• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

PISCO

NIHON PISCO CO., LTD. is a specialist manufacturer that develops, manufactures and sells unique pneumatic equipment essential for industrial robots. The company boasts industry top-class results for couplings and our uniquely developed one-touch coupling is patented in each country around the world. We handle and deliver a wide range of piping, control and vacuum components including couplings, flow control valves, pressure control valves, switching valves, vacuum generators, vacuum pads and air tubes.