• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

OMRON

OMRON CORPORATION has worked under the corporate philosophy of "Companies are a Public Instrument of Society" since its founding in 1933, taking steps towards industrial factory automation while contributing to the growth of the manufacturing industries in both Japan and the world. The company is one of the largest companies for control equipment related products in Japan, boasting the greatest domestic market share (40%) for control devices including control equipment and sensors.