• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

NTN

NTN is a long established manufacturer of bearings; we provide added-value technology and service adapted for the customer or final consumer, using our creative technologies. MISUMI-VONA handles the sale of the main product series of deep-groove ball bearings, miniature bearings, angular bearings, bearing units, needle bearings, cam followers, roller followers and more.