• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

ORIENTAL MOTOR

ORIENTAL MOTOR CO., LTD. started out hand-making motors in 1885. From the basic ideas of "a heart that loves objects and people" our company has grown its various operations.
The energy-saving, decreased heat generation and more precise "motion" desired in recent years has caused us to respond with many products such as high efficiency stepper motors and brushless motors. ORIENTAL MOTOR CO., LTD. communicates with customers from the device selection stage through the purchase of a "motion" device for next day delivery. We hope to continue doing our best for the "motion" in the world, ranging across power, speed control, position control, mechanism control and temperature management.