• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

OSG Cutters / Indexable End Mills(Page2)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Machining Application
blade diameter D(φ)
work material
Mounting Method
Finish category
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Compatible Tip Material
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)

  F4000 Series, Porcupine Cutter, Straight Shank /F4238SS

   F4000 Series Positive Mill Shoulder Mill F4000 Type

    F4048 SL F4000 Series Positive Mill High-Rigidity Cutter F4048 Shell Type

     F4138 SL F4000 Series Porcupine Cutter Shell Type

      F4000 Series Positive High-Rigidity Face Mill F4047 Shell Type

       F4042-16 SS F4000 Series Positive Mill Straight Shank Regular

        F4042-16 SS F4000 Series Positive Mill Straight Shank Long Shank

         F4010 N4S88R F4000 Series High-Rigidity Cutter Cartridge Type Micro-Face

          F4041 F4000 Series High-Rigidity Shoulder Mill Shell Type

           F2010 P4G45R Indexable Tool, Cyclone Type Milling Cutter (General Cutting)

            F2053 N3F90N Side cutter series slotting cutter, blade width (SB) 6, 8 mm

             F2052 P2S90R/L Side cutter series, half side cutter, single blade positive

              PSE SS Phoenix Series Shoulder Milling Cutter Straight Shank Type

               PSE Phoenix Series Shoulder Milling Cutter PSE Screw-In Type

                PHC Phoenix Series High Feed Radius Cutter Screw-in Type

                 Phoenix Series Face Milling Cutter, Octagon Type, Bore Type, Wedge Stop Type

                  Phoenix Series Face Milling Cutter, Square, Bore Type

                   F2010 P5E43R Milling Cutter, Octagon Type

                    Milling Cutter Series, High-Speed Milling Cutter for Aluminum Machining /F2250 A2S90R

                     Milling Cutter Series, High-Speed Milling Cutter for Aluminum Machining /F2250 A4S90R

                      F2260 Milling Cutter Series, Cutter for Heavy Machining for Cast Iron

                       Roughing Series Corner Radius Cutter Bull Nose Cutter (With Center Flute)

                        F2038 BT Rough Cut Series Porcupine Cutter, BT Shank

                         F2038C Rough Cut Series Porcupine Cutter, BT Front Piece Replacement Type

                          F2038 SS Rough Cut Series Porcupine Cutter, Straight Shank

                           F2038 G Rough Cut Series Porcupine Cutter for Graphite

                            F2038 CN Rough Cut Series Porcupine Cutter, Combination Shank

                             F2334 SS Rough Cut Series Radius Cutter, Bull Nose Cutter, Straight Shank

                              F2231 Rough Cut Series Radius Cutter, Bull Nose Cutter (with Center Blade)

                               F2234 SL Rough Cut Series Radius Cutter, Bull Nose Cutter, Shell Type

                                F2280MINI SL Small Diameter Cutter Series, Octagon Cutter MINI, Shell Type

                                 F2280 SS Small Diameter Cutter Series, Octagon Cutter, Straight Shank

                                  F2133 SL Small Diameter Cutter Series, Cyclone Cutter, Shell Type

                                   F2037 Small Diameter Cutter Series, Bonuten Cutter, Multifunction Type

                                    F2032 SS Small Diameter Cutter Series, Chamfering Cutter, Straight Shank

                                     PSE BORE Phoenix Series Shoulder Milling Cutter Bore Type

                                      PFB Phoenix Series Finishing Ball End Mill Carbide Shank

                                       F2339 Ball End Mill Bravo Mill (2 Flute Type)

                                        Milling Cutter Series, Milling Cutters, Cross Pitch Cutters

                                         Long Arbors (BT Shank)

                                          Roughing Series Plunge Cutter for Thrusting

                                           F2231 Rough Cut Series Radius Cutter, Small Diameter Bull Nose Cutter (with Center Blade)

                                            PFB Phoenix Series Finishing Ball End Mill Screw-In Type

                                             Phoenix Series, Special Shank Holder for Screwed-in Type

                                              PSEL BORE Phoenix Series Roughing End Mill Bore Type

                                              Brand

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              OSG

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              F4000 Series, Porcupine Cutter, Straight Shank /F4238SS

                                              F4000 Series Positive Mill Shoulder Mill F4000 Type

                                              F4048 SL F4000 Series Positive Mill High-Rigidity Cutter F4048 Shell Type

                                              F4138 SL F4000 Series Porcupine Cutter Shell Type

                                              F4000 Series Positive High-Rigidity Face Mill F4047 Shell Type

                                              F4042-16 SS F4000 Series Positive Mill Straight Shank Regular

                                              F4042-16 SS F4000 Series Positive Mill Straight Shank Long Shank

                                              F4010 N4S88R F4000 Series High-Rigidity Cutter Cartridge Type Micro-Face

                                              F4041 F4000 Series High-Rigidity Shoulder Mill Shell Type

                                              F2010 P4G45R Indexable Tool, Cyclone Type Milling Cutter (General Cutting)

                                              F2053 N3F90N Side cutter series slotting cutter, blade width (SB) 6, 8 mm

                                              F2052 P2S90R/L Side cutter series, half side cutter, single blade positive

                                              PSE SS Phoenix Series Shoulder Milling Cutter Straight Shank Type

                                              PSE Phoenix Series Shoulder Milling Cutter PSE Screw-In Type

                                              PHC Phoenix Series High Feed Radius Cutter Screw-in Type

                                              Phoenix Series Face Milling Cutter, Octagon Type, Bore Type, Wedge Stop Type

                                              Phoenix Series Face Milling Cutter, Square, Bore Type

                                              F2010 P5E43R Milling Cutter, Octagon Type

                                              Milling Cutter Series, High-Speed Milling Cutter for Aluminum Machining /F2250 A2S90R

                                              Milling Cutter Series, High-Speed Milling Cutter for Aluminum Machining /F2250 A4S90R

                                              F2260 Milling Cutter Series, Cutter for Heavy Machining for Cast Iron

                                              Roughing Series Corner Radius Cutter Bull Nose Cutter (With Center Flute)

                                              F2038 BT Rough Cut Series Porcupine Cutter, BT Shank

                                              F2038C Rough Cut Series Porcupine Cutter, BT Front Piece Replacement Type

                                              F2038 SS Rough Cut Series Porcupine Cutter, Straight Shank

                                              F2038 G Rough Cut Series Porcupine Cutter for Graphite

                                              F2038 CN Rough Cut Series Porcupine Cutter, Combination Shank

                                              F2334 SS Rough Cut Series Radius Cutter, Bull Nose Cutter, Straight Shank

                                              F2231 Rough Cut Series Radius Cutter, Bull Nose Cutter (with Center Blade)

                                              F2234 SL Rough Cut Series Radius Cutter, Bull Nose Cutter, Shell Type

                                              F2280MINI SL Small Diameter Cutter Series, Octagon Cutter MINI, Shell Type

                                              F2280 SS Small Diameter Cutter Series, Octagon Cutter, Straight Shank

                                              F2133 SL Small Diameter Cutter Series, Cyclone Cutter, Shell Type

                                              F2037 Small Diameter Cutter Series, Bonuten Cutter, Multifunction Type

                                              F2032 SS Small Diameter Cutter Series, Chamfering Cutter, Straight Shank

                                              PSE BORE Phoenix Series Shoulder Milling Cutter Bore Type

                                              PFB Phoenix Series Finishing Ball End Mill Carbide Shank

                                              F2339 Ball End Mill Bravo Mill (2 Flute Type)

                                              Milling Cutter Series, Milling Cutters, Cross Pitch Cutters

                                              Long Arbors (BT Shank)

                                              Roughing Series Plunge Cutter for Thrusting

                                              F2231 Rough Cut Series Radius Cutter, Small Diameter Bull Nose Cutter (with Center Blade)

                                              PFB Phoenix Series Finishing Ball End Mill Screw-In Type

                                              Phoenix Series, Special Shank Holder for Screwed-in Type

                                              PSEL BORE Phoenix Series Roughing End Mill Bore Type

                                              Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more
                                              Machining ApplicationSidePlane / SidePlaneSidePlaneSide / Groove / VerticalSide / Groove / VerticalPlaneSide / GroovePlaneGrooveSidePlane / Side / GroovePlane / Side / GroovePlane / Side / Groove / VerticalPlanePlanePlane / VerticalPlane / SidePlane / SidePlaneSide / Groove / VerticalSide / GrooveSide / GrooveSide / GrooveSide / GrooveSide / GrooveSide / Groove / VerticalSide / Groove / VerticalPlane / Side / Groove / VerticalPlanePlane / VerticalPlane / ChamferGroove / Plunging (Z feed) / VerticalPlane / ChamferPlane / Side / Groove / Vertical-Groove / Vertical---Side / Groove / Vertical--Plane / Side / Groove
                                              blade diameter D(φ)40 ~ 5080 ~ 25050 ~ 16050 ~ 6350 ~ 16040 ~ 8040 ~ 5080 ~ 25050 ~ 10080 ~ 250100 ~ 200100 ~ 16016 ~ 6316 ~ 4013.2 ~ 28.2100 ~ 20050 ~ 12580 ~ 25050 ~ 6380 ~ 200100 ~ 20024 ~ 3250 ~ 10050 ~ 8032 ~ 5020 ~ 325050 ~ 6316 ~ 4050 ~ 10042 ~ 7240.7 ~ 53.750 ~ 12520 ~ 5020 ~ 50-8 ~ 3020 ~ 50----10 ~ 30-50 ~ 80
                                              work materialgeneral steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titaniumgeneral steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titaniumgeneral steel / Stainless Steel / Cast Irongeneral steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminumgeneral steel / Stainless Steel / Cast Iron / Titaniumgeneral steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titaniumgeneral steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titaniumgeneral steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Titaniumgeneral steel / high hardness steel / Cast Irongeneral steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminumgeneral steel / Cast Irongeneral steel / high hardness steel / Cast Irongeneral steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titaniumgeneral steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titaniumgeneral steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Titaniumgeneral steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Irongeneral steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Irongeneral steel / high hardness steel / AluminumAluminumAluminumCast Irongeneral steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Irongeneral steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Irongeneral steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Irongeneral steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast IronGraphitegeneral steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Irongeneral steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Irongeneral steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Irongeneral steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Irongeneral steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titaniumgeneral steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminumgeneral steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminumgeneral steel / high hardness steel / Cast Irongeneral steel / high hardness steel / Cast Iron / Aluminum----------
                                              Mounting MethodWith handleArborArborArborArborWith handleWith handleArborArborArborArborArborWith handleCentering PlugCentering PlugArborArborArborArborArborArborWith handleWith handleWith handleWith handleWith handleWith handleWith handleWith handleArborArborWith handleArborWith handleWith handle-With handleWith handle-Arbor--Centering PlugCentering PlugArbor
                                              Finish categoryRough and medium rough processing-FinishingFinishingFinishingFinishingFinishingFinishingFinishing--Finishing-----Finishing---Rough and medium rough processingRough and medium rough processingRough and medium rough processingRough and medium rough processingRough and medium rough processingRough and medium rough processingRough and medium rough processingRough and medium rough processingRough and medium rough processingFinishing--Rough and medium rough processing-----------
                                              Overall length (L)(mm)155 ~ 17050 ~ 6340 ~ 6360 ~ 7040 ~ 63125 ~ 150150 ~ 25050 ~ 6350 ~ 6350 ~ 63--90 ~ 19027 ~ 4035 ~ 4050 ~ 6345 ~ 6350 ~ 63506350 ~ 63140 ~ 160228 ~ 329203.8 ~ 278147 ~ 173230204 ~ 284150 ~ 250120 ~ 25050 ~ 5540 ~ 50150 ~ 25040 ~ 63120 ~ 20095 ~ 130-100 ~ 290140 ~ 350---10026 ~ 4395 ~ 29074 ~ 88
                                              Shank diameter (d)(mm)42----3232 ~ 42-----16 ~ 32--------25 ~ 32--32 ~ 4220 ~ 32CN50.84216 ~ 42--32 ~ 42-20 ~ 3220 ~ 42-8 ~ 3225 ~ CN50.8---12-10 ~ 32-
                                              Number of flutes(sheet)2 ~ 36 ~ 164 ~ 144 ~ 54 ~ 144 ~ 73 ~ 46 ~ 163 ~ 86 ~ 165 ~ 98 ~ 122 ~ 62 ~ 62 ~ 414 ~ 254 ~ 86 ~ 164 ~ 56 ~ 126 ~ 1222 ~ 42 ~ 31 ~ 212323 ~ 74 ~ 634 ~ 712 ~ 43 ~ 112211 ~ 26-3 ~ 422-3 ~ 4
                                              Compatible Tip MaterialCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatNo Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatNo Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatNo Carbide CoatNo Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide Coat / CermetCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide CoatCarbide CoatCarbide CoatCarbide Coat / No Carbide Coat / CermetDiamond (PCD)Diamond (PCD)No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide Coat / Diamond (PCD)Carbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide Coat / CermetCarbide Coat / No Carbide Coat / CermetCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide Coat----------
                                              Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)--10-8--10136.5----------11------------7.5 ~ 15.46----------
                                              Underneck length (ℓ1)(mm)70 ~ 85----40 ~ 5045 ~ 50-----25 ~ 90--------60 ~ 80--72 ~ 88130104 ~ 1845050 ~ 90--50-40 ~ 5035 ~ 45-20 ~ 16560 ~ 150---22-4 ~ 190-

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Cutters / Indexable End Mills