• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

SAKAZUME ELECTRIC

The company was the first in the industry to present an indicator light that could directly connect to 100 VAC or 200 VAC power supplies, and has earned a high level of trust in the marketplace.
* Some products are not listed with MISUMI-VONA. Estimates and orders are available through the WOS. To the WOS (Web Order System)