• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

SGINDUSTRIAL

S.G. INDUSTRIAL CO., LTD. manufactures and sells all binding products domestically within Japan. Currently, its binding products are used in a range of industries including electrical / electronic equipment, electronic facilities, construction sites, factories, fishing gear, gardening supplies and venue construction. The S.G. brand intends to continue to work hard to satisfy customers, "binding" together a greater level of trust.