• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SATOPARTS Terminal Blocks for Circuit Boards

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
 • 16 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Wiring Method
Mounting Method
Parts/Completed products
Number of Poles(Pole)
Screw Size
Number of input/outputs
Rated current (JIS)(A)
Rated current (VDE)(A)
Rated current (IEC)(A)
Rated current (UL)(A)

  ML-1700-A Series

   ML-740-W1BF Series

    ML-30-BF Series

     ML-40-W3BYF

      ML-50-S1AXF Series

       ML-1800-S1 Series

        ML-250-S1AXF Series

         ML-250-S1AXS Series

          ML-250-S1BYF Series

           ML-250-S1BYS Series

            ML-250-S2GYF Series

             ML-250-S2GYS Series

              ML-260-S1A3XF Series

               ML-260-S1A3XS Series

                ML-260-S1B3YF Series

                 ML-260-S1B3YS Series

                  ML-260-S2G3YF Series

                   ML-260-S2G3YS Series

                    ML-260-S2H3YF Series

                     ML-260-S2H3YS Series

                      ML-270-S1A3XF Series

                       ML-270-S1A3XS Series

                        ML-270-S1B3YF Series

                         ML-270-S1B3YS Series

                          ML-270-S2G3YF Series

                           ML-270-S2G3YS Series

                            ML-270-S2H3YF Series

                             ML-270-S2H3YS Series

                              ML-280-S1A3XF Series

                               ML-280-S1A3XS Series

                                ML-280-S1B3YF Series

                                 ML-280-S1B3YS Series

                                  ML-280-S2G3YF Series

                                   ML-280-S2G3YS Series

                                    ML-280-S2H3YF Series

                                     ML-280-S2H3YS Series

                                      ML-300 Series

                                       ML-30-AF Series

                                        ML-30-AP Series

                                         ML-40-S1AXF Series

                                          ML-40-S1AXS Series

                                           ML-40-S1BXF Series

                                            ML-40-S1BXS Series

                                             ML-40-S1BYF Series

                                              ML-40-S1BYS Series

                                              Brand

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              SATOPARTS

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              ML-1700-A Series

                                              ML-740-W1BF Series

                                              ML-30-BF Series

                                              ML-40-W3BYF

                                              ML-50-S1AXF Series

                                              ML-1800-S1 Series

                                              ML-250-S1AXF Series

                                              ML-250-S1AXS Series

                                              ML-250-S1BYF Series

                                              ML-250-S1BYS Series

                                              ML-250-S2GYF Series

                                              ML-250-S2GYS Series

                                              ML-260-S1A3XF Series

                                              ML-260-S1A3XS Series

                                              ML-260-S1B3YF Series

                                              ML-260-S1B3YS Series

                                              ML-260-S2G3YF Series

                                              ML-260-S2G3YS Series

                                              ML-260-S2H3YF Series

                                              ML-260-S2H3YS Series

                                              ML-270-S1A3XF Series

                                              ML-270-S1A3XS Series

                                              ML-270-S1B3YF Series

                                              ML-270-S1B3YS Series

                                              ML-270-S2G3YF Series

                                              ML-270-S2G3YS Series

                                              ML-270-S2H3YF Series

                                              ML-270-S2H3YS Series

                                              ML-280-S1A3XF Series

                                              ML-280-S1A3XS Series

                                              ML-280-S1B3YF Series

                                              ML-280-S1B3YS Series

                                              ML-280-S2G3YF Series

                                              ML-280-S2G3YS Series

                                              ML-280-S2H3YF Series

                                              ML-280-S2H3YS Series

                                              ML-300 Series

                                              ML-30-AF Series

                                              ML-30-AP Series

                                              ML-40-S1AXF Series

                                              ML-40-S1AXS Series

                                              ML-40-S1BXF Series

                                              ML-40-S1BXS Series

                                              ML-40-S1BYF Series

                                              ML-40-S1BYS Series

                                              Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 62 Day(s) or more Same day or more 62 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more
                                              Wiring MethodScrewlessScrewScrewScrewScrewScrewlessScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrew
                                              Mounting MethodDirect attachmentPCBOtherPCBOtherPCBOtherOtherPCBPCBPCBPCBOtherOtherPCBPCBPCBPCBPCBPCBOtherOtherPCBPCBPCBPCBPCBPCBOtherOtherPCBPCBPCBPCBPCBPCBPCBOtherPCBOtherOtherPCBPCBPCBPCB
                                              Parts/Completed productsAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled product
                                              Number of Poles(Pole)1 ~ 208 ~ 402 ~ 18201 ~ 202 ~ 321 ~ 61 ~ 62 ~ 82 ~ 82 ~ 82 ~ 81 ~ 81 ~ 82 ~ 102 ~ 102 ~ 102 ~ 102 ~ 102 ~ 101 ~ 71 ~ 72 ~ 92 ~ 92 ~ 92 ~ 92 ~ 92 ~ 91 ~ 61 ~ 62 ~ 82 ~ 82 ~ 82 ~ 82 ~ 82 ~ 82 ~ 32 ~ 41 ~ 201 ~ 201 ~ 201 ~ 201 ~ 201 ~ 221 ~ 22
                                              Screw Size-M3M3M3M4-M3M3M3M3M3M3M4M4M4M4M4M4M4M3 ~ M4M4M4M4M4M4M4M4M4M4M4M4M4M4M3 ~ M4M4M4M4M3M3M3M3M3M3M3M3
                                              Number of input/outputs1 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 1
                                              Rated current (JIS)(A)101061015101010101010102020202020202020202020202020202020202020202020202066101010101010
                                              Rated current (VDE)(A)---------------------------------------------
                                              Rated current (IEC)(A)---------------------------------------------
                                              Rated current (UL)(A)101061015101010101010102020202020202020202020202020202020202020202020202066101010101010

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Terminal Blocks for Circuit Boards