• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

SGINDUSTRIAL

S.G. INDUSTRIAL CO., LTD. manufactures and sells all binding products domestically within Japan. Currently, its binding products are used in a range of industries including electrical / electronic equipment, electronic facilities, construction sites, factories, fishing gear, gardening supplies and venue construction. The S.G. brand intends to continue to work hard to satisfy customers, "binding" together a greater level of trust.