• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

NTN

NTN is a long established manufacturer of bearings; we provide added-value technology and service adapted for the customer or final consumer, using our creative technologies. MISUMI-VONA handles the sale of the main product series of deep-groove ball bearings, miniature bearings, angular bearings, bearing units, needle bearings, cam followers, roller followers and more.