameter)

                Straight Type Adapter SR-07 (Unequal Diameter)

                 Straight Type Adapter SR-16 (Equal Diameter)

                  Straight Type Adapter SR-17 (Equal Diameter)

                   Straight Type Adapter US-0609

                    Straight Type Adapter US-0613

                     Straight Type Adapter US-1609

                      Straight Type Adapter US-1613

                       Elbow Type Adapter UL-45(06)

                        Elbow Type Adapter UL-45(0609)

                         Elbow Type Adapter UL-45(0613)

                          Elbow Type Adapter UL-45(16)

                           Elbow Type Adapter UL-45(1609)

                            Elbow Type Adapter UL-45(1613)

                             Elbow Type Adapter UL-90(06)

                              Elbow Type Adapter UL-90(0609)

                               Elbow Type Adapter UL-90(0613)

                                Elbow Type Adapter UL-90(16)

                                 Elbow Type Adapter UL-90(1609)

                                  Elbow Type Adapter UL-90(1613)

                                   O-Ring Seal Type Adapter SSO-07 (Different Diameters)

                                    O-Ring Seal Type Adapter SWO-OML90

                                     T Type Adapter T-R-R-Rc

                                      T Type Adapters T-R-Rc-R

                                       T Type Adapter T-Rc-Rc-R

                                        T Type Adapters T-R-Rc-Rc

                                         T Type Adapter T-G1-G1-Rc

                                          T Type Adapter T-G1-Rc-G1

                                           T Type Adapter T-G1-Rc-Rc

                                            T Type Adapter T-G2-G2-Rc

                                             T Type Adapter T-G2-Rc-G2

                                              T Type Adapter T-G2-Rc-Rc

                                              Brand

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              SHIMIZU MANUFACTURING

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Screw-in Type Adapter m (Bushing)

                                              Screw-in Type Adapter oML-90 (Male/Female 90° Elbow)

                                              Straight Type Adapter SR-07 (Equal Diameter)

                                              Screw-in Type Adapter, NC (Male Female Nipple with Different Diameters)

                                              Screw-in Type Adapter NC (Male/Female Nipples)

                                              Straight Type Adapter SSR-17 (Equal Diameter)

                                              Straight Type Adapter SR-17 (Unequal Diameter)

                                              O-Ring Seal Type Adapter SSO-07 (Same Diameter)

                                              T Type Adapter T-G1-Rc-R

                                              T Type Adapter, T-G1-R-RC

                                              Straight Type Adapter SR-06 (Equal Diameter)

                                              Straight Type Adapter SSR-06 (Equal Diameter)

                                              Straight Type Adapter SR-06 (Unequal Diameter)

                                              Straight Type Adapter SSR-07 (Equal Diameter)

                                              Straight Type Adapter SR-07 (Unequal Diameter)

                                              Straight Type Adapter SR-16 (Equal Diameter)

                                              Straight Type Adapter SR-17 (Equal Diameter)

                                              Straight Type Adapter US-0609

                                              Straight Type Adapter US-0613

                                              Straight Type Adapter US-1609

                                              Straight Type Adapter US-1613

                                              Elbow Type Adapter UL-45(06)

                                              Elbow Type Adapter UL-45(0609)

                                              Elbow Type Adapter UL-45(0613)

                                              Elbow Type Adapter UL-45(16)

                                              Elbow Type Adapter UL-45(1609)

                                              Elbow Type Adapter UL-45(1613)

                                              Elbow Type Adapter UL-90(06)

                                              Elbow Type Adapter UL-90(0609)

                                              Elbow Type Adapter UL-90(0613)

                                              Elbow Type Adapter UL-90(16)

                                              Elbow Type Adapter UL-90(1609)

                                              Elbow Type Adapter UL-90(1613)

                                              O-Ring Seal Type Adapter SSO-07 (Different Diameters)

                                              O-Ring Seal Type Adapter SWO-OML90

                                              T Type Adapter T-R-R-Rc

                                              T Type Adapters T-R-Rc-R

                                              T Type Adapter T-Rc-Rc-R

                                              T Type Adapters T-R-Rc-Rc

                                              T Type Adapter T-G1-G1-Rc

                                              T Type Adapter T-G1-Rc-G1

                                              T Type Adapter T-G1-Rc-Rc

                                              T Type Adapter T-G2-G2-Rc

                                              T Type Adapter T-G2-Rc-G2

                                              T Type Adapter T-G2-Rc-Rc

                                              Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 10 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Quote 8 Day(s) or more 2 Day(s) or more 10 Day(s) or more 2 Day(s) or more 10 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 5 Day(s) or more 7 Day(s) or more Same day or more 10 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more
                                              TypeAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapterAdapter
                                              ShapeBushing90° ElbowStraightNipplesNipplesStraightStraightStraightTeesTeesStraightStraightStraightStraightStraightStraightStraightStraightStraightStraightStraight45° Elbow45° Elbow45° Elbow45° Elbow45° Elbow45° Elbow90° Elbow90° Elbow90° Elbow90° Elbow90° Elbow90° ElbowStraight90° ElbowTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTees
                                              Connection TypeThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x TappedThreaded x Tapped
                                              Connection Type M1PTPTPF30° FCSPTPTPF30° MISPF30° MISPTPF30° FCSPF30° FCSPF30° MISPF30° MISPF30° MISPF30° FCSPF30° FCSPF30° FCSPF30° MISPF30° FCSPF30° MISPF30° FCSPF30° MISPF30° MISPF30° MISPF30° MISPF30° FCSPF30° FCSPF30° FCSPF30° MISPF30° MISPF30° MISPF30° FCSPF30° FCSPF30° FCSPTPTPTPTPTPTPF30° FCSPF30° FCSPF30° FCSPF30° MISPF30° MISPF30° MIS
                                              Connection Type M2PTPTPTPTPTPTPTPFPTPTPTPTPTPTPTPTPTPF30° MISPF30° MISPF30° FCSPF30° FCSPTPF30° FCSPF30° MISPTPF30° FCSPF30° MISPTPF30° FCSPF30° MISPTPF30° FCSPF30° MISPFPFPTPTPTPTPF30° FCSPTPTPF30° MISPTPT
                                              MaterialSteelSteelSteelSteelSteelStainless SteelSteelSteelSteelSteelSteelStainless SteelSteelStainless SteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteel

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Hydraulic Hose Adaptors