• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

PISCO

NIHON PISCO CO., LTD. is a specialist manufacturer that develops, manufactures and sells unique pneumatic equipment essential for industrial robots. The company boasts industry top-class results for couplings and our uniquely developed one-touch coupling is patented in each country around the world. We handle and deliver a wide range of piping, control and vacuum components including couplings, flow control valves, pressure control valves, switching valves, vacuum generators, vacuum pads and air tubes.