• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

OSG Cutters / Indexable End Mills(work material:Titanium)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Machining Application
blade diameter D(φ)
work material
Mounting Method
Finish category
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Compatible Tip Material
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)

  PHC BORE Phoenix Series High Feed Radius Cutter Bore Type

   F4042-16 SL F4000 Series Positive Mill Type

    F3000 Series, Positive Mill, Neo Straight Shank /F3042BSS

     F4033 SS F4000 Series High-Rigidity Face Mill F4033 Straight Shank Type

      PHC SS Phoenix Series High Feed Radius Cutter Straight Shank Type

       F2280MINI SS Small Diameter Cutter Series, Octagon Cutter MINI, Straight Shank

        F4238 HSK F4000 Series Porcupine Cutter HSK Shank

         F4238 SL F4000 Series Porcupine Cutter Shell Type

          F4042-12 SL F4000 Series Positive Mill Type

           F4042-12SS F4000 Series Positive Mill Straight Shank

            F4033 SL F4000 Series High-Rigidity Face Mill F4033 Shell Type

             F4010 N4S45R F4000 Series High-Rigidity Face Mill Cartridge Type

              PRC Phoenix Series Round Cutter Screw-in Type

               PRC BORE/PRC SS Phoenix Series Round Cutter Straight Shank Type

                F3075 F3000 Series Economy Cutter

                 F3042B SL F3000 Series Positive Mill Neo Shell Type

                  F3000 Series, Positive Mill, Neo Straight Shank /F3042ASS

                   F3000 Series Positive Mill Neo Mini Shell Type

                    F4238 CN F4000 Series Porcupine Cutter Combination Shank

                     F4038 SS F4000 Series Porcupine Straight Shank

                      F4238 BT F4000 Series Porcupine Cutter BT Shank

                       F4000 Series, Porcupine Cutter, Straight Shank /F4138SS

                        F4000 Series, Porcupine Cutter, Straight Shank /F4238SS

                         F4000 Series Positive Mill Shoulder Mill F4000 Type

                          F4000 Series Positive High-Rigidity Face Mill F4047 Shell Type

                           F4042-16 SS F4000 Series Positive Mill Straight Shank Regular

                            F4042-16 SS F4000 Series Positive Mill Straight Shank Long Shank

                             F4010 N4S88R F4000 Series High-Rigidity Cutter Cartridge Type Micro-Face

                              PSE SS Phoenix Series Shoulder Milling Cutter Straight Shank Type

                               PSE Phoenix Series Shoulder Milling Cutter PSE Screw-In Type

                                PHC Phoenix Series High Feed Radius Cutter Screw-in Type

                                 F2280MINI SL Small Diameter Cutter Series, Octagon Cutter MINI, Shell Type

                                 Brand

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 OSG

                                 Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                 PHC BORE Phoenix Series High Feed Radius Cutter Bore Type

                                 F4042-16 SL F4000 Series Positive Mill Type

                                 F3000 Series, Positive Mill, Neo Straight Shank /F3042BSS

                                 F4033 SS F4000 Series High-Rigidity Face Mill F4033 Straight Shank Type

                                 PHC SS Phoenix Series High Feed Radius Cutter Straight Shank Type

                                 F2280MINI SS Small Diameter Cutter Series, Octagon Cutter MINI, Straight Shank

                                 F4238 HSK F4000 Series Porcupine Cutter HSK Shank

                                 F4238 SL F4000 Series Porcupine Cutter Shell Type

                                 F4042-12 SL F4000 Series Positive Mill Type

                                 F4042-12SS F4000 Series Positive Mill Straight Shank

                                 F4033 SL F4000 Series High-Rigidity Face Mill F4033 Shell Type

                                 F4010 N4S45R F4000 Series High-Rigidity Face Mill Cartridge Type

                                 PRC Phoenix Series Round Cutter Screw-in Type

                                 PRC BORE/PRC SS Phoenix Series Round Cutter Straight Shank Type

                                 F3075 F3000 Series Economy Cutter

                                 F3042B SL F3000 Series Positive Mill Neo Shell Type

                                 F3000 Series, Positive Mill, Neo Straight Shank /F3042ASS

                                 F3000 Series Positive Mill Neo Mini Shell Type

                                 F4238 CN F4000 Series Porcupine Cutter Combination Shank

                                 F4038 SS F4000 Series Porcupine Straight Shank

                                 F4238 BT F4000 Series Porcupine Cutter BT Shank

                                 F4000 Series, Porcupine Cutter, Straight Shank /F4138SS

                                 F4000 Series, Porcupine Cutter, Straight Shank /F4238SS

                                 F4000 Series Positive Mill Shoulder Mill F4000 Type

                                 F4000 Series Positive High-Rigidity Face Mill F4047 Shell Type

                                 F4042-16 SS F4000 Series Positive Mill Straight Shank Regular

                                 F4042-16 SS F4000 Series Positive Mill Straight Shank Long Shank

                                 F4010 N4S88R F4000 Series High-Rigidity Cutter Cartridge Type Micro-Face

                                 PSE SS Phoenix Series Shoulder Milling Cutter Straight Shank Type

                                 PSE Phoenix Series Shoulder Milling Cutter PSE Screw-In Type

                                 PHC Phoenix Series High Feed Radius Cutter Screw-in Type

                                 F2280MINI SL Small Diameter Cutter Series, Octagon Cutter MINI, Shell Type

                                 Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more
                                 Machining ApplicationPlane / Side / Groove / VerticalSide / Groove / VerticalSide / GroovePlanePlane / Side / Groove / VerticalPlane / VerticalSideSideSide / Groove / VerticalSide / Groove / VerticalPlanePlane / SideSide / Groove / VerticalPlane / Side / Groove / VerticalPlaneSide / GrooveSide / GrooveSide / GrooveSideSideSideSideSidePlane / SidePlaneSide / Groove / VerticalSide / Groove / VerticalPlanePlane / Side / GroovePlane / Side / GroovePlane / Side / Groove / VerticalPlane
                                 blade diameter D(φ)23.4 ~ 83.450 ~ 12520 ~ 8050 ~ 6313.2 ~ 46.424 ~ 4263 ~ 8050 ~ 10050 ~ 8020 ~ 5050 ~ 16080 ~ 25010 ~ 3010 ~ 8850 ~ 8050 ~ 12510 ~ 3232 ~ 635020 ~ 3250 ~ 8032 ~ 5040 ~ 5080 ~ 25050 ~ 16040 ~ 8040 ~ 5080 ~ 25016 ~ 6316 ~ 4013.2 ~ 28.242 ~ 72
                                 work materialTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitaniumTitanium
                                 Mounting MethodArborArborWith handleWith handleWith handleWith handleWith handleArborArborWith handleArborArborCentering PlugWith handle / ArborWith handleArborWith handleArborWith handleWith handleWith handleWith handleWith handleArborArborWith handleWith handleArborWith handleCentering PlugCentering PlugArbor
                                 Finish category-Finishing----FinishingFinishing-Finishing-Finishing------Finishing-Rough and medium rough processingFinishingRough and medium rough processing-FinishingFinishingFinishingFinishing---Finishing
                                 Overall length (L)(mm)40 ~ 6340 ~ 63105 ~ 250150140 ~ 300110 ~ 200-60 ~ 8540 ~ 50105 ~ 20040 ~ 6350 ~ 6333 ~ 4040 ~ 250120 ~ 13540 ~ 6385 ~ 12540180 ~ 210105 ~ 140245 ~ 290145 ~ 160155 ~ 17050 ~ 6340 ~ 63125 ~ 150150 ~ 25050 ~ 6390 ~ 19027 ~ 4035 ~ 4040 ~ 50
                                 Shank diameter (d)(mm)--20 ~ 423225 ~ 4220 ~ 25---20 ~ 32---20 ~ 4232 ~ 42-12 ~ 32-CN50.820 ~ 32-32 ~ 4242--3232 ~ 42-16 ~ 32---
                                 Number of flutes(sheet)3 ~ 85 ~ 91 ~ 53 ~ 42 ~ 52 ~ 43 ~ 43 ~ 66 ~ 81 ~ 63 ~ 146 ~ 162 ~ 42 ~ 103 ~ 54 ~ 71 ~ 55 ~ 831 ~ 33 ~ 42 ~ 42 ~ 36 ~ 164 ~ 144 ~ 73 ~ 46 ~ 162 ~ 62 ~ 62 ~ 44 ~ 6
                                 Compatible Tip MaterialCarbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatNo Carbide CoatCarbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatNo Carbide CoatNo Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatNo Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatNo Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide Coat / No Carbide CoatCarbide CoatCarbide Coat / No Carbide Coat
                                 Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)---6.5------6.56.5 ~ 8-------22 ~ 44----8--10----
                                 Underneck length (ℓ1)(mm)--35 ~ 505040 ~ 1803582 ~ 96--35 ~ 50---50 ~ 12040 ~ 50-25 ~ 35-95 ~ 12535 ~ 65-60 ~ 8070 ~ 85--40 ~ 5045 ~ 50-25 ~ 90---

                                 Loading...กำลังโหลด …

                                 1. 1

                                 Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Cutters / Indexable End Mills