• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

OMRON

OMRON CORPORATION has worked under the corporate philosophy of "Companies are a Public Instrument of Society" since its founding in 1933, taking steps towards industrial factory automation while contributing to the growth of the manufacturing industries in both Japan and the world. The company is one of the largest companies for control equipment related products in Japan, boasting the greatest domestic market share (40%) for control devices including control equipment and sensors.